Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Comisia Națională pentru Integrare Europeană,…

Comisia Națională pentru Integrare Europeană, condusă de președinta țării, a adoptat un plan de deoligarhizare

Sursa foto: Președinția R. Moldova

Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE), prezidată de șefa statului, Maia Sandu a aprobat, în ședința din 26 mai, un Plan de deoligarhizare, care a fost discutat în cadrul grupului de lucru pe deoligarhizare și consultat cu societatea civilă. Potrivit instituției prezidențiale, Planul urmărește să excludă deficiențele practice care au dus la folosirea instituțiilor și resurselor statului în interesul unor grupuri criminale.

„Participanții la ședință au adoptat un Plan de măsuri pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare), proiect care a fost discutat în cadrul grupului de lucru pe deoligarhizare (în jur de 20 autorități) și consultat cu societatea civilă. Planul urmărește să excludă lacunele normative și deficiențele practice care au dus la folosirea instituțiilor și resurselor statului în interesul unor grupuri criminale. De asemenea, Planul propune și un mecanism de monitorizare periodică a implementării măsurilor propuse de către instituțiile publice”, anunță Președinția.

De asemenea, membrii CNIE au evaluat progresele înregistrate în realizarea Planului de acțiuni privitor la îndeplinirea celor nouă recomandări făcute de Comisia Europeană pentru acordarea statutului de țară candidată R. Moldova.

„Dintre măsurile discutate au fost vizate, în special, progresele în avansarea reformei în justiție, combaterea corupției la nivel înalt, și asigurarea pluralismului mediatic prin combaterea concentrării proprietății media și a finanțării netransparente a mass-media. Comisia a discutat și despre cum pot fi depășite blocajele care au dus la întârzierea realizării unor măsuri, astfel încât să finalizăm punerea în aplicare a recomandărilor în planul național de acțiuni în termenii propuși”, mai anunță Președinția.

Decretul privind constituirea CNIE a fost semnat de președinta Maia Sandu în aprilie 2022. Potrivit Președinției, Comisia coordonează eforturile de pregătire a realizării obiectivului național de integrare europeană, inclusiv implementarea reformelor asumate de țara noastră prin angajamentele față de Uniunea Europeană.

Pe 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat R. Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Obținerea acestui statut nu oferă calitatea de stat membru al UE, întrucât cea din urmă presupune parcurgerea unei proceduri complexe. Abia după ce îndeplinesc condițiile de aderare, țările candidate trebuie să aplice legislația europeană în toate domeniile.