Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor în întreaga UE: a anunțat că va prezenta în 2022 o lege europeană privind libertatea mass-mediei pentru a proteja independența instituțiilor media – Ziarul de Gardă
 • Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor în întreaga UE: a anunțat că va prezenta în 2022 o lege europeană privind libertatea mass-mediei pentru a proteja independența instituțiilor media

  Comisia Europeană cere statelor membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor în întreaga UE: a anunțat că va prezenta în 2022 o lege europeană privind libertatea mass-mediei pentru a proteja independența instituțiilor media
  22 septembrie 2021 | 08:34

  La 15 septembrie 2021, cu ocazia discursului său privind starea Uniunii, președinta Ursula von der Leyen a cerut statelor membre să împunătățească sijuranța jurnaliștilor în întreagă Uniune Europeană. În context, Comisia a anunțat că va prezenta în 2022 o lege europeană privind libertatea mass-mediei pentru a proteja independența mass-mediei.

  După cum a anunțat președinta Ursula von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, Comisia a prezentat prima Recomandare de îmbunătățire a siguranței jurnaliștilor și a altor profesioniști din domeniul mass-mediei.

  „Informațiile sunt un bun public. Trebuie să îi protejăm pe jurnaliști, căci ei sunt cei care asigură transparența. Acesta este motivul pentru care am făcut astăzi o recomandare vizând îmbunătățirea protecției jurnaliștilor”, a menționat Ursula von der Leyen în discursul ei.

  În ultimii ani, jurnaliștii au fost ținta tot mai multor atacuri, în cazurile cele mai tragice fiind chiar victimele unor asasinate. Criza provocată de pandemia de COVID-19 le-a îngreunat și mai mult munca, din cauza veniturilor mai mici, în special pentru liber-profesioniști, și a accesului limitat la locurile de desfășurare a activității.

  Pentru a inversa această tendință, Comisia stabilește acțiuni prin care statele membre să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor – offline și online. Printre altele, recomandarea face apel la crearea unor servicii de sprijin naționale independente, care să ofere linii de asistență telefonică, consiliere juridică, sprijin psihologic și adăposturi pentru jurnaliștii și profesioniștii din domeniul mass-mediei care sunt ținta unor amenințări. Se solicită, de asemenea, protecția sporită a jurnaliștilor în timpul demonstrațiilor, siguranță mai mare în mediul online și un sprijin special pentru jurnaliste.

  Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Niciun jurnalist nu ar trebui să își dea viața sau să sufere din cauza meseriei pe care o practică. Trebuie să le oferim jurnaliștilor sprijin și protecție, ei sunt esențiali într-o democrație. Pandemia a arătat mai clar ca niciodată că jurnaliștii joacă un rol-cheie în informarea noastră, scoțând la iveală și necesitatea urgentă ca autoritățile publice să depună mai multe eforturi pentru a-i proteja. Le cerem astăzi statelor membre să ia măsuri decisive pentru ca UE să devină un loc mai sigur pentru jurnaliști.”

  Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: „Libertatea și pluralismul mass-mediei sunt în centrul valorilor UE și trebuie să le apărăm în mod activ. Pe măsură ce mass-media continuă să se adapteze și să evolueze, amenințările la care sunt expuși profesioniștii din domeniul mass-mediei în exercițiul profesiei evaluează la rândul lor. Amenințările online reprezintă noua realitate. Prezentăm astăzi o recomandare prin care ne concentrăm eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele – în garantarea siguranței jurnaliștilor, atât în mediul online, cât și offline.”

  Recomandarea privind siguranța jurnaliștilor

  Documentul conține recomandări, inclusiv în ceea ce privește protestele și demonstrațiile, siguranța online și capacitarea digitală, jurnalistele și jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare.

  1. Recomandări generale

  Având în vedere numărul tot mai mare de atacuri împotriva jurnaliștilor – peste 900 de astfel de atacuri au avut loc în UE în 2020 – recomandarea invită statele membre să ancheteze și să urmărească penal cu fermitate toate infracțiunile, utilizând pe deplin legislația națională și europeană existentă. Statele membre sunt încurajate să implice, dacă este cazul, autoritățile europene, cum ar fi Europol și Eurojust. Statele membre ar trebui să promoveze o cooperare mai bună între autoritățile de aplicare a legii și organismele mass-media pentru a identifica și a aborda mai eficient amenințările la care sunt supuși jurnaliștii și pentru a le oferi protecție personală jurnaliștilor a căror siguranță este în pericol. De asemenea, este esențial ca mass-media să aibă acces nediscriminatoriu la informații, inclusiv la conferințe de presă și la documente deținute de autoritățile publice. În plus, recomandarea subliniază importanța formării profesionale și a consolidării accesului la protecție socială pentru toți profesioniștii din domeniul mass-mediei.

