Principală  —  IMPORTANTE   —   Politicile anticorupție și asigurarea transparenței…

Politicile anticorupție și asigurarea transparenței – implementate formal de către autoritățile locale din Criuleni și Dubăsari și de administrația Spitalului Clinic BălțiProiect TI Moldova

Secretizarea datelor publice, nereguli la declararea averilor, lipsa unor registre a cadourilor precum și a datelor referitoare la cheltuirea banilor publici – sunt încălcări depistate de două organizații non-guvernamentale locale, care au monitorizat nivelul de transparență și politicile anticorupție implementate în raioanele Criuleni și Dubăsari și în Spitalul Clinic Bălți. 

Este vorba despre Centrul de Justiție Socială „Echitate” din Criuleni și Asociația Obștească „LEX XXI” din Bălți, care au beneficiat în acest scop de două subgranturi oferite de Transparency International Moldova.

Centrul de Justiție Socială „Echitate” din Criuleni a urmărit implementarea planurilor anticorupție de către consiliile raionale Criuleni și Dubăsari. De asemenea, au fost organizate instruiri pentru primarii și reprezentanții consiliilor raionale din Criuleni și Dubăsari, referitoare la cadrul legal referitor la integritate, la declararea averilor și intereselor, conflicte de interese, registrul cadourilor, accesul la informație publică.

Planurile locale anticorupție rămân, în mare parte, doar pe hârtie

Deși cunosc multe dintre aceste prevederi, funcționarii nu le pun în practică, afirmă Maria Zugravu, președinta Centrului de Justiție Socială „Echitate”. De exemplu, registrul cadourilor, acolo unde trebuie să fie raportate toate cadourile pe care le primesc reprezentanții autorităților, practic lipsește sau există doar de formă. „Dacă l-au făcut, este numai ca să fie de bifat în planurile locale anticorupție, pentru raportare, dar real nu avem indicate acolo cadourile oferite. Poate nici nu au fost, dar după rezultatele sondajului cetățenilor, vedem că, totuși, unele cadouri au fost oferite. Dar noi nu le-am găsit. Registrele erau curate”, a constatat președinta Centrului de Justiție Socială „Echitate”. 

Publicitate
Publicitate
Maria Zugravu

Astfel, planurile locale anticorupție, elaborate de APL-uri, rămân, în mare parte, doar pe hârtie, arată datele monitorizării efectuate de Centrul „Echitate”. Motivul este lipsa unor instrucțiuni clare sau stabilirea unor sarcini prea complexe, sau faptul că sunt doar copiate unele texte din lege, fără a fi ajustate la realitățile locale, este de părere Maria Zugravu.

Paginile web, de asemenea, nu oferă prea multă transparență în ceea ce privește activitatea autorităților locale, întrucât datele sunt dificil de căutat și accesat, rubricile nu sunt respectate. Nici pe panourile informaționale nu se găsesc date de interes public. „Noi am fost prin localități și am constatat că panourile informaționale sunt într-o stare precară, informațiile nu sunt afișate, ele sunt practic goale”, subliniază reprezentanta asociației. 

Numele funcționarilor ce primesc premii anuale – secretizat 

În cadrul celor două consilii raionale, de la Criuleni și Dubăsari, societate civilă locală a mai constatat o mare „secretizare” a datelor referitoare la promovarea în funcții, deplasările peste hotare, la premii. „Anual, se face dispoziția de premiere a funcționarilor publici, în care se blurează numele acestora, deși rămâne funcția, din care putem deduce persoana care a beneficiat de premii. Ei citesc legea cu privire la datele cu caracter personal pe diagonală, fără a face corelația cu legea privind accesul la informații, care presupune mai multă transparență”, constată Maria Zugravu.  

Centrul de Justiție Socială „Echitate” a realizat și un sondaj în rândul populației din cele două raioane referitor la transparența APL-urilor și interacțiunea cu autoritățile locale, dar și despre plățile informale pe care le achită sau sunt dispuși să le ofere. „Am dat bani să mă treacă în lista pentru operații mai sus”, „Am dat cadouri la școală pentru a mări nota copilului”, „Nu m-au primit la primărie timp de câteva luni, pentru că era pandemie, dar când am venit cu cadouri, m-au ajutat foarte repede” – sunt câteva dintre răspunsurile oamenilor referitoare la plăți informale și cadouri. 

