Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Curtea Supremă de Justiție…

DOC Curtea Supremă de Justiție a pus punct final în dosarul „Gemeni”: Statul – obligat să achite reclamanților despăgubiri de 2,12 milioane de euro. Guvernul: „Intituția și-a onorat în totalitate obligația de executare a hotărârii CtEDO”

Foto: ZdG

După mai bine de un an de amânări, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct final în dosarul „Gemeni”. Magistrații au decis încetarea procedurii de revizuire la cererea de revizuire a Agentului Guvernamental al R. Moldova și au respins cererile de revizuire ale reclamanților.

Mai exact, statul este obligat să achite reclamanților despăgubiri de 2,12 milioane de euro din bugetul de stat.

În context, Agentul Guvernamental al R. Moldova susține că CSJ a respins cererea de revizuire a reclamanților, după ce „despăgubirea pentru prejudiciul material dispusă de CtEDO, cele 2,12 milioane de euro, le-a fost achitată reclamanților în totalitate”.

„La 9 iunie 2021 Curtea Supremă de Justiție a examinat câteva cereri de revizuire în contextul executării hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova (nr. 1988/06), respingând cererea de revizuire a reclamanților, după ce despăgubirea pentru prejudiciul material acordată de CtEDO le-a fost achitată în totalitate”, menționează Agentul Guvernamental.

Încheierea în acest sens a fost pronunțată miercuri, 9 iunie curent, de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența magistraților – Ala Cobăneanu, Galina Stratulat, Iurie Bejenaru, Dumitru Mardari, Mariana Pitic.

Încheierea nu se supune niciunei căi de atac.

Încheierea CSJ emisă la 9 iunie curent:

Tot Agentul Guvernamental, menționează că Guvernul a luat decizia să semneze un contract de tranzacție cu S.A. „Gemeni” prin care societatea pe acțiuni se obliga să achite Guvernului 2,12 milioane de euro și o parte substanțială a dobânzii de întârziere în schimbul retragerii cererii de revizuire prin care se solicita revenirea la situația din 2005. De asemenea, Guvernul se obliga să-i cedeze S.A. „Gemeni” acțiunile reclamanților care i-ar fi revenit după achitarea acelei sume. Agentul Guvernamental mai menționează că în urma acestei tranzacții, „Guvernul Republicii Moldova a reușit deopotrivă să execute hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, economisind peste 47 de milioane de lei de la bugetul național”.

„Respectivul contract de tranzacție a fost semnat la 5 mai 2021. S.A. „Gemeni” a achitat Guvernului Republicii Moldova sumele prevăzute în contract la 26 mai 2021, Guvernul transferându-le reclamanților trei ore mai târziu. Despre acest fapt a fost notificată Curtea Supremă de Justiție, ea fiind informată despre renunțarea Guvernului la cererea sa de revizuire din moment ce hotărârea CtEDO a fost executată de către Guvern în totalitate, în modul prevăzut în hotărâre. La 9 iunie 2021 Curtea Supremă de Justiție a pronunțat o încheiere prin care a luat act de faptul că Guvernul și-a onorat în totalitate obligația de executare a hotărârii CtEDO în cauza Ojog și alții v. Republica Moldova, respingând astfel celelalte cereri de revizuire, deoarece drepturile reclamanților au fost restabilite. Astfel, datorită eforturilor considerabile depuse, Guvernul Republicii Moldova a reușit deopotrivă să execute hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, economisind peste 47 de milioane de lei de la bugetul național, precum și să păstreze integritatea unei afaceri importante pentru economie Republicii Moldova”, se mai menționează în nota Agentului Guvernamental.

Decizia finală a CSJ de miercuri vine după mai multe ședințe amânate în ultimul cel puțin un an. Cea mai recentă amânare a fost solicitată de către Agentul Guvernamental, Oleg Rotari, și a fost argumentată prin faptul că Guvernul a decis să identifice soluții pentru executarea deciziei CEDO prin achitarea despăgubirii pentru prejudiciul material. În aceste circumstanțe, avocatul reclamanților din dosar, Mihai Lupu, susține că are temerea că până la decizia CSJ, statul le va achita clienților săi cele 2,1 milioane de euro în loc să întoarcă clădirea vechilor proprietari.

La 8 aprilie 2021, atunci când era programată o nouă ședință la CSJ în dosarul „Gemeni”, agentul guvernamental Oleg Rotari a depus o cerere de amânare a examinării cererii de revizuire „în contexul unor evoluții recente importante”. Acesta a precizat în cererea sa de amânare că ținând cont de numeroasele amânări dispuse de instanță, Guvernul a decis să purceadă la identificarea altor soluții pentru executarea integrală a hotărârii CEDO „prin metoda achitării despăgubirii pentru prejudiciul material”. 

