Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Magistrații vor fi numiți…

DOC Magistrații vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani și nu vor avea imunitate generală. Guvernul a modificat legea privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor

Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 16 martie, mai multe modificări la legislația privind sistemul judecătoresc, cum ar fi procedura de numire a judecătorilor, a președinților și vicepreședinților instanțelor judecătorești de toate nivelurile, imunitatea judecătorilor, componența Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), durata mandatului de membru al CSM.

Scopul acestui proiect de lege este de a sincroniza prevederile legale cu amendamentele constituționale referitoare la sistemul judecătoresc, adoptate prin Legea pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, din 23 septembrie 2021.

„Prin acest proiect de lege se propune excluderea termenului de cinci ani de numire inițială a judecătorilor în funcție. Aceștia vor fi numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea CSM, până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. O altă modificare se referă la imunitatea magistraților. Se propune ca judecătorii să beneficieze doar de imunitate funcțională și anume, imunitate în caz de urmărire penală doar pentru acțiunile sau inacțiunile efectuate în exercitarea funcțiilor lor”, a explicat secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în cadrul ședinței de Guvern.

Proiectul adoptat de Guvern:

Proiectul de lege prevede modificarea componenței CSM. Astfel, acesta va fi format din 12 membri: șase judecători și șase persoane care se bucură de o înaltă reputație profesională și integritate personală, cu experiență în domeniul dreptului sau în alt domeniu relevant. Potrivit documentului, membrii de drept – președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), ministrul Justiției și procurorul general, vor fi excluși din componența CSM.

La fel, va fi extinsă durata mandatului de membru al CSM de la patru la șase ani, dar fără posibilitatea de a deține două mandate. Documentul prevede și condițiile pe care trebuie să le întrunească candidatul la funcția de membru al CSM, care nu vine din rândurile judecătorilor. Astfel, în funcția de membru va putea fi aleasă persoana care întrunește următoarele condiții: are înaltă reputație profesională, are integritate profesională, are experiență de cel puțin șapte ani în domeniul dreptului sau în alt domeniu relevant, nu a activat în ultimii doi ani până la momentul depunerii cererii în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești, nu este afiliată politic.

Documentul urmează a fi expediat Parlamentului spre examinare și aprobare.