Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Numărul declaraților cu privire la…

Numărul declaraților cu privire la impozitul pe venit înregistrate în 2019 de către Serviciul Fiscal: Salariul – principala sursă de venit a cetățenilor din R. Moldova

Serviciul Fiscal de Stat a recepționat, pentru perioada fiscală 2019, 101 587 de „Declarații cu privire la impozitul pe venit”.

Acestea au fost depuse de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, ceea ce constituie cu 46 174 declarații mai puțin comparativ cu perioada anului 2018. Această micșorare este cauzată de faptul că pentru perioada anului 2018 persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, au avut obligația de a prezenta 2 declarații cu privire la impozitul pe venit pentru cele două etape distincte în contextul reformei de la 1 octombrie prin care a fost stabilită o cotă unică la impozitul pe venit de 12% comparativ cu 7% și 18%.

Din numărul total de declarații prezentate pentru perioada fiscală 2019, în mod electronic au fost depuse 52,5%, pe suport de hârtie – 47,5%, comparativ cu perioada 2018, ponderea declarațiilor prezentate în format electronic a crescut cu 6,5%.

Potrivit datelor prezentate de agenții economici: pentru perioada fiscală 2019 aceștia au înregistrat venituri de 427,3 mlrd lei și cheltuieli de 394,7 mlrd lei. Comparativ cu anul precedent veniturile acestora au crescut cu 34,5 mlrd lei (+8,78%), iar cheltuielile au crescut cu 31,3 mlrd lei (+ 8,61%).

Suma totală a impozitului pe venit, calculat în perioada de gestiune, constituie 4,18 mlrd lei fiind în creștere comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 8,2 mln lei sau cu 24%.

Indicatorii menționați denotă o creștere a valoarei adăugată înregistrată în ansamblu pe economia națională, drept urmare a sporirii eficienței (rentabilității) afacerilor, dar și a diminuării treptate a ponderii economiei tenebre.

Principalele ramuri ale economiei naționale care au înregistrat impozit pe venit calculat spre plată conform datelor din Declarația cu privire la impozitul pe venit sunt:

  • – domeniul comerțului – 36%;
  • – industria prelucrătoare – 11%;
  • – activităţi financiare şi asigurări – 10%;
  • – construcţii – 9%;
  • – agricultura și silvicultura – 5%.

  Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător (cetățeni) au înregistrat următoarele rezultate.

Potrivit sistemului informațional al SFS, la capitolul persoane fizice, situația se prezintă după cum urmează: pentru anul 2019, suma veniturilor obținute de către 1,22 mln persoane a constituit 69,43 mlrd lei, iar impozitul pe venit reținut la sursă a constituit 4,67 mlrd lei.

Principala sursă de venit a cetățenilor din Republica Moldova o constituie veniturile sub formă de plăți salariale în mărime de 53,87 mlrd lei, care comparativ cu 2018 au înregistrat o creștere de 7,39 mlrd lei.

Veniturile salariale cuprind o pondere 77,57 % din totalul veniturilor obținute de persoanele fizice cetățeni, urmate de veniturile obținute din dividende (12,15 %) și veniturile obținute din livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală (3,48 %).

Totodată sunt în diminuare veniturile financiare și investionale obținute de peste hotare, precum obsevăm că suma veniturilor obținute de peste hotare de către persoanele fizice pentru anul 2019 a constituit 61,09 mln lei (cu 19,11 mln lei mai puțin comparativ cu anul 2018). Cauza diminuării indicatorului dat constă în micșorarea numărului de persoane care declară venitul dat.

 Astfel, pentru anul 2019 persoane fizice care au declarat venitul obținut de peste hotare constituie 134 persoane (față de 157 persoane fizice pentru perioada 2018).  Totodată, alte venituri declarate de către persoanele fizice pentru anul 2019 au constituit 685,8 mln lei (cu 75,62 mln lei mai puțin comparativ cu anul 2018). Cauza diminuării indicatorului dat constă în micșorarea numărului de persoane care au declarat alte venituri.

 Totodată, responsabilitatea cetățenilor și încadrarea veniturilor obținute în una din sursele menționate manifestă un grad înalt al culturii fiscale. Astfel, pentru anul 2019 persoane fizice care au declarat alte venituri constituie 58 886 persoane (față de 83 231 persoane fizice pentru perioada 2018).

 Pentru perioada fiscală 2019, Serviciului Fiscal de Stat au recepționat 162 694 Declarații cu privire la impozitul pe venit depuse de contribuabili – persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, sau cu 196 642 Declarații mai puțin comparativ cu perioada anului 2018. Cauza diminuării indicatorului dat constă în aplicarea unei cote unice a impozitului pe venit de 12%, fapt ce exclude obligației de prezentare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru unele categorii de persoane fizice.

Suma veniturilor declarate de către persoanele fizice (forma CET18) pentru anul 2019 a constituit 12,58 mlrd lei (cu 83 mln lei mai puțin comparativ cu anul 2018) și impozit pe venit calculat în sumă de 0,98 mlrd lei (cu 29 mln lei mai puțin comparativ cu anul 2018).

Conform Declarațiilor prezentate pentru perioada 2019, suma impozitului pe venit spre plată la buget constituie 137 mln lei, iar suma impozitului achitată sau reținută în plus constituie 55,9 mln lei, aceasta putînd fi solicitată spre restituire de către contribuabilii respectivi.

Clasificare după modul de depunerea declarației:

  • • 87% din numărul total de declarații depuse de persoane fizice au constituit declarațiile electronice (Declarația rapidă, SIA Declarație electronică);
  • • 13% – pe suport de hârtie.

Dinamica venitului și impozitului pe venit al persoanelor cu venituri mai mari de 1 milion de lei SFS a identificat 2 515 persoane care au obţinut venituri pe perioada anului 2019 venituri mai mari de 1 milion lei, comparativ cu 1 760 persoane fizice pentru perioada 2018.

Venitul total obținut de aceste persoane este de 9 028,99 mln lei, cu 2 888,63 mln lei mai mult decît în 2018 și impozit reținut în sumă de 586,11 mln lei, cu 106,4 mln lei mai mult decît în 2018. Cea mai mare sumă a venitului obținut de către o persoană fizică în anul 2019, a fost de 324,08 mln lei, comparativ cu 83,25 mln lei în anul 2018. Cea mai tânără persoană din această categorie are 18 ani, iar cea mai vârstnică – 85 ani.

  La capitolul desemnare procentuală menționăm că aceasta a fost solicitată de 28 506 persoane pentru anul 2019 sau cu 5 560 de persoane mai puțin comparativ cu anul 2018, estimându-se o sumă prealabilă de 6,37 mln lei sau cu cu 1,31 mln mai puțin comparativ cu anul 2018. Sumele desemnate procentual urmează a fi verificate în vederea corespunderii condițiilor stabilite de Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016.