Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Pensiile urmează a fi indexate…

Pensiile urmează a fi indexate cu 15% de la 1 aprilie

Pensiile și unele prestații sociale de stat urmează să fie indexate cu 15% de la 1 aprilie 2023. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 2 620,62 lei. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și urmează să fie examinat și aprobat în ședința Guvernului din 22 martie 2023.

Astfel, potrivit proiectului, indexarea cu 15% se va face „reieșind din creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul 2021”.

De asemenea, documentul mai prevede că de la 1 aprilie 2023, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va constitui:
1) în cazul unei dizabilități severe –1965,47 lei;
2) în cazul unei dizabilități accentuate – 1834,43 lei;
3) în cazul unei dizabilități medii – 1310,31 lei.

„În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri, sub forma unui supliment de solidaritate, se acoperă din mijloacele bugetului de stat. Suplimentul de solidaritate reprezintă o componentă a pensiei care nu se indexează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de indexarea și majorarea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime”, potrivit documentului elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, proiectul mai prevede că „coeficientul de indexare se va aplica doar părții pensiei care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2023, care constituie 11 700 de lei”.

Un alt proiect, inclus pe ordinea de zi a Executivului, prevede că după indexare, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 1 568 de lei pentru un adult și 1 631 de lei pentru un copil.

În decembrie 2021, Parlamentul a aprobat un proiect care prevede că pensiile se vor indexa o dată pe an, la 1 aprilie, în sumă fixă.