Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Mesajul membrilor CSM către judecători:…

Mesajul membrilor CSM către judecători: Activitatea grupului de judecători privind convocarea AGJ din 25 octombrie este ilegală

După cele două tentative eșuate din lipsă de cvorum, astăzi, 24 octombrie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii s-au întrunit în ședință deliberativă. După epuizarea subiectelor de pe agendă, membrii CSM au venit cu un mesaj către sistemul judecătoresc din Republica Moldova.

Apelul CSM, 24 octombrie

„Potrivit standardelor statuate în tratatele internaționale și Constituția Republicii Moldova, justiţia se înfăptueşte doar în numele legii, iar puterea judecătorească este independentă prin exercitarea justiției în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de alte legi.

În activitatea sa judecătorii au sarcina să înfăptuiască justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Este evident faptul că fiecare judecător este obligat să adopte doar hotărîri judecătorești   întemeiate, legale şi să evite orice acţiuni sau interese la pronunţarea acestor hotărâri, în aşa fel încât orice justiţiabil să aibă încredere în justiție.

Într-un stat de drept hotărîrea judecătorească trebuie respectată. Principiul autorității de lucru judecat corespunde necesității de securitate juridică și ordine socială.

Conceptul de autoritate a lucrului judecat se analizează în tandem cu principiul securității raporturilor juridice și cu dreptul fiecărei persoane la judecarea cauzei într-un mod echitabil de către o instanță independentă și imparțială, așa cum este garantat de art. 6 CEDO.

Judecătorii au nu doar drepturi, dar și obligații: să fie imparțiali, să asigure apărarea drepturilor și libertăților persoanelor, să respecte întocmai cerințele legii la înfăptuirea justiției, să se abțină de la fapte care dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției, care compromit cinstea și demnitatea de judecător care generează îndoieli față de obiectivitatea lor. Marea majoritate a judecătorilor din țară respectă aceste obligații.

Totodată, hotărîrile adoptate de Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție privitor la convocarea Adunării Generale a Judecătorilor din 27 septembrie 2019, soldată cu revocarea membrilor CSM, contravin tuturor principiilor legale de exercitare a justiției, în esența lor constituind un atac premeditat asupra puterii judecătorești, atac organizat și dirijat de către un grup de judecători compromiși.

Nu este greu de înțeles că scenariul acestui grup de judecători, care prin metode ilegale realizează acest plan, urmăresc scopul să devină membri ai CSM, fapt ce rezultă din acțiunile acestora, o parte dintre ei făcând parte din completele de judecată care au adoptat hotărîri judecătorești ilegale. Aceste persoane au convocat și au desfășurat Adunarea judecătorilor din 27 septembrie 2019, și tot ei și-au  înaintat candidaturile la funcția de membru al CSM. Beneficiind de încrederea unor judecători, aceștia în mod ilegal pretind a fi aleși în calitate de membru a CSM pentru a se afla la cârma sistemului judecătoresc și a-și menține influența asupra justiției.

Un judecător care și-a compromis  imaginea din start, prin acțiuni contrare legii, nu este în drept acceadă la funcția de membru al CSM, 

De fapt, activitatea acestor judecători a compromis statutul de judecător independent,  aceștia acționând exclusiv în interesul unui grup de persoane folosind scenariul după care a acționat Curtea Constituțională în perioada 7-9 iunie 2019.

În situația în care Adunarea Judecătorilor din 27 septembrie 2019 a fost convocată ilegal, în baza acestor acte judecătorești defectuoase, CSM, în calitatea sa de garant al independenței justiției, nu recunoaște hotărîrile adoptate la Adunarea sus-menţionată, precum nu a recunoscut Guvernul, Parlamentul și întreaga societate – hotărîrile Curții Constituționale  adoptate la  07-09 iunie 2019.

Este regretabil faptul că acest grup de judecători a inițiat o campanie de denigrare a CSM, campanie care a luat amploare, datorită suportului acordat de unele instituții  mass-media, prin declarațiile eronate făcute de reprezentanții societății civile și unii judecători. Această campanie provocând o dezbinare în interiorul sistemului judecătoresc.

Încălcând grav legea, în scopul obţinerii calităţii de membri ai CSM, acest grup de judecători în activitatea sa ulterioară nu va apăra interesele întregului sistem judecătoresc şi nu se va conduce de lege, dar de interesele sale personale și ale grupurilor formate.