Agentul guvernamental a solicitat amânarea examinării cererii de revizuire până la 30 aprilie 2021, însă magistrații de la CSJ au programat o ședință în acest sens pentru ziua de 22 aprilie. De cealaltă parte, avocatul reclamanților, Mihai Lupu, consideră că această amânare este motivată de faptul că statul e pregătit să achite cele 2,1 milioane în loc să le returneze clienților săi clădirea. Acesta susține că agentul guvernamental i-a solicitat extinderea procurii pe care o are de la clienții săi și în baza căreia, anul trecut, statul a transferat 1,5 milioane de lei pentru a fi achitate reclamanților.

„Din scrisoarea agentului guvernamental, asta a fost temerea mea. Noi solicităm să fie exact așa cum s-a expus CEDO. Noi vom prezenta procura și clienții mei se vor conforma solicitării, dar noi solicităm ca nicio plată să nu fie efectuată înainte de pronunțarea CSJ. Dacă Guvernul va face o plată oarecare, nu știu cum și în baza la ce, noi nu vom atinge suma respectivă, atât timp cât nu se va expune instanța. Dacă instanța va decidă să întoarcă reclamanților sediul și terenurile, suma respectivă noi o vom întoarce în trezorerie”, precizează avocatul Mihai Lupu.

Apărătorul a mai menționat atunci că până nu va executa integral decizia CEDO, statul trebuie să suporte zilnic penalități: „La suma inițială se mai adaugă valoarea pentru întârziere care s-a ridicat deja la circa 65 de mii de euro. Fiecare zi de întârziere, pe noi, contribuabilii, ne costă de la 100 la 300 euro pe zi”.

Oleg Rotari, la rândul său, a declarat pentru ZdG că Guvernul „încearcă să depună eforturi pentru a executa” hotărârea CEDO. Întrebat dacă statul a luat decizia deja decizia de a achita cele 2,1 milioane de euro în loc să restituie clădirea și bunurile, Oleg Rotari a declarat că nu poate oferi detalii și nu a vrut să comenteze declarațiile lui Mihai Lupu.

În luna martie 2020, agentul guvernamental a cerut CSJ-ului revizuirea dosarului „Gemeni”

În martie, curent, Guvernul R. Moldova a depus o cerere de revizuire în cazul „Gemeni” la CSJ. În cererea inițială, semnată de agentul guvernamental Oleg Rotari, se cerea lichidarea societății pe acțiuni și exproprierea actualilor proprietari majoritari ai SA „Gemeni”. Rotari cerea casarea încheierii CSJ din 2005, dar și a deciziilor judecătorești ulterioare, care urmau să aducă părțile din litigiu la situația din 20 iulie 2005. 

Anterior, agentul guvernamental a solicitat de mai multe ori amânarea examinării cererii de revizuire pe un termen „nedeterminat”, anunțând judecătorii de la CSJ despre faptul că s-a adresat la CtEDO pentru clarificări.

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR: DOC/ Dosarul „Gemeni”: Istoria unui litigiu în care statul ar putea pierde 2,1 milioane de euro

La 10 luni de la decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în dosarul „Gemeni”, prin care statul a fost obligat să achite despăgubiri de 1,5 milioane de euro și să returneze reclamanților o parte din clădirea casei de comerț din centrul capitalei sau alte 2,1 milioane de euro din bugetul de stat, autoritățile au executat-o doar parțial, astfel încât din bugetul de stat ar urma să se plătească, suplimentar, alte câteva zeci de mii de euro. 

Deși la 4 mai din bugetul de stat s-au achitat reclamanților despăgubiri de 1,5 milioane de euro, hotărârea nu a fost executată în partea ce ține de retrocedarea clădirilor casei de comerț „Gemeni”. Statul are de ales – fie reușește să obțină la Curtea Supremă de Justiție anularea unor hotărâri judecătorești și astfel întoarce clădirile vechilor proprietari, fie achită 2,1 milioane de euro din bugetul de stat. 

Aici apar interese și acuzații. Procesul în care agentul guvernamental a cerut revizuirea dosarului bate pasul pe loc, fiind amânată de mai multe ori examinarea acestuia, inclusiv în urma unor cereri de recuzare ale magistraților care urmează să ia decizia. Interesele sunt alimentate și prin faptul că, în 2019, clădirea casei de comerț „Gemeni” a fost preluată de proprietarii companiei Rogob și pusă în gaj la Moldova-Agroindbank pentru 9,5 milioane de euro, aceștia considerându-se proprietari de bună credință.