Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Motivul pentru care avocații lui…

Motivul pentru care avocații lui Filat cer redeschirea dosarului în care acesta a fost condamnat la 9 ani de închisoare

Avocații lui Vlad Filat cer redeschiderea dosarului în care fostul premier a fost condamnat, în 2016, la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Astăzi, 13 martie, la Judecătoria Chișinău a avut loc prima ședință de examinare a cererii de revizuire împotriva sentinței care a fost pronunțată pe numele lui Filat în iunie 2016, precum și a deciziilor instanțelor de apel și recurs.

„Vrem să fie redeschis procesul pentru că am descoperit că aceeași sumă de bani, 2,7 milioane de euro, i-a fost imputată atât lui Filat, cât și unei alte persoane. Această sumă dumnealui a fost obligat să o restituie statului, la fel ca și cealaltă persoană. Statul, prin instanțele de judecată, a obligat aceste persoane să restituie suma de 5,4 milioane de euro. Nu putem vorbi de o justiție corectă în cazul în care procurorul a formulat același episod în privința a două persoane distincte, judecată în cauze distincte, pe infracțiuni diferite”, a menționat avocat lui Filat, Victor Munteanu.

În deschiderea ședinței, avocații au cerut recuzarea judecătorilor Andrei Niculcea și Sergiu Lazari, pe motiv că aceștia nu vor examina cererea de revizuire în mod obiectiv, pentru că deja s-au expus asupra vinovăției lui Filat și au examinat circumstanțele cauzei. Instanța a respins însă cererea de recuzare ca fiind neîntemeiată.

În cadrul ședinței de judecată, Filat a declarat că cei doi magistrați nu vor fi obiectivi în examinarea cererii de revizuire.

„Este necesar să mergem la norma legală, stipulată expres în Codul de procedură penală și care spune într-o manieră explicită că judecătorii care nu doar au judecat, dar au pronunțat sentința de condamnare, nu pot să își revadă deciziile prin procedura de revizuire”, a menționat fostul premier.

Vlad Filat a fost reți­nut pe 15 octom­brie 2015, în urma unui auto­de­nunţ al omu­lui de afa­ceri Ilan Şor, în care spu­nea că, pe par­cur­sul mai mul­tor ani, i-ar fi ofe­rit lui Filat mită în valoare de 250 de mili­oane USD.

După auto­de­nunţ, pro­cu­ro­rul gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, a soli­ci­tat ridi­ca­rea imu­ni­tă­ţii lui Filat. Pro­pu­ne­rea a fost votată de 79 de depu­taţi, iar ex-premierul a fost reţi­nut pen­tru 72 de ore. La 18 octom­brie 2015, acesta a fost ares­tat pen­tru 30 de zile, fiind acu­zat de coru­pere pasivă şi tra­fic de influ­enţă. Dosa­rul Filat, cel mai medi­a­ti­zat dosar din isto­ria R. Mol­dova, a fost exa­mi­nat la Jude­că­to­ria Buiu­cani, cu ușile închise, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Adri­ana Beți­șor, care a pre­ci­zat că publi­ci­ta­tea pro­ce­su­lui i-ar pre­ju­di­cia pro­bele într-un alt dosar pe care îl are în ges­tiune, și în care Filat este, la fel, vizat. În tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, mai multe ONG-uri au soli­ci­tat ca pro­ce­sul să fie unul public.

Vladimir Filat a fost condamnat la 27 iunie 2016 la nouă ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență de un complet de judecători ai Judecătoriei Buiucani, din care au făcut parte magistrații Galina Moscalciuc, Andrei Niculcea și Sergiu Lazari.