Stimați judecători, Consiliul Superior al Magistraturii nu neagă dreptul Adunării Generale a Judecătorilor de a revoca membrii CSM, însă revocarea poate fi operată doar în condițiile clar stabilite prin lege, atât sub aspectul temeiurilor, cât și al procedurii de convocare și desfășurare a Adunării.

Reiterăm că, membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși pe durata mandatului, prin vot direct, secret și liber exprimat de judecătorii întregului sistem judecătoresc, întruniți în mod legal la Adunarea Judecătorilor, convocată de organul de autoadministrare judecătorească care este CSM. Aceste competențe nu pot fi delegate printr-o hotărîre de judecată absolut ilegală sau de către Asociația Judecătorilor unui grup de judecători care este preocupat de interese personale și urmărește intenții meschine.

Temeiurile de revocare a unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii la cererea majorității Adunărilor Generale a Judecătorilor sunt clar definite în art. 12 Legea nr. 947 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, legislatorul stabilind exhaustiv aceste temeiuri în vederea creșterii responsabilității membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și ca o consecință a naturii permanente a activității lor. Comisia de la Veneția s-a pronunțat de mai multe ori asupra imunității calității de membru al CSM.

Aducem la cunoștință tuturor judecătorilor și societății că activitatea actualilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii este legală.

În acest context, membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu mandate legale și depline:

  • declară ca fiind ilegală activitatea grupului de judecători și a Asociației Judecătorilor privind convocarea și desfășurarea Adunării Judecătorilor din 27 septembrie 2019, precum şi dispunerea convocării unei Adunări a Judecătorilor pentru data de 25 octombrie 2019;
  • face apel către toți judecătorii din țară să respecte prevederile constituționale, să acționeze strict în limitele legale și nu în interesul unui grup de judecători, care s-au compromis prin activitatea lor anterioară și prezentă, să dea dovadă de un comportament calm şi să renunțe la participarea la acțiuni ilegale, organizate de un grup vulnerabil de judecători;
  • solicită reprezentanților societății civile, reprezentanților mass-media să acționeze în conformitate cu prevederile legale și să respecte atribuțiile lor, să nu admită ingerințe sau orice amestec ilegal în activitatea sistemului judecătoresc prin răspîndirea unor informații necomplete și tendențioase, lipsite de obiectivitate„.

Vineri, 25 octombrie, 2019, judecătorii care în luna septembrie au organizat o Adunare Generală a Judecătorilor (AGJ) și au revocat actuala componență a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se întrunesc pentru a vota o nouă componență a insituției.

Evenimentul se va derula deși nici AGJ din luna septembrie și nici actuala, din 25 octombrie, nu sunt recunoscute de către Guvern, respectiv Ministerul Justiției. 

Totodată, în „lupta” pentru funcția de membru al CSM s-au înregistrat și judecători care, în ultimele săptămâni au participat la luarea unor decizii prin care au favorizat organizarea celor două AGJ.

În lista celor 13 judecători care pretind la funcția de membru permanent al CSM se regăsesc judecărori care au examinat dosare de rezonanță, judecători vizați în cauze disciplinare și magistrați care figurează printre judecătorii vinovați de condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Detalii aici

Justiție în blocaj. Desfășurarea evenimentelor:

Cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Dorel Musteață, Nina Cernat, Anatolie Galben, Luiza Gafton și Petru Moraru, au fost revocați din funcție în urma unei hotărâri adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor de vineri, 27 septembrie.

Adunarea a fost organizată pe 27 septembrie, după ce, pe 13 septembrie, 87 de magistrați au cerut CSM-ului convocarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor, la care să fie puse în discuție două subiecte: resetarea și reconfigurarea organului de autoadministrare al autorității judecătorești și ridicarea mandatelor membrilor permanenți și membrilor supleanți ai CSM, aleși din rândul judecătorilor.

Pe 19 septembrie 2019 CSM decide amânarea examinării cererii și dispune o inspecție pentru „a verifica dacă judecătorilor care au semnat cererea le-au fost aduse la cunoștință motivele pentru care au semnat și dăcă au fost intimidați în acest sens”. Detalii AICI.

La doar o zi după ce CSM decide amânarea examinării cererii grupului de judecători, pe 20 septembrie 2019, magistratele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi de la CA Chișinău admit cererea de chemare în judecată depusă de semnatarii cererii și obligă CSM-ul să convoace Adunarea generală extraordinară a judecătorilor. Detalii AICI.

