(Audio) Discuția agenților economici despre mâncarea alterată folosită la grădiniță

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, au efectuat, astăzi, 24 noiembrie, 46 de percheziții la agenții economici și funcționarii publici implicați într-un dosar de aran­ja­re a unor lici­ta­ţii pri­vind achi­zi­ţio­na­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re alterate pen­tru şco­li şi gră­di­ni­ţe. CNA a publi­cat înregistrările audio și stenograma acestor conversații.

„La înce­pu­tul lunii mar­tie 2016 a fost dis­pu­să por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul tru­că­rii lici­ta­ți­i­lor. Astăzi, s-au des­fă­șu­rat 46 de per­che­zi­ții. În cadrul une­ia din­tre aces­te per­che­zi­ții, un băr­bat a încer­cat să dis­tru­gă anu­mi­te docu­men­te care urmau să fie ridi­ca­te, dar nu a reu­șit. În total, în dosar vor fi audi­a­te 23 de per­soa­ne în cali­ta­te de bănu­iți. Per­soa­ne­le care au fost supu­se per­che­zi­ți­i­lor sunt admi­nis­tra­to­ri ai între­prin­de­ri­lor care au fur­ni­zat pro­du­se ali­men­ta­re în baza con­trac­tu­lui cu Direc­ția Gene­ra­lă Edu­ca­ție, Tine­ret și Sport. Ei sunt bănu­iți că favo­ri­zau unii agen­ți eco­no­mi­ci care par­ti­ci­pau la lici­ta­ții”, a men­țio­nat Bogdan Zum­brea­nu, şeful Dire­cţi­ei gene­ra­le de urmă­ri­re pena­lă din cadrul CNA.

Potri­vit șefu­lui Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, Vio­rel Mora­ri, func­țio­na­rii publi­ci aran­jau con­di­ții pen­tru un anu­mit agent eco­no­mic pen­tru ca aces­te să câști­ge lici­ta­ția. În alte cazu­ri, la lici­ta­ție par­ti­ci­pau mai mul­te com­pa­nii care erau ges­tio­na­te de ace­eași per­soa­nă. O altă meto­dă uti­li­za­tă era ofe­ri­rea con­tra pla­tă a unor infor­ma­ții des­pre alți par­ti­ci­pan­ți la lici­ta­ție. Mita ajun­gea până la 10.000 de lei. „Un repre­zen­tat inte­re­sat în câști­ga­rea lici­ta­ți­ei asi­gu­ra par­ti­ci­pa­rea la lici­ta­ție a altor agen­ți eco­no­mi­ci afi­li­ați. Un agent din­tre aceștia pre­zen­ta cel mai mic preț, care urma să fie câști­gă­tor, une­o­ri chiar unul care nu adu­cea pro­fit, con­ști­en­ti­zând că un preț mai mic nu va fi îna­in­tat de alt par­ti­ci­pant. Ulte­ri­or, agen­tul eco­no­mic care era afi­li­at per­soa­nei inte­re­sa­te, din cau­za că nu avea un cer­ti­fi­cat, sau alt motiv, era des­ca­li­fi­cat și lici­ta­ția era câști­ga­tă de alt­ci­ne­va din­tre cei afi­li­ați și care era inte­re­sat. Toa­tă aceas­ta se făcea cu acor­dul unor per­soa­ne publi­ce din direc­ți­i­le muni­ci­pa­le”, a pre­ci­zat Mora­ri.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Popovici Constantin

  Băi și minte trebui sa ai in capul sela plin di pai, sadai așa ceva la copii? Băi dar daca copilul tau ar minca asa ce ai face tu ?

  • Harton

   Dacă aș fi avut copilul dat aici la grădinițele acestea, mă duceam și le tundeam o bătaie asemenea cu moarte! Cum îăiii spă te joci așa cu viața și sănătatea copiilor!

 2. andrei balan

  Am vazut ca si Filip s-a apucat in serios de aceasta problema, cred canu va ramine nimeni nepedepsit. Iar toti cei care au otravit copii cu aceste produse sa ajunga dupa gratii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *