Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Primele decizii ale Comisie Pre-Vetting…

Primele decizii ale Comisie Pre-Vetting în privința candidaților reevaluați: cei trei procurori, care au încercat să ajungă în CSP, nu au promovat evaluarea nici a doua oară

Colaj ZdG

Comisia Pre-Vetting a anunțat vineri, 8 decembrie, că a finalizat evaluarea reluată a trei candidați pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și a emis deciziile în privința acestora. Potrivit Comisiei, Vitalie Codreanu, Cristina Gladcov și Anatolie Gîrbu, nu au promovat evaluarea reluată. 

Deciziile Comisiei au fost transmise celor trei candidați și Consiliului Superior al Procurorilor. Candidații au dreptul să conteste deciziile Comisiei Pre-Vetting la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de 5 zile de la data recepționării acestora.

„Deciziile vor fi publicate pe pagina web a Comisiei doar cu acordul candidaților.

Comisia desfășoară evaluarea reluată a candidaților în contextul unei cercetări multiaspectuale, complete și obiective, bazată pe informațiile disponibile în evaluarea inițială și orice informații obținute în timpul evaluării reluate. Conform Legii nr. 180/2023 pentru interpretarea unor prevederi din Legea nr. 26/2022 ce reglementează procesul de evaluare extraordinară, Comisia nu este o autoritate publică în sensul Codului Administrativ. Procesul de evaluare reluată se ghidează de această lege, întrucât acest proces s-a defășurat după intrarea în vigoare a prezentei legi. În timpul procesului de evaluare reluate, Comisia colectează informații suplimentare, candidații pot prezenta informații suplimentare, iar candidații au dreptul la o audiere în cazul în care solicită acest lucru”, potrivit unui comunicat publicat vineri de Comisia Pre-Vetting.

Cei trei candidați la poziția de membru în CSP, Vitalie Codreanu, Cristina Gladcov și Anatolie Gîrbu, au fost audiați public de Comisia Pre-Vetting la 1 și 2 noiembrie 2023. Interviurile au avut loc în format on-line. 

La 8 septembrie 2023, Comisia Pre-Vetting a inițiat evaluarea reluată a 21 de candidați la poziția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), în urma deciziilor Curții Supreme de Justiție (CSJ) emise la 1 august 2023, prin care CSJ a anulat 21 de decizii ale Comisiei Pre-Vetting și a dispus reevaluarea subiecților. Un candidat non-judecător la poziția de membru în CSM s-a retras din competiție în timpul procesului de evaluare reluată. În prezent, Comisia efectuează evaluarea reluată a 17 candidați pentru funcția de membru în CSM. Comisia evaluează, de asemenea, un candidat non-procuror pentru funcția de membru în CSP.

De asemenea, trei cereri de contestare a deciziilor de evaluare inițială ale Comisiei Pre-Vetting se află pe rol la CSJ.

Între încălcări „nesemnificative” și „expresii ale solidarității între membrii familiei”. Ce trebuie să ia în considerare Comisia Pre-Vetting în privința celor 21 de candidați care au obținut câștig de cauză la CSJ. În premieră, vor fi audiați martori

Soția candidatului „nu cunoștea” despre două conturi bancare pe care le deținea

Procurorul Gîrbu Anatolie. Sursa foto: Captură video Privesc.eu

Anatolie Gîrbu a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Ungheni în decembrie 2005. Din aprilie 2023 acesta ocupă funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii raionului Ungheni. Gîrbu a refuzat publicarea deciziei din 2 iunie, potrivit căreia  nu a promovat evaluarea. Anterior, acesta a solicitat să fie evaluat exclusiv în baza materialelor acumulate de Comisie, fără să  participe la audieri în ședință publică.

Completul de judecată special a menționat că în privința lui Anatolie Gîrbu, Comisia independentă de evaluare a constatat existența unor „dubii serioase” cu referire la sursa mijloacelor financiare depuse în perioada 2011-2014 în cele două conturi de depozit, în sumă totală de 365 de mii de lei, care erau înregistrate pe numele soției candidatului și cu referire la faptul că unul dintre conturi nu a fost declarat de către candidat în anii 2012-2014. 

CSJ i-a audiat pe soția procurorului, soacra acestuia și pe fratele ei, care ar fi depus banii pe conturi. Soția candidatului a declarat că „nu cunoștea” despre conturile deschise pe numele său, iar mama acesteia a spus că ea este cea care a efectuat operațiunile bancare.

De asemenea, Comisia independentă de evaluare a constatat existența unor „dubii serioase” cu referire la modalitatea obținerii apartamentului de serviciu, privatizarea și vânzarea acestui imobil în 2018 cu 125 de mii de lei. În cadrul ședinței de judecată de la CSJ au fost prezentate secvențe video din acel apartament, iar completul de judecată special a menționat că „bunul imobil era într-o stare deplorabilă, necesitând reparaţie capitală”.

CSJ consideră „nesemnificativă” încălcarea privind neplata impozitelor aferente

Cristina Gladcov activează în sistemul procuraturii din iulie 2011. În prezent, este procuroră în cadrul Procuraturii Anticorupție. Cristina Gladcov a candidat la funcția de membră a CSP. 

