Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ CSJ a respins parțial…

DOC CSJ a respins parțial cererea șefului IGP: instituția pe care o conduce nu este obligată să-i achite salariul lunar cu sporuri și drepturi salariale acordate suplimentar

Iurie Podarilov/Centrul de Investigații Jurnalistice

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis recursul depus de șeful Inspectoratului General al Poliției, Iurie Podarilov, împotriva deciziei Curții de Apel (CA) Chișinău care a admis apelul declarat de Inspectoratul General al Poliției (IGP) și a casat hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

CSJ a casat decizia CA Chişinău și parțial hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani în partea admiterii pretenției cu privire la obligarea IGP să achite lui Iurie Podarilov salariul lunar cu sporuri și drepturi salariale acordate suplimentar, pentru perioada de la 24 februarie 2017 până la 17 decembrie 2019.

Astfel, CSJ a emis o nouă hotărâre prin care se respinge pretenția lui Iurie Podarilov cu privire la obligarea IGP să-i achite salariul lunar cu sporuri și drepturi salariale acordate suplimentar, pentru perioada de la 24 februarie 2017 până la 17 decembrie 2019. În rest, hotărârea din 9 octombrie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani se menține. 

Decizia CSJ

Prin hotărârea din 9 octombrie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani s-a admis acţiunea depusă de Iurie Podarilov

IGP a fost obligat să elibereze lui Iurie Podarilov certificatul privind salariul lunar al șefului adjunct al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratului Național de Investigații (INI). S-a obligat IGP să recalculeze cuantumul și să achite lui Iurie Podarilov diferența compensațiilor bănești pentru concediile de odihnă anuale nefolosite și a indemnizației unice, cu includerea în calcul a salariului lunar de 15 087 lei. S-a obligat IGP să achite lui Podarilov salariul lunar cu sporuri și drepturi salariale acordate suplimentar pentru perioada de la 24 februarie 2017 până la 17 decembrie 2019 inclusiv. În partea pretențiilor de compensare a cheltuielilor de judecată acțiunea s-a respins.

Prin decizia din 23 februarie curent a CA Chișinău s-a admis apelul declarat de IGP, a fost casată hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani și s-a emis o nouă decizie prin care s-a respins acțiunea depusă de Iurie Podarilov ca fiind neîntemeiată.

Nefiind de acord cu soluția instanței de apel, Iurie Podarilov a depus cerere de recurs, solicitând casarea deciziei CA Chișinău cu menținerea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

Podarilov a sesizat instanța de contencios administrativ cu acțiune împotriva IGP, la 6 aprilie 2020. Iurie Podarilov a solicitat anularea actului administrativ individual defavorabil și obligarea emiterii actului administrativ favorabil.

La 23 noiembrie 2016, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a pornit o cauză penală în cadrul căreia la 24 februarie 2017, Podarilov a fost reținut în baza art. 166 din Codul de procedură penală. Ulterior, i-a fost aplicată și măsura arestul preventiv, fiind deținut în Penitenciarul nr. 13 până la 22 martie 2018.

Printr-un ordin din 28 august 2017 al IGP, Podarilov a fost suspendat din funcția de șef adjunct al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Ulterior, printr-un ordin din 4 iunie 2018 al IGP a fost încetat raportul de serviciu.

Prin decizia CA Chișinău din 30 septembrie 2019, Iurie Podarilov a fost achitat în cauza penală privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (3) lit. a) din Codul penal în temeiul prevederilor art. 390 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală, din motiv că „fapta incriminată nu a fost săvârșită de către inculpat”.

La 28 noiembrie 2019, Podarilov a depus în adresa IGP o cerere, prin care a solicitat anularea ordinului „Cu privire la suspendarea din funcția publică cu statut special a comisarului principal Iurie Podarilov”, reîncadrarea în funcția de șef adjunct al Centrului pentru combaterea traficului de persoane a INI, exercitată până la suspendare, recalcularea drepturilor salariale începând cu 24 februarie 2017, cu achitarea imediată a datoriilor salariale acumulate în legătură cu circumstanțele noi apărute, recalcularea vechimii în muncă, cu calcularea înlesnirilor pentru perioada aflării în arest preventiv din 24 februarie 2017 până la 22 martie 2018.

IGP a admis parțial contestația reclamantului, dar nu au fost soluționate în volum deplin solicitările lui Podarilov bazate pe prevederile Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, „fiind micșorat neîntemeiat cuantumul salariului lunar”. Totodată, de IGP a fost ignorată solicitarea privind stabilirea altor sporuri și drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază.

Iurie Podarilov a fost numit în funcția de șef al IGP după ce postul a devenit vacant la 12 august curent, odată cu plecarea din funcție a lui Sergiu Paiu. Iurie Podarilov activează în organele de poliție din 1996, iar începând cu anul 2013 a deținut funcția de șef adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane (CCTP), instituție din cadrul INI al IGP. În perioada în care deținea această funcție, Podarilov s-a ales cu un dosar penal pentru luare de mită.