• DOC/ Ce prevede acordul de coaliție dintre PSRM și PDM

  DOC/ Ce prevede acordul de coaliție dintre PSRM și PDM
  de
  16 martie 2020 | 14:51

  PSRM și PDM au semnat, după câteva runde de negocieri, acordul de coaliţie sub denumirea „Platforma Social – Democrată pentru Moldova” (PSDM) în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, după ce reprezentanții ambelor partide au semnat documentul, acesta a fost făcut public pe paginile oficiale ale ambelor părți.

  Textul integral al acordului de coaliție PSDM:

  Prezentul acord se încheie în scopul creării unei majorităţi parlamentare stabile, susţinerii şi realizării programului social-economic al Guvernului Republicii Moldova, în interesul cetăţenilor ţării. 

  Părţile acordului se angajează să asigure stabilitate politică, dezvoltare economică durabilă a ţării, îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor, sporirea capacităţilor statului de a reacţiona la noile provocări şi crize, gen pandemii, realizarea proiectelor naţionale de infrastructură şi consolidarea statului de drept.

  Oamenii vor stabilitate, ei au obosit de numărul mare de scrutine şi aşteaptă de la politicieni mai multă maturitate şi responsabilitate, pentru a evita costuri financiare inutile aferente alegerilor parlamentare anticipate. Cetăţenii vor ca aleşii din Parlament să-şi concentreze eforturile în interesul ţării, nu să se consume în lupte politice, în populism şi campanii electorale fără sfârşit.

  Conştientizând pericolul şi ineficienţa luptei geopolitice pentru cetăţeni şi pentru ţară, este necesar de a renunţa la acest clivaj şi de a promova o politică externă echilibrată. Acest tip de abordare vine în sprijinul fiecărui cetăţean, ne uneşte pe toţi în jurul aceluiaşi obiectiv – de a trăi în pace şi armonie în Republica Moldova, de a coopera eficient cu toţi partenerii externi, atât din Est, cât şi din Vest, în interesul dezvoltării şi modernizării ţării noastre.

  Pentru modernizare şi prosperare, ţara are nevoie de pace, unitate şi coeziune socială. Oamenii trebuie să fie uniţi şi nu dezbinaţi de partide. Politicienii responsabili sunt obligaţi să propună soluţii pentru ca viaţa oamenilor să fie mai bună. 

  Prioritatea parteneriatului politic între PSRM şi PDM va fi consolidarea eforturilor pentru a spori calitatea vieţii cetăţenilor şi a fortifica Republica Moldova, care să devină un stat european prosper.

  PRINCIPIILE DE GUVERNARE

  Părţile semnatare îşi asumă angajamentul de a guverna în condiţiile de respectare a statului de drept, legalităţii, ordinii constituţionale şi respectului reciproc.

  Părţile vor promova şi respecta angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în ceea ce priveşte aplicarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Părţile vor continua cooperarea în contextul acordurilor economice, sociale şi culturale, semnate în cadrul Comunităţii Statelor Independente şi conform altor acorduri semnate de Republica Moldova. Părţile se vor abţine de la acţiuni care subminează activitatea guvernării în interes public. De asemenea, părţile se vor abţine de la declaraţii şi acţiuni ce contribuie la dezbinarea societăţii, inclusiv pe criterii etnice, geopolitice, religioase etc.

  Părţile vor asigura stabilitatea guvernării printr-o coordonare politică eficientă a deciziilor în cadrul majorităţii parlamentare, care nu va accepta voturi comune cu fracţiunile din opoziţie, fără un consens prealabil între părţi. De asemenea, părţile se angajează să constituie coaliţii de guvernare şi la nivel local.

  În eventualitatea înaintării de către forţele politice parlamentare de opoziţie a unor proiecte, care ar putea ridica nivelul de viaţă al cetăţenilor Republicii Moldova şi/sau ar fi benefice pentru dezvoltarea social-economică a ţării, părţile semnatare ar putea să susţină aceste proiecte, după consultarea prealabilă în cadrul majorităţii parlamentare.

  Reformele majore vor fi consultate cu societatea civilă şi mediul de experţi.

  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

  Crearea condiţiilor prielnice pentru dezvoltarea economică, atragerea investiţiilor în economie, crearea locurilor de muncă, asigurarea condiţiilor de lansare a start-up-urilor, sunt doar câteva acţiuni pe care le vor realiza semnatarii acordului politic.

