Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Un proiect de lege…

DOC Un proiect de lege prin care se propune restrângerea domeniului de aplicare a incompatibilităților în cazul deputaților, avizat negativ de CC

Sursa foto: parlament.md

Magistrații Curții Constituționale (CC) au dat aviz negativ unui proiect de lege, elaborat de un grup de parlamentari ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), prin care se propune ca funcția de deputat să fie incompatibilă doar cu funcțiile publice și de demnitate publică.

În prezent, articolul 70 alin. (1) din Constituție prevede: „Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice”, iar alineatul (2) prevede: „Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică”.

Ziarul de Gardă a solicitat un comentariu de la Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, care este și una dintre semnatarii inițiativei legislative.

„(…) Prin proiect s-a propus ca unica incompatibilitate cu funcția de deputat să fie exercitarea unei alte funcții publice, adică să nu poată fi de exemplu concomitent deputat și ministru sau să nu poată fi deputat și șeful unei agenții publice. Respectiv, toate celelalte restricții urmând a fi dezvoltate în legislația infracostituțională. Acest lucru nu înseamnă că ar fi putut să conducă o afacere sau chestii de genul ăsta. În cazul în care Curtea avea să ne dea un aviz pozitiv, urma să discutăm cu colegii și să vedem care sunt acele restricții care se păstrează și care sunt acele domenii pe care le considerăm în regulă. Evident că ne-am orientat, inițial, spre acele profesii față de care nu ar exista o contradicție între exercitarea mandatului de deputat și profesia de bază (medic, actor).

S-ar fi putut discuta și despre faptul dacă un avocat poate să-și continue munca ca avocat în cazul în care deține mandatul de deputat. De exemplu, în România este destul de liberal acest domeniu. În multe țări, inclusiv în Germania, nu există nicio restricție (…)”, a explicat Olesea Stamate.

Judecătorii Înaltei Curți au constatat că modificarea propusă prin proiectul de lege constituțională ar aduce „atingere principiului independenței mandatului de deputat și ar putea afecta exercitarea acestuia prin permiterea desfășurării unor activități, care, prin natura lor, ar fi în contradicție cu acesta sau care ar împiedica deputatul să-și exercite în mod corespunzător atribuțiile sale de bază în serviciul poporului”.

„Astfel, Curtea reține că proiectul legii constituționale nu asigură un echilibru abstract corect între principiul mandatului reprezentativ al deputatului (articolele 39 și 68 din Constituție) și cel al incompatibilității funcției de deputat (articolul 70 din Constituție) (…).

Curtea conchide că proiectul de revizuire a Constituției propus de autorii sesizării nu corespunde cerințelor stabilite la articolul 142 alin. (2) din Constituție, pentru că are ca rezultat suprimarea garanțiilor inerente exercitării mandatului de deputat (…).

Proiectul de lege constituțională pentru modificarea articolului 70 alin. (1) din Constituție nu corespunde limitelor materiale de revizuire stabilite de articolul 142 alin. (2) din Constituție şi nu poate fi înaintat Parlamentului spre examinare”, se spune în decizia CC.

Pe 2 decembrie 2022, un grup de deputați PAS au înaintat pentru avizare la CC proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția R. Moldova. Inițiativa legislativă a fost semnată de 46 de parlamentari, printre care Olesea Stamate, Ina Coșeru și Doina Gherman.

În proiectul de lege respectiv, autorii menționau că, „în R. Moldova, substituirea incompatibilității mandatului parlamentar de la oricare funcție retributivă la oricare funcție publică și funcție de demnitate publică va garanta excluderea creației unei largi clase de „politicieni de carieră”. Deputăția nu trebuie urmărită ca profesie în sine”.