Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   ULTIMA ORĂ! Guvernatorul BNM, Sergiu…

ULTIMA ORĂ! Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, și-a anunțat demisia

După ce a prezentat obiectivele strategice ale Băncii Naționale pentru următorii trei ani, Sergiu Cioclea a anunțat că a depus o cerere de plecare din funcția de guvernator al BNM, începând cu data de 30 noiembrie, curent.

Sergiu Cioclea deţine funcţia de guvernator al BNM din 11 aprilie 2016. Parlamentul l-a votat pe Sergiu Cioclea în funcția de șef al BNM cu 61 de voturi. Acesta urma să conducă instituția în următorii șapte ani, însă și-a anunțat demisia după aproape trei ani.

„Știu că oamenii au așteptări mari de la guvernatorul băncii și vreau să contribui la dezvoltarea sectorului bancar. Nu vreau să merg în Europa ca reprezentant al celei mai sărace țări”,  anunța Sergiu Cioclea, la tribuna Parlamentului în ziua în care a fost numit.

Sergiu Cioclea a anunțat astăzi, în cadrul unui briefing de presă că și-a fixat drept scop să lucreze la BNM atât timp cât va fi necesar pentru a consolida sistemul bancar din R. Moldova și pentru a scoate sistemul financiar din criză. Alt punct a fost ca reformele să treacă punctul de neîntoarcere. Cioclea consideră că această etapă a fost trecută în octombrie 2018 după ce a fost vândut pachetul de referință la MAIB, dar și după ce au fost votate ultimele legi elaborate de BNM și planul de schimbare legislativă a fost complet realizat.

„Eu am lucrat la BNM aproape trei ani. Mulți vor spune că a fost puțin, dar credeți-mă că acești trei ani, într-o perioadă dificilă pot fi contabilizați dublu”, a declarat Sergiu Cioclea.

Acesta a menționat că există și motive de ordin privat, pe care nu a dorit să le numească.

Sergiu Cicolea a depus o cerere de încetare a funcției sale de guvernator al BNM începând cu data de 30 noiembrie, pe care a adresat-o președintelui Parlamentului, Andrian Candu.

La concursul pentru funcția de guvernator al BNM au participat nouă candidați. Cioclea a fost selectat după ce a acumulat cel mai mare punctaj în urma probei interviului.

Ser­giu Cio­clea a fost îna­in­tat la şefia BNM de către Comi­sia de selec­tare a can­di­da­tu­lui la fun­cţia de guver­na­tor, la 2 martie 2016. La numirea sa în funcție Cioclea avea 42 de ani. În ulti­mii 20 de ani, şi-a făcut stu­di­ile şi a mun­cit în Franţa. Este eco­no­mist, spe­cia­li­zat în Pieţele Emer­gente, în spe­cial din Europa cen­trală şi de est, Rusia, CSI şi Tur­cia. Este expert în fuziuni şi achi­zi­ţii, reor­ga­ni­zări, ges­tio­na­rea şi admi­nis­tra­rea acti­ve­lor, capi­tal de risc, cer­ce­tări eco­no­mice și pieţe de capi­tal.  Ser­giu Cio­clea deţine cetă­ţe­nie tri­plă şi vor­beşte flu­ent în engleză, rusă şi fran­ceză. ZdG a scris despre averea din R. Moldova a lui Sergiu Cioclea și faptul că acesta a fost coleg de școală, timp de zece ani, cu fostul guvernator Dorin Drăguțanu.

Pre­ci­zăm că Banca Națio­nală a Mol­do­vei a avut doi guver­na­tori. Este vorba des­pre Leo­nid Tal­maci şi Dorin Dră­gu­ţanu. Ulti­mul a ple­cat din frun­tea insti­tu­ţiei în data de 21 sep­tem­brie, moti­vând pre­siuni poli­tice, dar con­ti­nuă să asi­gure inte­ri­ma­tul până la desem­na­rea unui nou guver­na­tor. ZdG a scris despre averea și afacerile lui Dorin Dră­gu­ţanu. Acesta,  în anii cât a con­dus insti­tu­ţia, a dus un trai de lux. Drăguțanu are casă şi maşină de mili­oane, iar una din fir­mele soţiei sale a obţi­nut doar în ulti­mul an şi jumă­tate con­tracte de peste 5 mili­oane de lei cu insti­tu­ţii ale sta­tu­lui.