Cine este șeful procuraturii nou create și când va fi numit un nou procuror general

Astăzi, 1 august, intră în vigoare noua Lege cu privire la Procuratură. Pe lângă alte schimbări generate, aceasta, presupune reducerea, de la nouă, la două procuraturi specializate. Va continua să existe Procuratura Anticorupție și, în premieră, este creată Procuratura pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mei Orga­ni­zate și Cauze Spe­ci­ale (PCCOCS), în baza unei direcții a Procuraturii Generale (PG). Cele două pro­cu­ra­turi spe­cia­li­zate vor fi con­duse de câte un procuror-şef, asi­mi­lat adjunc­tu­lui Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral şi îşi vor exer­cita atri­bu­ţi­ile pe întreg teri­to­riul R. Mol­dova. PCCOCS va fi condusă de Nicolae Chitoroagă, care până astăzi a fost încă șef al Direcţei exercitare şi conducere a urmăririi penale din cadrul PG. Chitoroagă va asigura interimatul până la desfășurarea concursului pentru șefia procuraturii nou-create, acesta fiind numit prin trasfer. La fel, prin transfer au fost numiți toți procurorii în funcție de conducere în PCCOCS, ei vor exercita interimatul până la organizarea concursurilor, programate pentru toamnă. Până atunci va exercita mandatul de procuror general interimar și Eduard Harunjen. Acesta a fost numit astăzi adjunct, după ce noua Lege a lichidat funcția de prim-adjunct al procurorului general.

„Noi astăzi am semnat ordinul cu structura nouă a Procuraturii Generale, urmează în cursul zilei de astăzi să semnez și ordinul privind transferul din funcție  de procurori în procuratura specializată. Mergem pe formula următoare: șefii de subdiviziuni care au fost până acum în mandat sunt numiți pe principii de interimat. Nu schimbăm structura pentru a nu influența activitatea procurorilor. Schimbările se vor face după concursul pentru funcțiile de conducere. Interimatul se aplică și pentur șefii interimari de subdiviziuni. Adjuncți de șefi de diviziuni nu mai avem în Procuratura Generală. Ei sunt procurori simpli deja. Se declanșează concursuri pentru alegerea deja după principiile noi, prin colegiile noi care sunt create. Se organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Pe același principiu s-a mers și în procuratura specializată. Pro­cu­ra­tura pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mei Orga­ni­zate și Cauze Spe­ci­ale se creează pe baza Direcţei exercitare şi conducere a urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale. Această direcție era formată din două secții: Secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale și Sec­ția de Con­du­cere a Urmă­ri­rii Penale în orga­nele cen­trale ale MAI și Ser­vi­ciul Vamal. Noua procuratură va avea două funcții, pe care le va prelua de aceste două subdiziuni. S-a mers pe aceeași formulă, de aceea șef interimar este Nicolae Chitoroagă, care până astăzi încă a fost șef al Direcţei exercitare şi conducere a urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale. Tot astăzi trebuie să semnez un odrin privind adjuncții interimari. În regiunea de Sud, unde până acum, în genere, nu a fost astfel de subdiviziune, urmează pe parcurs să numesc prin ordine interimatul. Dar toate aceste funcții vor fi scoase la concurs și în toamna aceasta sper să finalizăm etapa de numire.”, a declarat Eduard Harunjen pentru ZdG.

Eduard Harunjen afirmă că s-a mers pe această formulă, deoarece procurorii care au exercitat mandate până acum cunosc structura, activitățile, iar numiri la acestă etapă ar însemna perturbarea activtiății. Acest lucru nu garantează faptul că ei vor rămâne în funcție după concurs, explică Harunjen, cu precizarea că concursurile vor fi publice și transparente, așa cum prevede noua Lege.

„Toți foștii conducători ai secțiilor din PG au rămas interimari. Au fost reconfirmați în funcție doar eu și doi adjuncți. Deci, un moment: eu am mandat de prim-adjunct al procurorului General, din vara lui 2015. Noua lege nu mai prevede așa funcție de prim-adjunct.  De aceea, de astăzi, sunt transferat în funcția de adjunct al procurorului general și continui să exercit interimatul, până când va fi anunțat concurs și va fi ales un procuror general după noua Lege.”, afirmă Eduard Harunjen.

Pro­cu­ra­tura pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mi­na­li­tă­ţii Orga­ni­zate şi Cauze Spe­ci­ale – pro­cu­ra­tură spe­cia­li­zată în exer­ci­ta­rea şi con­du­ce­rea urmă­ri­rii penale, repre­zen­ta­rea învi­nu­i­rii în instanţele de jude­cată în cau­zele vizând infra­cţiu­nile de tor­tură, cele cu carac­ter tero­rist, cele săvârşite de orga­ni­za­ţi­ile cri­mi­nale, pre­cum şi în alte cauze date în com­pe­tenţa sa prin lege.

Noua Lege cu privire la Procuratură pre­vede că pro­cu­ro­rul gene­ral va avea un man­dat de 7 ani. Acesta va fi numit de preşe­din­tele ţării, la pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, şi nu de Par­la­ment, cum este în pre­zent. Tot­o­dată mai sunt pre­vă­zute meca­nisme de pro­mo­vare în fun­cţii, dar şi de san­cţio­nare a pro­cu­ro­ri­lor care au încăl­cat legi­sla­ţia. Toţi pro­cu­ro­rii ar urma să pri­mească sala­rii mai mari. La func­ția de pro­cu­ror gene­ral vor putea can­dida per­soane cu cel puţin 10 ani de expe­riență şi cu con­di­ția de nu fi mem­bru al vre­u­nui par­tid poli­tic de cel puţin 3 ani.

O altă nou­tate, pe care noua Lege cu pri­vire la Pro­cu­ra­tură o va aduce în acti­vi­ta­tea pro­cu­ra­tu­ri­lor spe­ci­lai­zate, va fi deta­şa­rea în cadrul aces­tora a ofi­ţe­ri­lor altor organe de drept, care se vor sub­or­dona fun­cţio­nal procurorului-şef al pro­cu­ra­tu­rii spe­cia­li­zate. Ofi­ţe­rii de urmă­rire penală, ofi­ţe­rii de inves­ti­ga­ţii şi spe­cia­li­ş­tii vor fi deta­şaţi de la alte insti­tu­ţii pen­tru o peri­oadă de până la 5 ani, aceş­tia urmând a fi selec­taţi în mod indi­vi­dual de către procurorul-şef al pro­cu­ra­tu­rii spe­cia­li­zate. Deta­şa­rea va avea loc prin ordi­nul Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, cu acor­dul con­du­că­to­ru­lui insti­tu­ţiei în care acti­vează per­soana deta­şată, iar sala­ri­za­rea ace­sora se va efec­tua din buge­tul Pro­cu­ra­tu­rii.

Citiți aici un interviu cu Eduard Harunjen, procuror general interimar: „Societatea este manipulată”


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. alex kooper

    TARE le mai tremura chilotii celor din opozitie si din ONG-urile PLDM -iste oare ce procuror ii va tirii pe ei instanta da?!

  2. slava

    De vreo 20 de ani se vorbea ca este necesara reforma justitiei, insa, abia in 2016, peste opozitie, propaganda si minciuni, deja am ajuns sa vedem si reformare adevarata. Sa mai spuna acuma cineva ca astia nu lucreaza…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *