Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   DOC/ Guvernul ar urma să…

DOC Guvernul ar urma să aloce două milioane de lei pentru proprietarii terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol

Imagine simbol

Autoritățile ar urma să aloce 2 milioane de lei pentru a compensa parțial cheltuielile agricultorilor din stânga Nistrului, după aplicarea unor taxe de către autoritățile neconstituționale. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țârii pentru anul 2024, care include ajutorul, a fost publicat pentru consultări.

Astfel, se propune alocarea către Consiliul raional Dubăsari a mijloacelor financiare în mărime de 2 000 000 de lei, în vederea compensării parțiale a cheltuielilor suportate de proprietarii terenurilor agricole amplasate după traseul Rîbnița-Tiraspol, „urmare a plăților ilegal aplicate de Tiraspol la trecerea prin posturile de control neautorizate”.

Consiliul raional Dubăsari ar urma să repartizeze mijloacele alocate proprietarilor de terenuri agricole în baza unui regulament, aprobat de consiliu, „în condiţii de transparenţă şi echitate”, în coordonare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Proiectul de hotărâre al Guvernului propune aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării, pentru repartizarea alocațiilor în sumă de 15 000 000 de lei aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2024.

Proiectele incluse în acest Program au fost selectate de o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Justiției, Cancelariei de Stat și Centrului Național Anticorupție.

În acest an pentru concurs au fost înscrise 112 propuneri de proiecte cu un buget total de peste 9 milioane de lei. Comisia de selectare a evaluat propunerile de proiecte depuse de autoritățile publice centrale și locale şi a recomandat pentru finanțare o listă de 26 de proiecte. Valoarea totală a proiectelor selectate se încadrează în suma de 13 milioane de lei, iar 2 milioane lei sunt destinate fermierilor din raionul Dubăsari care dețin terenuri agricole după traseul Rîbnița-Tiraspol și se confruntă cu pierderi financiare ca urmare a impunerii de către Tiraspol a unor noi taxe ilegale.

anexa-phg 662752cce4b69 by Ziarul de Gardă

În ianuarie 2024, conform Chișinăului, 15 agenți economici din comunele Cocieri, Molovata Nouă, Coșnița și Doroțcaia din raionul Dubăsari aveau stocate în depozite de producții cerealiere, aflate după traseul Tiraspol-Camenca, circa 957 de tone de porumb, 776 de tone de floarea soarelui, 766 de tone de grâu și 50 de tone de orz.

Autoritățile neconstituționale de la Tiraspol au anunțat anterior că planifică să introducă mai multe taxe și să revizuiască o serie de reglementări ce vizează agenții economici moldoveni, proprietarii de terenuri din raionul Dubăsari și automobilele cu plăcuțe naționale în regiune. Măsurile sunt un răspuns la introducerea taxelor vamale pentru regiunea transnistreană de către Guvernul de la Chișinău, începând cu 1 ianuarie, și au menirea de a suplini bugetul transnistrean, care ar urma să aibă pierderi odată cu introducerea prevederilor noului Cod Vamal al Republicii Moldova și asupra regiunii

Potrivit noului cod vamal al R. Moldova, toți agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, vor achita taxa vamală pe principii generale, ținând cont de preferințele acordate în conformitate cu Tratatele și Acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.