Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Guvernul a aprobat proiectul legii…

Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului pentru 2019

Stacks of coins with the word BUDGET isolated on white background

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2019 vor constitui 42.125,5 mil. lei, la cheltuielile vor fi de 47.664,2 mil. lei, cu un deficit în sumă de -5.538,0 mil.. Fondul de remunerare a muncii în 2019 va constitui 49,4 mlrd lei. Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului pentru anul 2019.

Cele mai mari venituri ar urma să fie încasate din impozite și taxe (37.337,4 mil. lei). Granturile vor constitui 1.960, 2 mil. lei, comparativ  cu 1.927,2 mil. din 2018 ( valoarea prognozată a granturilor în 2018 a fost de 2.830,0 mil. lei).

Principalele fonduri/programe ale bugetului de stat 2019

 • Fondul rutier – 1.024,1 mil. lei
 • Programul de reparație a drumurilor publice naționale – 950 mil. lei
 • Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – 900 mil. lei
 • Fondul pentru Eficiență Energetică – 480 mil. lei
 • Fondul ecologic național – 289,9 mil. lei
 • Fondul național pentru dezvoltare regională – 220 mil. lei
 • Fondul de susținere a populației – 86,1 mil. lei
 • Fondul viei și vinului – 47,8 mil. lei
 • etc.

Pentru finanțarea partidelor politice din bugetul de stat vor fi alocați 40 mil. lei. În bugetul Fondului de Investiții Sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale va fi transferată suma de circa 92 mil. lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.

Proiecte finanțate din surse externe (PFSE)

Cheltuielile pentru proiectele finanțate din surse externe planificate pentru anul 2019 vor constitui 3.498,2 mil. lei, dintre care:

 • Susținerea Programului în sectorul drumurilor (BERD/BEI, ș.a) – 1644,2 mil. lei
 • Reabilitarea drumurilor locale (BM) – 150,0 mil. lei
 • Reforma de Educație din Moldova (BM) – 152,1 mil. lei
 • Agricultura competitivă (BM) – 133,5 mil. lei
 • Construcția penitenciarului din Chișinău (BDCE) – 148,0 mil. lei
 • Livada Moldovei (BEI) – 73,7 mil. lei
 • Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație – 70 mil. lei
 • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale – 60 mil. lei
 • Construcția stației Back-to-Back Vulcănești-400 kw și
 • LEA 400 kw Vulcănești-Chișinău – 50 mil. lei, ș.a.

Deficitul bugetului de stat prognozat în sumă de  -5.538,7 mil. lei va fi acoperit în mare parte din împrumuturi externe, 4.005,7 mil. lei.

Implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar

Pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, bugetul de stat va oferi alocații în sumă de 646,7 mil. lei. Repartizarea alocațiilor în cauză pe autorități publice se va efectua de către Guvern.

Programul de Stat „Prima Casă”

Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocații în sumă de 80 mil. lei, inclusiv 50 mil. lei pentru onorarea garanțiilor de stat în cadrul Programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de Guvern.

Majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”

Se prevăd mijloace financiare pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – în sumă de 247,2 mil. lei (echivalentul a 12,5 milioane de euro) din contul împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii în cadrul proiectului „Proiectul de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a
infrastructurii feroviare”.

 „Chișinău arena”

Pentru proiectarea şi construcţia arenei polivalente se alocă suma de 100 mil. lei, în calitate de aport în capitalul social al Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională”.

Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare.