Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Toate tranzacțiile imobiliare care depășesc…

Toate tranzacțiile imobiliare care depășesc 100 de salarii medii vor putea fi efectuate doar prin transfer bancar. Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar, aprobat de Guvern

Imagine simbol

Guvernul a aprobat miercuri, 15 noiembrie, proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar, care prevede norme „mai exacte” privind circulația numerarului în circuitul economic și orientarea spre efectuarea plăților prin transfer. Potrivit documentului, tranzacțiile imobiliare care depășesc 100 de salarii medii pe economie, în 2023 – 1,17 milioane de lei, se vor putea efectua doar prin transfer bancar, și nu în numerar, cum era până acum.

„Acest fapt va asigura creșterea transparenței și securității tranzacțiilor, combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale”, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor, autorul proiectului de lege.

Prevederile legii vor fi aplicate persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice.

Noile condiții vor fi aplicate:

  • persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător;
  • persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății;
  • organizațiilor necomerciale;
  • persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător;
  • reprezentanțelor permanente şi sucursalelor entităților nerezidente.

Astfel, persoanele cărora li se aplică restricțiile vizate în proiectul de lege, în afară de persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, au dreptul:

a) să efectueze, în raport cu alte persoane juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și/sau profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății, plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ lunar. Limitarea sumei nu se aplică pentru depunerea de numerar în conturile deschise la prestatorii de servicii de plată;

b) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ lunar, cu excepțiile specificate la lit. f) și g);

c) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual de la predarea deșeurilor și rezidurilor de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora;

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

d) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), precum şi a
acumulatoarelor electrice uzate;

e) să efectueze plăți în favoarea unei persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual de la vânzarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată;

f) să efectueze plăți sub formă de dividende, conform prevederilor legislației fiscale, în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual per asociat/ acționar;

g) să efectueze plăți în numerar în temeiul contractelor de împrumut în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual;

h) să încaseze plăți de la o persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 lei pentru o plată.

Totodată, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății sunt în drept să încaseze plăți în numerar pentru serviciile prestate de la un beneficiar de servicii sau reprezentant al acestuia în sumă ce nu depășește 100 000 de lei cumulativ anual.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător sunt în drept să efectueze achitarea în numerar pentru bunul imobil/mijlocul de transport procurat doar dacă valoarea bunului procurat nu depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate (în 2023 – 1 170 0000 de lei) în cazul bunului imobil și 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul mijlocului de transport, pentru fiecare bun în parte, inclusiv în situația în care achitarea are loc în rate.

Notarii, în procesul autentificării contractelor de vânzare-cumpărare pentru bunurile imobile ce depășesc valoarea a 100 salarii medii lunare pe economie prognozate, au obligația de a se asigura că plata a fost efectuată prin transfer, în caz contrar nu vor autentifica contractul, cu excepția cazului când se autentifică contracte de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietății și dreptul de proprietate urmează a fi
înregistrat provizoriu.

Agenția Servicii Publice, în procesul înscrierii transferului dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport ce depășesc suma echivalentă a 50 salarii medii lunare pe economie prognozate, au obligația de a se asigura că plata a fost efectuată prin transfer, în caz contrar nu vor înregistra în Registrul de stat dreptul de proprietate, cu excepția cazului când dreptul de proprietate se înregistrează provizoriu.

Aceste limite valorice ar urma să se modifice după cum urmează:
a) începând cu 1 ianuarie 2026 – 75 salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul bunului imobil procurat și 25 salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul mijlocului de transport procurat;
b) începând cu 1 ianuarie 2027 50 salarii medii lunare pe economie prognozate în cazul bunului imobil procurat.

Conform proiectului, persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, pentru efectuarea achitării în numerar în sumă ce depăşeşte limitele stabilite de prevederile prezentei legi, Serviciul Fiscal de Stat ar urma să le aplice amendă în mărime de la 3% până la 10% din suma achitată în numerar cu depășirea limitei stabilite.

În plus, agenții economici vor putea utiliza nelimitat mijloace bănești în numerar pentru retribuirea muncii și altor plăți generate în temeiul relațiilor de muncă, pentru onorarea obligațiilor aferente creditelor contractate de la entitățile financiare, efectuarea decontărilor cu instituțiile și autoritățile publice, achitarea obligațiilor fiscale, plăților și amenzilor față de bugetul public național.

Legea ar urma să intre în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al R. Moldova.