Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Cele mai des încălcate drepturi…

Cele mai des încălcate drepturi în R. Moldova: Raportul de activitate al Curții de la Strasbourg pentru anul 2024

Sursa foto: CRJM

Dreptul la un proces echitabil rămâne dreptul cel mai des încălcat în R. Moldova, conform datelor publicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în raportul de activitate pentru anul 2023.

Conform raportului, la 31 decembrie 2023, 1 150 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva R. Moldova, din numărul total de 68 450 de cereri, aceasta situându-se pe locul 10 din 46 de state (locul 12 în anul 2022), se arată într-un comunicat de presă emis de Asociaţia Obştească Juriștii pentru Drepturile Omului.

Dintre acestea, 835 de cereri care R. Moldova sunt pendinte în fața Camerei și Comitetului; 270 cereri au fost comunicate Guvernului; au fost pronunțate 24 hotărâri.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar, 653 de cereri, raportat la populația țării, R. Moldova este pe locul 5, cu indicele 2,60 cereri la 10.000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2023, Curtea a pronunțat 24 hotărâri, iar în fiecare a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova.

Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2023 relevă încălcarea următoarelor articole de către R. Moldova:

  • Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (14 cauze);
  • Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (6 cauze);
  • Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (6 cauze).
  • Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze);
  • Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (4 cauze);
  • Articolul 13 – Dreptul la un recurs efectiv (2 cauze)
  • Articolul 10 – Dreptul la libertatea de exprimare (1 cauză);
  • Articolul 14 – Interzicerea discriminării (1 cauză);

Până la data de 31 decembrie 2023, Curtea a pronunțat 599 de hotărâri împotriva Moldovei, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 20 milioane de euro.

După numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, R. Moldova devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult R. Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (244), protecția proprietății (183), tratamentul inuman și degradant (147), dreptul la libertate și siguranță (121), etc.

În cele 34 de hotărâri pronunţate în 2022, CtEDO a constatat 48 de violări ale CEDO. 13 din cele 48 de violări (27%) se referă la maltratarea și/sau investigarea defectuoasă a maltratării, precum și neacordarea asistenței medicale adecvate deținuților. Alte 13 (27%) violări se referă la dreptul la un proces echitabil. Trei din aceste violări se referă la condamnarea în apel fără audierea nemijlocită a martorilor, iar celelalte violări ale dreptului la un proces echitabil țin de motivarea insuficientă a hotărârilor judecătorești, admiterea apelurilor sau recursurilor tardive sau încălcarea accesului la justiție.