Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Cum ar putea fi reorganizat…

Cum ar putea fi reorganizat Serviciul Vamal din 1 iulie 2021

Foto: customs.gov.md

Ministerul Finanțelor propune, în documentul strategic ce vizează măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, supus spre consultări publice, reformarea Serviciului Vamal prin constituirea unei singure persoane juridice, asemenea Serviciului Fiscal de Stat.

Reforma Serviciului Vamal are drept scop ca începând cu 1 iulie 2021 aparatul central al Serviciului vamal, împreună cu cele trei birouri vamale, să fie reorganizate într-o entitate juridică unică – Serviciul Vamal.

„Astfel, în urma procesului de reorganizare sistemul Serviciului Vamal va fi format din aparatul central al Serviciului Vamal și subdiviziunile teritoriale ale acestuia.

Prin urmare, prin prisma modificărilor propuse se urmărește eficientizarea procesului de administrare vamală și creșterea eficienței sistemului vamal al Republicii Moldova”, argumentează autorii.

Conform propunerii, desfășurarea activității Serviciului Vamal prin intermediul unei singure persoane juridice va constitui un sistem unitar de administrare vamală, asigurând:

  • eficientizarea activității;
  • tratarea univocă a plătitorilor vamali şi a legislației vamale;
  • majorarea flexibilității în procesul de management al resurselor umane;
  • standardizarea serviciilor oferite plătitorilor vamali;
  • aplicarea unui management operațional şi strategic pe verticală.

Ministerul Finanțelor precizează că va definitiva și prezenta pentru consultări publice proiectul de lege după ce va recepționa propunerile de la cetățeni, care pot fi prezentate, până la 15 octombrie, la adresa electronică: corina.alexa@mf.gov.md, cu subiectul „Propunere – politica fiscală și vamală 2021”.

Actualmente, structura sistemului vamal este următoarea:

  • aparatul central – instituţie care asigură coordonarea şi monitorizarea activităţii vamale la nivel naţional; elaborează acte normative în domeniul vamal; asigură procesul de management şi dezvoltare instituţională; asigură reprezentarea Serviciului Vamal în raport cu alte autorităţi publice, mediul de afaceri, societatea precum şi pe plan extern.
  • birouri vamale – unităţi teritoriale ale Serviciului Vamal care asigură respectarea reglementărilor vamale în zona sa de competenţă. Din sistemul vamal fac parte trei birouri vamale: Biroul vamal Nord; Biroul vamal Centru și Biroul vamal Sud
  • posturi vamale – unităţi teritoriale subordonate biroului vamal, care asigură perceperea drepturilor de import, aplicarea procedurilor prevăzute de reglementările vamale, vămuirea şi controlul vamal. Posturile vamale asigură perfectarea actelor vamale pentru transportul rutier, feroviar, naval, fluvial, aerian precum şi trimiterile poştale. Structura posturilor vamale cuprinde posturi vamale de frontieră (la frontiera de stat moldo-ucraineană şi la frontiera moldo-română) şi posturi vamale interne.

Începând cu anul 2017, Serviciul Vamal activează în baza unei noi organigrame, care este rezultatul reformei instituţionale promovate şi implementate pe parcursul anului 2016. Astfel, în procesul reorganizării a fost optimizat numărul birourilor vamale de la 7, la 3, precum şi efectivul-limită, care a fost optimizat cu 12%.