Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   Avocata Tatiana Puiu din R.…

Avocata Tatiana Puiu din R. Moldova a fost aleasă vicepreședintă a Comitetului European pentru Drepturile Sociale din Consiliul Europei

Sursa foto: coe.int

Avocata Tatiana Puiu din R. Moldova fost aleasă vicepreședintă a Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR) din Consiliul Europei.

Tatiana Puiu este avocată și specialistă în drepturile omului cu experienţă în jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului. În anul 2019, Tatiana Puiu a fost aleasă calitate de membră al ECSR pentru un mandat 6 ani. Mandatul ei în calitate de vicepreședintă a Comitetului European pentru Drepturile Sociale din CE se va încheia pe 31 decembrie 2024.

Tatiana Puiu a fost votată unanim în calitate de vicepreședintă a ECSR din Consiliul Europei alături de vicepreședinta Eliane Chemla, care este și consilieră de Stat a Franței. Președintă ECSR din Consiliul Europei este Eliane Chemla, profesoară de Drept internațional al drepturilor omului și co-directoare al Centrului de Drept pentru Drepturile Omului, Facultatea de Drept, Universitatea din Nottingham, Regatul Unit.

Ele vor „reprezenta și apăra Carta Socială” în următorii doi ani. Onorarea angajamentelor asumate în baza Cartei de către statele părți este supusă supravegherii Comitetului European al Drepturilor Sociale. 

Carta Socială Europeană este un tratat al CE privind drepturile omului. De 60 de ani, Carta protejează drepturile sociale și economice ale cetățenilor din întreaga Europă. În acești ani, Carta a fost revizuită și au fost incluse drepturi noi pentru a ține cont de provocările cu care se confruntă societățile noastre moderne.

Cei 15 membri ai săi independenți și imparțiali sunt aleși de Comitetul de miniștri al Consiliului Europei pentru o perioadă de șase ani, care poate fi reînnoită o singură dată.

Comitetul European al Drepturilor Sociale monitorizează respectarea Cartei prin două mecanisme complementare: prin plângeri colective depuse de partenerii sociali și alte organizații neguvernamentale și prin rapoarte naționale întocmite de părțile contractante.

În măsura în care se referă la dispoziții legale obligatorii și sunt adoptate de un organism de monitorizare instituit prin Cartă și protocoalele relevante, deciziile și concluziile Comitetului European al Drepturilor Sociale trebuie respectate de statele în cauză. Chiar dacă nu sunt direct aplicabile în sistemele juridice interne, ele stabilesc legea și pot oferi bază pentru evoluții pozitive în domeniul drepturilor sociale prin legislație și jurisprudență la nivel național.