Comisia de evaluare a constatat existența unor dubii serioase privind criteriile de integritate financiară și etică, în legătură cu faptul că Gladcov nu a declarat  veniturile sale și ale soțului său la Serviciul Fiscal de Stat (veniturile primite din vânzarea terenului din orașul Sângera, municipiul Chişinău, în valoare de 75 154 de lei (circa 3 500 de euro); nu a achitat impozitele aferente (2021); nu a declarat averile și interesele personale în modul prevăzut de legislație, precum și în legătură cu faptul că a subevaluat prețurile de vânzare/cumpărare ale unor bunuri.

Magistrații CSJ consideră „nesemnificativă” încălcarea privind neplata impozitelor aferente și susțin că aceasta nu poate duce la „eșuarea promovării favorabile a evaluării”.

„(…) În speță, completul de judecată special reține relevantă circumstanța prezentării de către candidată Comisiei de evaluare, până la adoptarea deciziei, a ordinului de încasare a numerarului nr. 12073856 din 26 aprilie 2023 cu privire la achitarea impozitului pe venit persoanelor fizice spre plată/achitat – Valentin Gladcov (…). Candidata a reacționat prompt când i-a fost expusă problema respectivă de către Comisia de evaluare, astfel, soțul acesteia a achitat impozitul datorat bugetului de stat (…)”, se arată în hotărârea CSJ.

Cât privește subevaluarea prețurilor de vânzare/cumpărare a unui camion de model MAN, CSJ consideră că aici „Comisia de evaluare a adoptat o decizie nemotivată, fără indicarea temeiului de drept corelat cu circumstanțele de fapt, cu încălcarea principiului proporționalității.”

Judecătorul Ion Malanciuc menționează în opinia lui separată că „din argumentele reclamantei formulate în contestație nu se constată existența unor circumstanțe care puteau duce la promovarea evaluării sale în faţa Comisiei”.

„Comportamentul deontologic este determinat de realitățile contemporane ale societăților democratice”

Vitalie Codreanu a fost numit în funcția de procuror în 2011, în Secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Vamal al Procuraturii Generale. Acesta este procuror anticorupție din iulie 2016.

Cauzele din care Ion Codreanu nu a promovat evaluarea, conform celor invocate de Comisia Pre-Vetting, țin de utilizarea programului de locuinţe la preţ preferenţial destinat procurorilor pentru a o „ajuta” pe sora lui să achiziţioneze bunul imobil pe care mai târziu a pretins că i l-a vândut, de modalitatea prin care a dobândit un apartament de circa 49 de metri pătrați ca locuinţă de serviciu şi prin care l-a privatizat, acțiuni care s-au întâmplat în perioada 2008-2009. Primul bun imobil nu a fost indicat de candidat în declarația sa de avere, deși ar fi trebuit.

Conform CSJ, faptul că Vitalie Codreanu a beneficiat de un apartament la preț preferențial în anul 2008 și l-a vândut în anul 2013 „nu este o încălcare ce trezește dubii serioase cu privire la conformitatea candidatului cu criteriul de integritate etică și criteriul de integritate financiară, respectiv, soluția Comisiei de evaluare este una vădit nerezonabilă.”

Completul de judecată special mai consideră că în acest caz Comisia de evaluare „nejustificat a constatat dubii serioase” în legătură cu modalitatea prin care a fost dobândit apartamentul ca locuință de serviciu şi prin care a fost privatizat acesta.

„Dincolo de aspectul de legalitate în cazul obținerii celor două imobile, completul de judecată special observă că Vitalie Codreanu a fost confruntat sub aspectul etic de întrebarea de ce a folosit de două ori astfel de programe de stat, însă candidatul a răspuns doar că a beneficiat de prevederile legale în vigoare în perioada respectivă, or aceasta a fost o garanție pentru funcționari publici. (…) Comportamentul deontologic este determinat de realitățile contemporane ale societăților democratice”, a argumentat CSJ.

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților pentru funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Comisia Pre-Vetting) a anunțat la începutul lunii septembrie că va relua evaluarea a 21 de candidați la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis în 1 august contestațiile acestora. Mai exact, este vorba despre 18 candidați la funcția de membru în CSM și trei candidați la funcția de membru în CSP.

Solicitați de ZdG, reprezentanții Comisiei au precizat că urmează să fie organizate audierile prevăzute de amendamentele recent aprobate la Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei. Mai exact, în premieră, vor fi audiați martorii care s-au prezentat la CSJ în susținerea pozițiilor candidaților.

Deciziile prin care 21 de candidați la funcțiile de membri în Consiliul Superior al Magistraturii și în Consiliul Superior al Procurorilor urmează să fie reevaluați de Comisia Pre-Vetting au fost luate de magistrații CSJ – Tamara Chișca-Doneva, Mariana Pitic, Ion Guzun și Ion Malanciuc. Ultimul judecător, care nu a fost de acord cu deciziile majorității, a formulat opinii separate în legătură cu patru candidați. Chișca-Doneva și Guzun au demisionat la scurt timp după pronunțarea deciziilor.

Conform Comisiei Pre-Vetting, se anticipează că evaluarea reluată a celor 21 de candidați ar putea fi încheiată în câteva luni, având în vedere „necesitatea asigurării unei analize complete a tuturor faptelor relevante și unui proces echitabil și transparent pentru toți candidații”. Pe rol există alte cinci contestații depuse de candidați, în privința cărora CSJ urmează să se expună.