  2. Proteste și demonstrații

  Aproape unul din trei incidente are loc în timpul demonstrațiilor, acestea devenind astfel locul în care jurnaliștii au fost cel mai frecvent atacați în 2020. Statele membre ar trebui să asigure formarea periodică a autorităților de aplicare a legii, astfel încât acestea să asigure condițiile pentru ca jurnaliștii și alți profesioniști din domeniul mass-mediei să poată lucra în siguranță și fără restricții în timpul unor astfel de evenimente. Colaborarea cu reprezentanții jurnaliștilor este esențială în procesul de luare a deciziilor cu privire la măsurile cele mai adecvate, de exemplu în ceea ce privește identificarea vizuală a profesioniștilor din domeniul mass-mediei. Printre măsurile recomandate se numără și numirea unor ofițeri de legătură care să informeze jurnaliștii cu privire la riscurile potențiale, înainte de protestele sau demonstrațiile planificate.

  3. Siguranța online și capacitarea digitală

  Siguranța digitală și online a devenit o preocupare majoră pentru jurnaliști din cauza proliferării în mediul online a incitărilor la ură și a amenințărilor cu violență fizică, dar și a riscurilor în materie de securitate cibernetică și a supravegherii ilegale. Statele membre sunt încurajate să promoveze cooperarea dintre platformele online și organizațiile cu expertiză în combaterea amenințărilor la adresa jurnaliștilor, de exemplu încurajându-le să își asume eventual rolul de notificatori de încredere. Organismele naționale relevante din domeniul securității cibernetice ar trebui, la cerere, să îi ajute pe jurnaliștii care încearcă să stabilească dacă dispozitivele sau conturile lor online au fost compromise să obțină servicii de expertiză criminalistică în materie de securitate cibernetică. Statele membre ar trebui, de asemenea, să promoveze un dialog periodic între aceste organisme din domeniul securității cibernetice, mass-media și sectorul economic, în special în vederea promovării conștientizării în domeniul securității cibernetice și a competențelor digitale în rândul jurnaliștilor.

  4. Jurnalistele, jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare și cei care relatează aspecte legate de egalitate

  Jurnalistele, jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare și cei care relatează aspecte legate de egalitate sunt deosebit de vulnerabili la amenințări și atacuri. Jurnalistele sunt ținta mai multor amenințări decât colegii lor bărbați, 73 % dintre acestea declarând că au fost victime ale violenței online în exercițiul profesiei. Recomandarea îndeamnă statele membre să sprijine inițiativele care vizează capacitarea jurnalistelor, a profesioniștilor care aparțin grupurilor minoritare și a celor care relatează aspecte legate de egalitate. Statele membre sunt încurajate să îmbunătățească transparența și raportarea efectivă a atacurilor și a discriminării împotriva acestor jurnaliști și să le furnizeze informații cu privire la modalitatea de a solicita asistență și sprijin. În plus, recomandarea subliniază necesitatea promovării egalității și a incluziunii în redacții și în sectorul mass-mediei în general, precum și a dezvoltării continue a competențelor și a aptitudinilor în toate profesiile relevante pentru protecția jurnaliștilor.

  Etapele următoare

  Comisia va purta discuții privind punerea în aplicare a recomandării cu statele membre și cu părțile interesate, în cadrul forumurilor relevante, în special în cadrul Forumului european al mass-mediei de știri. De asemenea, Comisia va efectua evaluări ale progreselor înregistrate și va continua să analizeze siguranța jurnaliștilor în toate statele membre, în cadrul Raportului anual privind statul de drept. Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei un raport cu privire la măsurile luate pentru a da curs recomandării în termen de 18 luni de la adoptarea acesteia.

  UE oferă finanțare în cadrul mai multor programe și proiecte pentru a sprijini statele membre să dea curs acestei recomandări, inclusiv în ceea ce privește formarea judecătorilor, a forțelor de poliție și a jurnaliștilor. De asemenea, UE cofinanțează un mecanism european de reacție rapidă, condus de Centrul european pentru libertatea presei și a mijloacelor de informare în masă, cu sediul la Leipzig, în Germania. Acesta oferă sprijin pentru apărare în instanță și consiliere juridică, sprijin de urgență, cum ar fi acoperirea cheltuielilor de călătorie, sprijin psihologic și acoperirea cheltuielilor de familie, oferirea de cazare în Germania și Italia, precum și organizarea de cursuri și sprijin pentru participarea la cursuri pe întregul continent. Astăzi, Comisia lansează, de asemenea, o nouă cerere de propuneri privind libertatea mass-mediei și jurnalismul de investigație, prin care se oferă finanțare din partea UE în valoare de aproape 4 milioane EUR. Această inițiativă va sprijini două acțiuni separate: mecanismul de reacție la nivel european în cazul încălcării libertății presei și a mass-mediei și fondul de sprijin de urgență pentru jurnaliștii de investigație și organizațiile mass-media pentru a asigura libertatea mass-mediei în UE.