Nereguli la declararea averii depistate la spitalul din Bălți

Asociația obștească „LEX XXI” a monitorizat politicile anticorupție în cadrul Spitalului Clinic Bălți, a depistat și a raportat la Autoritatea Națională de Integritate două cazuri de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Acestea se referă la directorul și vicedirectoarea instituției. 

Cei doi conducători fuseseră și anterior vizați de ANI, pentru depunerea tardivă a declarațiilor de avere și interese personale, la sesizarea „LEX XXI”, astfel că asociația a decis să continue monitorizarea instituției și în cadrul proiectului cu Transparency International Moldova. 

Valeria Ciolac

Noi am găsit indicii că directorul spitalului, Serghei Rotari, a omis declararea averii concubinei sale, deși este obligat să o facă potrivit cadrului legal existent. Totodată, vicedirectoarea spitalului, Ala Condrea, a procurat un penthouse cu 2 etaje într-un cartier luxos din Chișinău, iar veniturile obținute de familia ei în ultimii ani par să nu fie suficiente pentru o asemenea achiziție”, a subliniat Valeria Ciolac, reprezentanta asociației. Potrivit ei, în primul caz, ANI a refuzat inițierea unui control, iar în cel de-al doilea, a pornit controlul averii și intereselor vicedirectoarei Spitalului Clinic Bălți. 

Aproape un sfert din solicitările de informații au rămas fără răspuns

Organizația a trimis și mai multe solicitări de informații Spitalului Clinic Bălți și a constatat că instituția are o persoană angajată responsabilă de relația cu publicul. Totuși, aproape un sfert din solicitările de informații au rămas fără răspuns, iar fiecare al cincilea răspuns a fost oferit depășind termenul legal. Totodată, conținutul răspunsurilor oferite de Spitalul Clinic Bălți sunt incomplete și evazive. De asemenea, de pe pagina web a spitalului lipsesc informații importante despre activitatea instituției, precum cele referitoare la achiziții publice, devize de venituri și cheltuieli, registrul cadourilor. 

Am solicitat copiile registrelor cadourilor admisibile și a celor inadmisibile. Ni s-a răspuns că nu există niciun demers de predare-primire a cadourilor. Registrele sunt goale, pentru că timp de trei ani nu ar fi existat niciun caz de oferire a cadourilor admisibile sau inadmisibile lucrătorilor spitalului”, a subliniat Valeria Ciolac. Totuși, datele colectate în cadrul unui sondaj în rândul populației, arată contrariul. Două treimi dintre respondenți au recunoscut că au dat bani sau cadouri angajaților spitalului de la Bălți, mai spune reprezentanta asociației. 

Expertă TI Moldova: Autoritățile încă au foarte multe lacune și există multe de făcut pentru a îmbunătăți starea de lucruri

Prin monitorizarea politicilor anticorupție implementate de autoritățile locale, societatea civilă atrage atenția asupra unor carențe și omisiuni, dar are scopul de a susține autoritățile publice în aplicarea acestor politici, susține Ianina Spinei, expertă a organizației Transparency International Moldova. 

Ianina Spinei

În special, ne referim la accesul la informație, petiționare, utilizarea transparentă și responsabilă a banilor publici. Astfel, au de câștigat și autoritățile, și oamenii din comunitate. Dar trebuie să constatăm că și jurnaliștii, și societatea civilă, vor avea încă foarte mulți ani de lucrat monitorizând accesul la informație oferit de autoritățile publice. Noi avem foarte multe cerințe față de autorități și constatăm că autoritățile încă au foarte multe lacune și există multe de făcut pentru a îmbunătăți starea de lucruri. 

Deși există unele îmbunătățiri legate transparența autorităților, în special atunci când se publică unele date pe paginile web, multe informații importante lipsesc: bugete, rapoarte de activitate, achiziții publice. O serie de date de interes public continuă să fie secretizate în mod abuziv”, subliniază Ianina Spinei. 

Acest articol a fost realizat în proiectul „Mobilizarea societății civile pentru monitorizarea şi sesizarea asupra integrității instituțiilor statului şi activităților anticorupție în Moldova” implementat de Transparency International – Moldova cu susținerea financiară a Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorilor.   

Publicitate
Publicitate