Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Raportul privind „Tutun-CTC”, audiat de…

Raportul privind „Tutun-CTC”, audiat de comisia de profil. Ce a constatat auditul

Comisia de control al finanțelor publice a audiat marți, 19 mai, Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în SA „Tutun-CTC”, efectuat și prezentat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Auditul public extern a constatat, printre altele, că procedura de selectare a câștigătorului concursului comercial privind privatizarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în SA „Tutun-CTC” nu s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, iar interesele legitime ale statului nu au fost apărate conform principiilor de bază ale deetatizării proprietății publice privind eficiența, legalitatea și concurența.

„Raportul este destinat Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Proprietății Publice, implicată în vânzarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în SA „Tutun-CTC”, în număr de 5076982 unități (90,81%), societății civile și altor părți interesate”, precizează autorii Raportului.

Privatizarea pachetului de acțiuni ale statului în S.A „Tutun-CTC” s-a efectuat fără evaluarea obligatorie de către autoritatea administrației publice centrale la valoarea de piață a activelor nete, inclusiv a valorilor mobiliare și a bunurilor imobile. Acest lucru a dus la micșorarea capitalului propriu și, respectiv, a valorii acțiunilor supuse privatizării cu 111,6 milioane de lei.

Pachetul de acțiuni ale statului, care costa 338,3 milioane de lei, s-a vândut cu prețul de 166,1 milioane de lei, valoarea acțiunilor fiind micșorată cu 172,2 milioane de lei, sau cu 50,9% din valoarea de bilanț a acțiunilor.

Pachetul de acțiuni ale statului nu a fost expus regulamentar la licitațiile cu strigare, organizate prin Bursa de Valori a Moldovei.

Nu a fost asigurată atractivitatea bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalități adecvate de privatizare, cu utilizarea tuturor formelor legale de vânzare a acțiunilor statului, inclusiv prin divizarea pachetului unic în mai multe pachete de valori mobiliare, având posibilitatea de a vinde o parte din acțiuni, cu menținerea controlului statului asupra pachetului de acțiuni.

Mai mult, autorii precizează că cadrul normativ privind modul de stabilire a prețului inițial de vânzare a pachetelor de acțiuni ale statului supuse privatizării prin licitație cu strigare la Bursa de Valori a Moldovei, prin concurs comercial și alte modalități stabilite este învechit și imperfect.

Politicile bugetar-fiscale din ultimii ani privind majorarea cotelor accizelor, precum și acordarea facilităților fiscale unor agenți economici importatori au determinat ratarea veniturilor la bugetul de stat în sumă de 269,4 milioane de lei sau de la 332,5 milioane – în anul 2012 până la 63 milioane de lei – în anul 2018.

Cumpărătorul pachetului de acțiuni ale statului în SA „Tutun-CTC” a importat produse din tutun în valoare de 1380 milioane de lei și a exportat – de 303,8 milioane de lei, beneficiind în anii 2011-2018 de facilități prin rețeaua duty-free în sumă totală de 277,2 milioane de lei, inclusiv 110,8 milioane de lei – acordate în anul 2018.

Activitatea reprezentanților statului, membrilor consiliilor, comisiei de cenzori și a managerilor societății a fost una ineficientă, nedirecționată spre promovarea și protejarea intereselor statului.

În anul 2018, volumul produselor din tutun a constituit 0,8 mld. de țigări, care, în evoluție, a scăzut cu 4,1 mld. de țigări față de cantitatea produsă până la inițierea procedurii de privatizare a pachetului de acțiuni ale statului, iar pentru anii 2019-2020 membrii consiliului au aprobat volume de producere și de comercializare reduse până la 0,3-0,2 mld. de țigări.

În anii 1998-2018, S.A. „Tutun-CTC” a creat un fond de rezerve statutare în sumă de 220,3 milioane de lei, iar organele de conducere ale acesteia nu au întreprins măsuri pentru utilizarea fondului de dezvoltare în vederea majorării valorii capitalului social și potențialului economic al societății.