Principală  —  IMPORTANTE   —   Ministerul Culturii solicită PG crearea…

Ministerul Culturii solicită PG crearea unui grup de anchetă pentru investigarea „distrugerii monumentelor istorice”

Sursa foto: e-patrimoniu.md

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a publicat un raport de activitate, urmare a numeroaselor sesizări privind demolările ilegale ale clădirilor monumente istorice. Ministerul Culturii anunță marți, 25 iulie, că a sesizat Procuratura Generală (PG) și solicită crearea unui grup de investigații specializat în „crimele ce vizează distrugerea monumentelor istorice”.

Conform instituției, din 2022 s-au întocmit zeci de procese verbale de constatare a infracțiunilor, transmise Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Poliție. Au fost consemnate numeroase cazuri de demolare a monumentelor și construire de noi edificii, cele mai multe dintre care se referă la perioada anterioară constituirii noului Minister al Culturii. Astfel, „în baza actelor de constatare ale acestor grave încălcări legislative au fost transmise cereri către Procuratura Generală”.

„De la constituirea noului Minister al Culturii, în anul 2021, conservarea patrimoniului cultural a devenit una dintre cele mai importante priorități de activitate.

Ministerul Culturii a modificat Legea privind protecția monumentelor, stabilind  prevederi clare pentru zonele protejate, a schimbat componența Consiliului Național al Monumentelor Istorice, iar activitatea Agenției de Inspecție și Restaurare a Monumentelor  a fost restartată (…).

(…) Raportul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor oferă o listă a actelor întocmite pentru anii 2022 și 2023, inclusiv adresările către Procuratură”, se spune în comunicatul ministerului.

Agenția a constatat, de asemenea, că în perioada 2018 – 2021 nu a fost înaintată nicio contestare privind demolarea monumentelor.

Astfel, în baza raportului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ministerul Culturii a făcut apel către procurorul general interimar, Ion Munteanu, cu „cererea de preluare a controlului asupra situației, cu instrumentarea dosarelor de demolare a monumentelor”.

„Distrugerea patrimoniului, în cele mai multe cazuri, este de natură organizată, acțiuni comise de grupuri infracționale, ale căror scop este demolarea monumentelor și construirea ulterioară a clădirilor cu mai multe nivele.

Aceste activități ilegale conțin falsuri în documente, proiecte cu abateri de la normativele în construcție, eliberarea de autorizații de construcții ilegale, tentative de a construi noi clădiri pe locul monumentelor distruse, sub pretextul reconstrucției”, se mai spune în comunicat.

Ministerul Culturii solicită Procuraturii Generale crearea unui grup de anchetă specializat în investigarea acestor acțiuni. Totodată, Ministerul Culturii consideră necesară „înăsprirea răspunderii pentru distrugerea monumentelor, prin operarea de modificări corespunzătoare în Codul Penal și contravențional”.