Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   De ce va continua să…

De ce va continua să profeseze un conferențiar universitar de filosofie de la Bălți, recunoscut vinovat de hărțuire sexuală și corupere activă: Curtea de Apel Bălți a menținut decizia primei instanțe în privința lui Valeriu Capcelea

Sursa: Capcelea Valeriu/Facebook

Valeriu Capcelea, șeful Secției Nord a Academiei de Științe, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a fost recunoscut vinovat de Judecătoria Bălți, în decembrie 2022, de hărțuire sexuală, dar a fost eliberat de pedeapsa penală din motivul intervenirii termenului de prescripție.

Totodată, prima instanță l-a recunoscut vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal – corupere activă şi i s-a stabilit acestuia pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu amendă în mărime 20 000 de lei. Totuși, instanța de la Bălți a decis aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege, fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate, iar executarea pedepsei cu închisoarea s-a suspendat condiţionat pe un termen de probă de 2 ani.

Curtea de Apel Bălți a menținut fără modificări, printr-o hotărâre emisă marți, 20 februarie, decizia luată de Judecătoria Bălți după circa nouă ani de la trimiterea dosarului în instanță.

6 773 de lei, ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Valeriu Capcelea și a biroului său de serviciu, au fost confiscați în beneficiul statului.

Acuzatorii de stat au solicitat, la apel, să-i fie aplicată pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani cu executare pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 200 de unități convenționale (10 mii de lei n.r.), cu privarea de dreptul de a desfășura activitate didactică pe un termen de 5 ani. De cealaltă parte, avocatul lui Capcelea a cerut instanție casarea sentinței, cu rejudecarea cauzei și pronunțarea în această cauză a unei sentințe de achitare.

Prima instanță a constat că profesorul, în iunie 2013, în timp ce cumula și funcţia de decan interimar al Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo”, verificând rezultatele unei studente la examenul de filosofie, „prin ameninţare, constrângere şi şantaj, a manifestat un comportament fizic, verbal şi nonverbal faţă de aceasta, exprimat prin acţiuni de pipăire pe corp, burtă, sâni şi locuri intime, care au lezat demnitatea ei, fiind creată o atmosferă neplăcută, ostilă cu scopul de a o determina la raport sexual sau alte acţiuni cu caracter sexual nedorite de partea vătămată”.

Procurorii au mai prezentat în judecată alte 19 cazuri în care conferențiarul universitar a primit bani pentru a nu lăsa studenții restanțieri sau pentru a le pune „note bune”, cazuri înregistrate în două zile din luna iunie 2013.

„Partea acuzării, la capitolul pedepsei stabilite inculpatului, sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani cu supendare condiţionată a executării pedepsei în temeiul art. 90 Cod penal pe un termen de probaţiune de 2 ani, consideră că este incorectă şi neconformă prevederilor legale, or urmare a analizei materialelor procesului penal, se constată lipsa unor argumente plauzibile ce au stat la baza formării convingerii instanţei de judecată că nu este raţional ca făptuitorul să execute pedeapsa stabilită şi că scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără executarea efectivă a acesteia, în condițiile în care la soluționarea chestiunii individualizării pedepsei penale nu s-a ținut cont de urmările prejudiciabile comise părţilor vătămate care sunt studenţi, nu realizează venituri şi care din ultimele surse oferite de către părinţi, datorită conduitei pe care coruptul s-a angajat să o adopte în îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, au fost condiţionaţi şi nevoiţi să le transmită, iar cel din urmă trecându-i definitiv în sfera sa de stăpânire”, au argumentat acuzatorii de stat.

Atunci când a luat hotărârea de a nu-i aplica lui Valeriu Capcelea privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani, prima instanță a subliniat „deținerea de către inculpat a gradului științific de doctor habilitat în filosofie”.

„Este unul dintre cei mai productivi savanți în materie de filosofie, etică, deontologie și tradiții dominate aglutinat de metafizică, pe parcursul activității sale științifice a publicat circa 110 lucrări, 6 studii monografice și 16 manuale universitare, a întemeiat în jurisprudența națională un nou domeniu de cercetare și o nouă disciplină de studiu – etica și deontologia juridică, în general, și etica avocatului, în special, a efectuat cercetări notorii în domeniul filosofiei dreptului soldate cu apariția unor noi domenii – nomologia, axiologia, praxiologia juridică, precum și o nouă disciplină la facultățile de drept – filosofia dreptului.

Pe parcursul activității sale didactice și științifice s-a manifestat ca un expert rafinat și bun organizator al învățământului universitar, fapt manifestat prin deținerea mai multor ani a funcțiilor administrative (decan și prodecan) în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe parcursul activității sale a fost premiat la mai multe concursuri universitare, beneficiind de burse de cercetare și perfecționare, inclusiv peste hotarele R. Moldova, este secretarul științific al Filialei Bălți a Academiei de Științe a
Moldovei”, citează Curtea de Apel Bălți din decizia primei instanțe, menționând că astfel prima instanță a constatat că „scopul pedepsei penale poate fi atins și fără aplicarea față de Valeriu Capcelea a pedepsei complementare obligatorii”, prevăzute de art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal sub formă de privarea de
dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate.

Colegiul penal a ajuns la concluzia că, reieșind din cumulul de circumstanțe atenuante stabilit la caz, este „raţională” aplicarea prevederilor art. 79 CP faţă de inculpat, „în legătură cu intervenirea modificărilor în prevederile articolului dat după data de 20.12.2017 şi să mențină poziția instanței de fond și să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie, sub formă de privarea de dreptul de a desfășura activitate didactică pe un termen de cinci ani”.

Proiectul Cu Sens a scris recent despre cazul lui Capcelea, relatând cum în 2013, mai mulți studenți de la o universitate din Bălți au denunțat un profesor universitar și decan pentru că le cerea mită în schimbul unor note mai mari.

Mai mult, acesta ar fi recurs și la gesturi de hărțuire sexuală. În lipsa unei decizii de condamnare definitivă, profesorul și-a continuat nestingherit cariera didactică și științifică, notează sursa citată.