Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   (VIDEO) CEC a declarat alegerile…

(VIDEO) CEC a declarat alegerile prezidențiale ca fiind valabile

Ale­ge­ri­le pen­tru func­ția de pre­șe­din­te al Repu­bli­cii Mol­do­va pot fi con­si­de­ra­te vala­bi­le. Până la ora 16.30, la scru­tin s-au pre­zen­tat pes­te 35% din­tre ale­gă­to­ri. Sec­ți­i­le de vota­re și-au înce­put acti­vi­ta­tea la ora 7 dimi­nea­ța, fără a fi înre­gis­tra­te inci­den­te majo­re.

Sursa Video: www.ZdG.md