Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Procedura de achiziții publice de…

Procedura de achiziții publice de valoare mică va fi realizată printr-un Regulament nou

Procesul achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică va fi „mai eficient și transparent”, din 1 iulie 2023. Un nou Regulament în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței de miercuri, 14 decembrie, a Cabinetului de miniștri.

Regulamentul vine cu o modificare a modului de inițiere a achizițiilor de valoare mică. Astfel, pentru asigurarea transparenței și concurenței loiale, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a iniția achiziția în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA „RSAP”). Modul de planificare, inițiere și derulare a achiziției în cadrul sistemului informațional, de asemenea, este reglementat de Regulament. 

Sunt introduse modificări și în privința modului de încheiere și executare a contractelor. În Regulament a fost inclusă posibilitatea ca autoritățile contractante să încheie contracte cu efectuarea plăților anticipate pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. 

De asemenea, Regulamentul stabilește și procesul de raportare a achizițiilor de valoare mică. Astfel, monitorizarea realizării achizițiilor publice de valoare mică, în baza informațiilor din SIA „RSAP”, va fi asigurată de către Agenția Achiziții Publice.