Principală  —  IMPORTANTE   —   Decizia CtEDO după ce Filat…

Decizia CtEDO după ce Filat s-a plâns de condițiile din penitenciar

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat inadmisibile plângerile depuse de reclamanții din R. Moldova în legătură cu condițiile de detenție din penitenciare. Printre aceste pângeri se numără și cea a fostului premier, Vladimir Filat, care s-a plâns în fața Curții de încălcarea mai multor drepturi.

UPDATE: Reacția avocatului lui Filat după ce CtEDO a respins cererea fostului premier

Reclamanții s-au plâns în fața Curții, invocând condițiile materiale inadecvate de detenție și, în unele cereri, lipsa asistenței medicale corespunzătoare, precum și lipsa unui remediu efectiv pentru realizarea drepturilor lor.

Curtea argumentează că de la 1 ianuarie 2019 au intrat în vigoare modificări ale Codului de procedură penală. Acestea prevăd introducerea unui nou remediu preventiv și compensatoriu pentru plângerile în privința condițiilor de detenție. Conform acestor noi prevederi, persoanele care au depus plângeri în fața Curții, pot depune un nou apel în instanțele naționale pentru a denunța condițiile de detenție.

Agentul Guvernamental menționează că făcând referire la decizia sa în cauza Draniceru și având în vedere noul remediu preventiv și compensatoriu pentru condițiile inadecvate de detenție, instituit în Republica Moldova în baza Legii nr. 163 din 20 iulie 2017 (în vigoare din 1 ianuarie 2019) și a Legii nr. 272 pentru modificarea Codului de procedură penală, Curtea a considerat că, în principiu, acesta ar putea remedia în mod adecvat încălcările Convenției provocate de anumite condiții precare de detenție. Cu toate acestea, Curtea subliniază că această concluzie nu va prejudicia în niciun fel o eventuală reexaminare, după caz, a chestiunii cu privire la eficiența remediului respectiv în funcție de deciziile pronunțate de către instanțele naționale și a executării lor efective. Ea își păstrează competența de ultim control cu referire la plângerile formulate de către eventualii reclamanți care vor fi epuizat căile de recurs interne disponibile. Ținând cont de circumstanțele prezentate, Curtea a declarat cererile reclamanților inadmisibile din cauza neepuizării remediul național în acest sens.

„Este o decizie care se înscrie în introducerea unui remediu eficient în R. Moldova. Toate plângerile depuse la CtEDO pe articolul 3 (condițiile de detenție în penitenciar) au fost trimise înapoi. Menționez că acea cerere în care a fost plângerea pe art. 3 a domnului Filat, mai conținea și alte plângeri, care se află în continuare în biroul CtEDO”, a declarat avocatul fostului premier, Victor Munteanu.

Potrivit deciziei CtEDO, persoanele respective pot obține recunoașterea încălcării la nivel național, iar ulterior, în caz contrar, pot apela din nou la CtEDO. Avocatul fostul premier a declarat că a pregătit deja cererea de chemare în judecată a noului remediu și o o va depune pentru a epuiza și căile naționale.

Vladimir Filat a fost condamnat de intanțele de judecată din R. Moldova la nouă ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență. La baza condamnării fostului premier stă autodenunțul primarului de Orhei și businessmanului Ilan Șor, învi­nuit în două dosa­re privind fra­u­de­le de la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM). Acesta a declarat că i-a dat lui Vlad Filat mită în valoare de 250 de mili­oane USD. În baza autodenunțului, la 15 octom­brie 2015, lide­rul PLDM a rămas fără imu­ni­tate de depu­tat, după ce pro­cu­ro­rul gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, a soli­ci­tat acest lucru în cadrul ședin­ței Par­la­men­tu­lui. Pen­tru aceasta au votat 79 de aleși ai popo­ru­lui.

Într-un interviu pentru ZdG, avocatul Victor Munteanu a precizat că Vlad Filat a depus două cereri la CtEDO: prima vizează ilegalitățile care ar fi fost admise până la pronunțarea sentinţei în prima instanţă, iar cea de-a doua cerere, aspecte privind examinarea în instanță a dosarului. Fostul premier a invocat încălcarea dreptului la viață și siguranță, deținerea în condiții inumane și degradante, examinarea dosarului cu ușile închise.