Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   DOC/ Cum evaluează Comisia Europeană…

DOC Cum evaluează Comisia Europeană nivelul de pregătire al R. Moldova pentru aderarea la UE

R. Moldova este la „un anumit nivel de pregătire” la cele mai multe capitole ale acquis-ului comunitar, iar în multe domenii se situează la „nivel începător”. Acestea sunt unele dintre concluziile celei de-a doua părți a Opiniei Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană, care a fost publicată joi, 2 februarie, anunță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE). Raportul analitic evaluează situația aferentă a 33 de capitole ale legislației UE și completează prima parte a Opiniei, care a fost publicată pe data de 17 iunie 2022 și a evaluat criteriul politic și criteriul economic de aderare.

Raportul analizează nivelul de pregătire al țării noastre din punct de vedere al standardelor înaintate către statele membre ale UE apreciind situația conform unui sistem de evaluare al Comisiei Europene.

Conform raportului, R. Moldova este la:

  • nivel începător de pregătire în 12 domenii (Capitolul 5: Achiziții publice, Capitolul 32: Controlul Financiar, Capitolul 2: Libera Circulație a muncitorilor, Capitolul 6: Dreptul societăților comerciale, Capitolul 9: Servicii financiare, Capitolul 16: Impozitarea, Capitolul 19 Politica socială și ocuparea forței de muncă, Capitolul 27: Mediul și schimbările climatice, Capitolul 11: Agricultura și dezvoltarea rurală, Capitolul 13: Pescuitul, Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, Capitolul 33: Dispoziții financiare și bugetare).
  • un anumit nivel de pregătire în 17 domenii (Capitolul 24: Justiție, libertate și securitate, Capitolul 18: Statistică, Capitolul 1: Libera circulație a bunurilor, Capitolul: 3 Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii, Capitolul: 4 Libera circulație a capitalului, Capitolul: 7 Legea proprietății intelectuale, Capitolul 8: Politica concurențială, Capitolul 28: Protecția consumatorilor și a sănătății, Capitolul 10: Transformare digitală și media, Capitolul 17: Politica economică și monetară, Capitolul 20: Politica de întreprindere și industrială, Capitolul 26: Educație și cultură, Capitolul 29: Uniunea vamală, Capitolul 14: Transportul, Capitolul 15: Energia, Capitolul 21: Rețele transeuropene, Capitolul 12: Siguranța alimentară, politica veterinară și fitosanitară).
  • nivel moderat de pregătire în 3 domenii (Capitolul 25: Știință și cercetare, Capitolul 30: Afaceri externe, Capitolul 31: Politica externă, securitate și apărare).

Raportul analitic reflectă situația existentă în iunie 2022. Progresele care au avut loc ulterior vor fi reflectate în raportul privind politica de extindere a UE ce va fi publicat în toamna 2023.

raport Comisia Euorpeană by Ziarul de Gardă on Scribd

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

„Vom ajusta planurile noastre privind cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar, conform raportului analitic al Comisiei Europene publicat la 2 februarie 2023. Împreună cu toți colegii din guvern, deja am trasat o bună parte din obiectivele de rigoare în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul curent”, menționează MAEIE.

Joi, Comisia Europeană a publicat rapoartele sale analitice de evaluare a capacității Ucrainei, R. Moldova și Georgiei de a-și asuma obligațiile care decurg din calitatea de membru al UE. Rapoartele oferă o analiză detaliată a situației în care se află aceste țări în ceea ce privește alinierea lor la acquis-ul UE, ansamblul de drepturi și obligații comune ale UE.

Rapoartele completează avizele privind cererile de aderare la UE ale celor trei țări, adoptate de Comisia Europeană în iunie 2022. Consiliul European a acordat o perspectivă europeană pentru cele trei țări și statutul de țară candidată pentru Ucraina și R. Moldova, în conformitate cu avizele care precizează o serie de priorități care trebuie abordate în acest context.

În rapoarte, Comisia a evaluat nivelul de apropiere de acquis-ul UE pe baza răspunsurilor la chestionarele celor trei țări candidate, precum și a informațiilor relevante obținute în cadrul dialogurilor intense desfășurate de-a lungul mai multor ani în cadrul acordurilor de asociere, inclusiv al zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/DCFTA), pentru a evalua punerea în aplicare a acestora. Toți cei trei candidați au fost evaluați pe baza acelorași criterii și a meritelor proprii, menționează Comisia Europeană.

„Comisia Europeană va continua să ofere Ucrainei, Moldovei și Georgiei îndrumări și sprijin în acest sens pentru a ajuta cele trei țări să se alinieze în continuare la standardele și normele UE care acoperă întregul acquis al UE”, susține instituția europeană.

Comisia va prezenta un raport cu privire la progresele înregistrate de cele trei țări în abordarea priorităților de reformă identificate în avize, ca parte a următorului „pachet de extindere” care urmează să fie prezentat în toamnă. Aceste rapoarte vor lua în considerare evoluțiile politice din iunie 2022 și vor oferi recomandări de politică privind reformele care trebuie abordate în perioada următoare.

Înaintea Consiliului de asociere UE-Moldova din 7 februarie, va fi publicat ultimul raport de punere în aplicare a asocierii privind Republica Moldova. Rapoarte similare au fost publicate înainte de consiliile de asociere respective ale Ucrainei și Georgiei, în septembrie anul trecut.

Consiliul European a acordat joi, 23 iunie, Ucrainei și R. Moldova statutul de țări candidate pentru aderarea la UE.