  Semnatarii documentului se angajează să sprijine Guvernul în realizarea unor proiecte naţionale de anvergură, precum:

  – Drumuri bune pentru toţi, care presupune reparaţia drumurilor naţionale, dar şi ale celor locale;

  – Asigurarea cu iluminat stradal a fiecărei localităţi;

  – Extinderea reţelei de gaz natural în fiecare localitate din ţară;

  – Modernizarea parcului de autobuze din ţară, reţelei de cale ferată şi a parcului de locomotive;

  – Implementarea unui Program Naţional de gestionare a deşeurilor solide;

  – Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în toată ţara; 

  – Stimularea dezvoltării domeniului IT, pentru a atrage investiţii străine şi a facilita exportul de servicii;

  – Îmbunătăţirea mediului de afaceri, creşterea eficienţei administrării fiscale; 

  – Realizarea conceptului de dezvoltare a platformelor industriale în raioanele ţării;

  – Diversificarea serviciilor digitale de care să beneficieze atât persoanele juridice, cât şi cele fizice;

  – Trecerea integrală a achiziţiilor publice în sistemul electronic etc. 

  PROTECŢIE SOCIALĂ

  Guvernul va promova o politică socială orientată spre:

  – Majorarea în continuare a salariilor angajaţilor din domeniul bugetar;

  – Majorarea pensiilor şi altor tipuri de plăţi sociale;

  – Stimularea natalităţii şi sprijinirea tinerelor familii;

  – Crearea condiţiilor pentru angajarea în câmpul muncii a tinerilor;

  – Crearea condiţiilor pentru revenirea acasă a moldovenilor plecaţi peste hotare;

  – Protejarea drepturilor şi intereselor moldovenilor aflaţi temporar peste hotare;

  – Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi sporirea accesului cetăţenilor la medicina de calitate;

  – Îmbunătăţirea calităţii educaţiei, prin modernizarea instituţiilor de învăţământ preşcolare, şcolare, dar şi superioare etc.

  REFORMA JUSTIŢIEI ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI

  Părţile semnatare ale documentului îşi vor intensifica eforturile pentru a reforma justiţia şi a avansa în combaterea corupţiei prin:

  – Consolidarea independenţei Consiliului Superior al Magistraturii, dar şi a întregului sistem judecătoresc;

  – Aprobarea strategiei de reformare a justiţiei pentru anii 2020-2023;

   – Aprobarea Planului de Acţiuni privind realizarea strategiei de reformare a justiţiei;

   – Evaluarea independentă a judecătorilor şi procurorilor;

   – Consolidarea instituţiei răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, precum şi evaluarea integrităţii acestora;

   – Consolidarea interacţiunii dintre structurile de ocrotire a normelor de drept, pentru a facilita schimbul de informaţii în contextul luptei împotriva corupţiei;

   – Consolidarea capacităţilor instituţionale ale structurilor abilitate să combată corupţia.

  POLITICĂ EXTERNĂ ŞI SECURITATE

  Promovarea şi implementarea unei politici externe echilibrate, prin implementarea tuturor acordurilor, parteneriatelor şi angajamentelor asumate de Republica Moldova atât în Est, cât şi în Vest, inclusiv prin Acordul de Asociere cu UE, prin statutul de membru al CSI.  

  Integrarea europeană:

  • Implementarea consecventă a Acordului de Asociere. Susţinere politică pentru actele legislative incluse în Acord, precum şi în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere;
  • Consolidarea dialogului politic Republica Moldova şi UE; 
  • Extinderea formelor de cooperare cu UE; 
  • Consolidarea activităţii Republicii Moldova în cadrul structurilor Consiliului Europei.  

  Securitate şi parteneriate strategice:

  • Consolidarea şi aprofundarea parteneriatului strategic şi a relaţiilor politice, economice privilegiate cu Federaţia Rusă, SUA, Germania şi alte state, bazate pe respectarea reciprocă a intereselor naţionale;

  • Dezvoltarea relaţiilor şi parteneriatului strategic cu România pe plan politic, economic şi cultural. Realizarea proiectelor moldo-române de dezvoltare a infrastructurii;

  • Intensificarea cooperării şi promovarea bunei vecinătăţi cu Ucraina;

  • Continuarea demersurilor pentru fortificarea suportului internaţional în vederea soluţionării problemei transnistrene în formatul 5+2, prin întărirea măsurilor de încredere între malurile Nistrului. Promovarea demilitarizării regiunii transnistrene, în contextul reglementării politice comprehensive a conflictului, în baza prevederilor constituţionale de neutralitate şi a angajamentelor internaţionale existente, cu păstrarea unităţii şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova.