  Context

  Numărul tot mai mare de amenințări fizice, juridice și online la adresa jurnaliștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul mass-mediei, precum și numărul tot mai mare de atacuri la adresa acestora comise în ultimii ani, care sunt reflectate în rapoartele Comisiei din 2020 și 2021 privind statul de drept, constituie o tendință îngrijorătoare. Au fost raportate atacuri fizice, în special în contextul protestelor publice, iar jurnaliștii din mai multe state membre au fost ținta agresiunilor protestatarilor, dar, în unele cazuri, și ale forțelor de poliție. Amenințările online sunt în creștere în întreaga UE, jurnalistele, precum și jurnaliștii care aparțin minorităților fiind vizați cu precădere. Această situație este deosebit de îngrijorătoare atunci când politicieni sau personalități publice puternice inițiază astfel de atacuri.

  Recomandarea, anunțată pentru prima dată în Planul de acțiune pentru democrația europeană, face parte dintr-un efort mai amplu al UE de sprijinire a libertății și pluralismului mass-mediei. Aceasta se bazează pe Recomandarea Consiliului Europei privind protecția jurnalismului și siguranța jurnaliștilor și a altor actori din domeniul mass-mediei și ia în considerare contribuțiile colectate în cursul primei ediții a Forumului european pentru mass-media de știri. În vederea pregătirii recomandării, în martie 2021 a avut loc un dialog structurat – bazat pe participarea statelor membre, a jurnaliștilor, a asociațiilor care reprezintă jurnaliștii și a organizațiilor internaționale.

  În cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană, actuala Comisie a anunțat mai multe acțiuni în sprijinul libertății și pluralismului mass-mediei. Comisia își va continua eforturile începute pentru a asigura o finanțare durabilă a proiectelor, punând accentul pe asistența juridică și practică acordată jurnaliștilor din UE și din restul lumii. Finanțarea totală oferită de UE pentru proiectele în curs care sprijină siguranța jurnaliștilor, libertatea și pluralismul mass-mediei se ridică la 21,5 milioane EUR. Comisia lucrează, de asemenea, la o inițiativă care vizează măsuri de protejare a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor împotriva abuzului de procedură (acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice – SLAPP).

  În plus, Comisia va prezenta în 2022 o lege europeană privind libertatea mass-mediei pentru a proteja independența mass-mediei.

  Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

 • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  DOC/ R. Moldova va primi 24,8 milioane de euro de la Banca Mondială pentru imunizarea populației. Șefa statului a promulgat Legea pentru ratificarea acordului de finanțare

  Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a promulgat Legea pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre R. Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) privind Proiectul „Răspuns de Urgență la COVI…
  DOC/ R. Moldova va primi 24,8 milioane de euro de la Banca Mondială pentru imunizarea populației. Șefa statului a promulgat Legea pentru ratificarea acordului de finanțare

  România a primit medicamente pentru bolnavii de COVID, din partea Franței. Șeful DSU: vor ajunge suficient timp

  Un ajutor oferit de Franţa – ce constă în medicamente necesare tratării pacienţilor bolnavi de COVID din secţiile ATI – a sosit, duminică, 24 octombrie, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducer…
  România a primit medicamente pentru bolnavii de COVID, din partea Franței. Șeful DSU: vor ajunge suficient timp

  CEC a confirmat persoanele responsabile de finanțe din partea partidelor PPDA, PDM și „ȘOR” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi

  Comisia Electorală Centrală (CEC) a confirmat persoanele responsabile de finanțe din partea partidelor politice: Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (PPDA), Partidul Democrat din Moldova (PDM) și P…
  CEC a confirmat persoanele responsabile de finanțe din partea partidelor PPDA, PDM și „ȘOR” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi

  „Scurt circuit în rețeaua electrică”. IGSU anunță trei versiuni de izbucnire a incendiului din sectorul Buiucani al capitalei

  Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță trei versiuni de izbucnire a incendiului de pe strada Pelivan din sectorul Buiucani al capitalei. Astfel, prima ipoteză înaintată…
  „Scurt circuit în rețeaua electrică”. IGSU anunță trei versiuni de izbucnire a incendiului din sectorul Buiucani al capitalei