Pe 23 septembrie 2019, CA Chișinău inițiază procedura de executare a hotărârii din 20 septembrie 2019 și oferă CSM-ului timp până în dimineața zilei de 24 septembrie pentru a emite o hotărâre privind convocarea Adunării.

Pe 24 septembrie 2019, CSM respinge cererea celor 87 de judecători de a convoca Adunarea. Detalii AICI.

Astfel, tot în aceeași zi, pe 24 septembrie 2019, magistratele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi de la CA Chișinău pronunță o încheiere prin care stabilesc organizarea la 27 septembrie, ora 10.00, în sediul Casei Sindicatelor, a Adunării generale extraordinare a judecătorilor și obligă secretariatul CSM să asigure desfășurarea ședinței. Detalii AICI.

Pe 25 septembrie 2019. CSM depune la CSJ apel împotriva hotărârii CA Chișinău din 20 septembrie prin care a fost obligat să convoace Adunarea.

Peste o zi, pe 26 septembrie 2019, completul de judecată format din judecătorii Oleg Sternioală, Sveatoslav Moldovan, Victor Burduh, Nicolae Craiu și Iurie Bejenaru de la CSJ resping apelul CSM, respectiv hotărârea din 20 septembrie, prin care CSM este obligat să organizeze Adunarea, devine irevocabilă. Detalii AICI.

După decizia CSJ, pe 27 septembrie 2019, CSM contestă la CSJ încheierea din 24 septembrie a CA Chișinău prin care magistratele Angela Bostan, Ecaterina Palanciuc și Ala Malîi au stabilit organizarea Adunării la la 27 septembrie, ora 10.00, în sediul Casei Sindicatelor.

Pe 27 septembrie 2019, are loc Adunarea generală extraordinară a judecătorilor organizată la inițiativa a 87 de magistrați. La Adunare participă 200 de judecători, deși timp de câteva ore AGJ nu avea cvorum. Judecătorii susțin că s-au conformat hotărârii irevocabile a CA Chișinău.

În cadrul Adunării a fost adoptată unanim o rezoluție prin care membrii actualului CSM, desemnați din partea judecătorilor, au fost declarați „incompatibili” cu funcția deținută, pornind de la Declarația din 8 iunie 2019 a Parlamentului, cu privire la caracterul captiv al statului.

Tot în cadrul acestei Adunări, din 27 septembrie, contestată de CSM în instanțele de judecată, judecătorii-participanți au decis organizarea unei noi AGJ, în cadrul căreia să fie aleși noii membri ai CSM. Aceasta urma să fie organizată pe 25 octombrie.

Marți, 22 octombrie, Ziarul de Gardă a intrat în posesia unui mesaj expediat în adresa tuturor instanțelor din țară, semnat de către președintele Curții de Apel Bălți, Alexandru Gheorghieș, cu privire la desfășurarea pe 25 octombrie a ședinței excepționale a Adunării Generale a Judecătorilor, asta deși agenda și convocarea Adunării ține, de fapt, conform legii, de competența CSM.

În mesajul expediat, Alexandru Gheorghieș, care a fost ales în calitate de președinte al Adunării Judecătorilor din 27 septembrie, precizează că unul dintre subiectele de pe ordinea de zi se referă la alegerea noilor membri ai CSM, în contextul în care la 27 septembrie actualilor membri le-ar fi fost ridicate mandatele.

Potrivit lui Gheorghieș, decizia cu privire la organizarea Adunării generale extraordinare a judecătorilor pe 25 octombrie a fost luată în cadrul Adunării din 27 septembrie, or mandatele CSM au fost ridicate. Respectiv, CSM nu poate decide asupra convocării Adunării. Detalii aici

Pe 26 septembrie, cu o zi înainte de organizarea Adunării Generale Extraordinare a Judecătorilor, premierul Maia Sandu a venit cu un mesaj către sistemul judecătoresc prin care a transmis că modul în care a fost convocată Adunarea este unul dubios și lipsit de transparență.

„Modul în care a fost convocata Adunarea Extraordinară a Judecătorilor din 27 septembrie ne aduce aminte de practicile odioase folosite in ultimii 3 – 4 ani. Lipsa de transparență, dirijarea din umbră.

Aceste acțiuni coordonate par să aibă un singur scop, blocarea activității CSM. Mă îngrijorează intenția unora de a bloca activitatea CSM și respectiv de a bloca reformele”, a declarat atunci, pe 26 septembrie, premierul Maia Sandu. MJ, la fel, a contestat, organizarea celor două AGJ.