  DOMENIILE DE RESPONSABILITATE ALE PĂRŢILOR 

  Ţinând cont de necesitatea consolidării unei echipe guvernamentale profesioniste, părţile au convenit să-şi asume responsabilitatea pentru următoarele domenii de activitate, după cum urmează:

  PSRM

  • Ministerul Finanţelor, prim viceprim-ministru;
  • Ministerul Justiţiei;
  • Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
  • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
  • Ministerul Afacerilor Interne.

  PDM

  • Viceprim-ministru pentru Reintegrare;
  • Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
  • Ministerul Economiei şi Infrastructurii;
  • Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
  • Ministerul Apărării.

  Retragerea şi numirea ulterioară a noilor membri de Guvern se va face doar după consultarea prealabilă între părţile acestui acord şi la solicitarea partidului responsabil de domeniul respectiv.

  Părţile au convenit de comun acord ca după alegerile prezidenţiale din toamna anului 2020 Partidului  Democrat îi va reveni una din funcţiile principale în stat – Prim ministru sau Preşedinte al Parlamentului.

  ANGAJAMENTELE RECIPROCE ALE PĂRŢILOR SEMNATARE

  Părţile semnatare se angajează să respecte principiile şi ideile de bază, stipulate în acest acord.

  Părţile se angajează să voteze iniţiativele legislative în mod consensual. 

  Părţile semnatare se angajează să depună efort consolidat pentru realizarea obiectivelor acestui document.

  Fiecare parte semnatară poartă responsabilitate deplină pentru domeniul pe care îl gestionează.

  Fiecare parte este în drept să-şi retragă susţinerea politică în raport cu persoanele delegate pentru administrarea unor domenii.

  Fiecare parte semnatară se obligă să păstreze cursul echilibrat al politicii externe.

  Pentru asigurarea conlucrării eficiente, se creează Consiliul Coaliţiei, în componenţa căruia se deleagă câte 3 persoane de către fiecare parte- preşedintele partidului, preşedintele fracţiunii parlamentare şi secretarul executiv (general) al partidului.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

 • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  Agenţia „Moldsilva” s-a autosesizat după ce mai mulți oameni au fost surprinși tăind copaci în Rezervația științifică Plaiul Fagului

  Agenţia „Moldsilva” s-a autosesizat în urma secvenţelor video difuzate de la Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului. Reprezentanții „Moldsilva” susțin că în cadrul unei şedinţe operative s-a discutat despre un pla…
  Agenţia „Moldsilva” s-a autosesizat după ce mai mulți oameni au fost surprinși tăind copaci în Rezervația științifică Plaiul Fagului

  OMS: Decalajul dintre bogaţi şi săraci se măreşte din cauza vaccinului anti-COVID: „Ţările bogate lansează vaccinuri, iar cele mai puţin dezvoltate urmăresc şi aşteaptă”

  Decalajul dintre bogaţi şi săraci în ceea ce priveşte vaccinul anti-Covid se măreşte, a precizat Organizația Mondială a Sănătății, care are nevoie de 26 de miliarde de dolari pentru a accelera accesul la instru…
  OMS: Decalajul dintre bogaţi şi săraci se măreşte din cauza vaccinului anti-COVID: „Ţările bogate lansează vaccinuri, iar cele mai puţin dezvoltate urmăresc şi aşteaptă”

  Fost ministru al Mediului, despre construcțiile din pădurea Durlești: Trebuie luat fiecare caz în parte până când nu va mai rămâne nici un gram de beton în pădure

  După ce ZdG a relatat recent că în pădurea Durlești au loc lucrări de construcție a unor case, fiind folosite materiale de construcții interzise în păduri, precum betonul armat, au urmat reacții din p…
  Fost ministru al Mediului, despre construcțiile din pădurea Durlești: Trebuie luat fiecare caz în parte până când nu va mai rămâne nici un gram de beton în pădure

  Membrii CSM au acceptat cererea de demisie a Ninei Veleva, judecătoarea care a fost raportor în dosarul lui Ilan Șor

  Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat marți, 26 ianuarie, examinarea cererii de demisie a judecătoarei Nina Veleva de la Curtea de Apel Cahul, care a examinat dosarul lui Ilan Șor și c…
  Membrii CSM au acceptat cererea de demisie a Ninei Veleva, judecătoarea care a fost raportor în dosarul lui Ilan Șor

  Vaccinul anti-COVID. Ce spun cultele religioase?

  Potrivit datelor ultimelor sondaje, realizate în anul 2020, cetățenii R. Moldova continuă să aibă cea mai mare încredere în Biserică, aceasta surclasând toate instituțiile importante ale statului, dar și partid…
  Vaccinul anti-COVID. Ce spun cultele religioase?