Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   În 2019 stabilirea preţurilor la…

În 2019 stabilirea preţurilor la carburanţi va reveni în competenţa companiilor petroliere

Începând cu anul 2019, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu va mai aproba prețurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru produsele petroliere. Stabilirea costului carburanţilor la stațiile de alimentare va reveni în competența companiilor petroliere, ținând cont de propriile costuri și aplicarea ratei de rentabilitate de cel mult 10%. O nouă metodologie de calcul urmează să fie aprobată de ANRE până la 1 martie 2019.

Mai multe modificări la Legea privind piața produselor petroliere au fost adoptate de Parlament în noiembrie 2018 şi publicate în Monitorul Oficial, intră în vigoare la 1 ianuarie 2019:

 1. La articolul 2, noțiunile „Platts” și „marjă comercială specifică” se exclud.
 2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  „Articolul 4. Formarea preţurilor la produsele petroliere
  (1) Preţurile de comercializare cu amănuntul la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat se stabilesc și se modifică doar în conformitate cu Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere.
  (2) Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere se elaborează şi se aprobă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţinînd cont de condiţiile stipulate la alin. (3).
  (3) Preţurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat se stabilesc și se modifică numai reieşind din consumurile și cheltuielile aferente comercializării produselor respective, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, incluzând o rată de rentabilitate anuală, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere, care nu depășește 10%.
  (4) Monitorizarea respectării Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere de către vânzătorii cu amănuntul ai produselor petroliere principale şi ai gazului lichefiat este efectuată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.”
 3.  Articolul 16 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
  „(3) În cazul încălcării prevederilor art. 4, Agenția poate suspenda licența pe un termen de două luni, cu adresarea ulterioară în instanţă judecătorească. Adresarea în instanţă judecătorească trebuie efectuată în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii privind suspendarea licenţei. În cazul nerespectării termenului respectiv, valabilitatea licenței se consideră reluată de drept. Hotărârea Agenţiei privind suspendarea licenţei se aplică până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

Noua metodologie privind formarea şi aplicarea preţurilor la produsele petroliere, în concordanță cu modificările de mai sus urmează să fie aprobată până la data de 1 martie 2019.

Începând cu luna august 2018, ANRE a suspendat formarea unui nou tarif plafon la fiecare două săptămâni, după ce s-a luat decizia în Parlament de a-l stabili trimestrial. Termenul de modificare a metodologiei de calcul al preţurilor constituia 3 luni din momentul publicării Legii nr. 152 din 20 iulie 2018, astfel încât după 20 octombrie staţiile PECO ar fi trebuit să afişeze noi preţuri pentru produsele comercializate.

 

Publicitate
Publicitate