Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Casa premierului Filip: ascunsă în…

Casa premierului Filip: ascunsă în declarațiile de până acum, declarată în 2016

Premierul Pavel Filip a indicat, în declarația cu privire la venituri și proprietate pe anul 2015, făcută publică zilele acestea, că deține, prin comodat, o casă de 316 m.p. cu o valoare cadastrală de 2,8 milioane de lei. Acesta este, de fapt, imobilul în care actualul premier locuiește de mai mult timp, dar care nu s-a regăsit în niciuna din declarațiile cu privire la venituri și proprietate de până acum. Asta deși casa a fost dobândită încă în anul 2010.

ZdG a scris despre imobilul nedeclarat alCasa Pavel Filip familiei premierului în ianuarie 2016, atunci când Pavel Filip a fost desemnat la funcția de prim-ministru. Scriam atunci că premierul locu­iește într-un imobil impunător, de peste 300 m.p., aflat în sectorul Buiu­cani al Capi­ta­lei și cum­pă­rat în 2011 de către Dumi­tru Filip, unul din cei doi fii ai actu­a­lu­lui prim-minis­tru. Dumi­tru Filip are acum 25 de ani, iar în peri­oada în care a deve­nit pro­pri­e­ta­rul casei de lux avea doar 20 de ani. Casa premierului Filip valoa­rează peste 7 mili­oane de lei, con­form pre­țu­lui de piață, chiar dacă, la Cadas­tru, acesta este eva­luat la doar (!) 2,8 mili­oane de lei, iar tere­nul pe care este con­struit, la 600 de mii de lei. 

Într-un comunicat al Minis­te­rului Teh­no­lo­giei Infor­ma­ției și Comu­ni­ca­ți­i­lor, în fruntea căruia era, în ianuarie 2016, Pavel Filip, se menționa că „Imobilul a fost con­stru­it pen­tru fecio­rii fami­liei Filip în peri­oada în care dl Pavel Filip se ocupa de afa­ceri și nu deți­nea vreo func­ție publică. Imo­bi­lul a fost înre­gis­trat în anul 2010, cu aproape un an îna­inte de a deveni minis­tru, pe numele mezi­nu­lui fami­liei, Dumi­tru. Soții Filip s-au mutat în casa de pe strada Pogor după ce au vân­dut pro­pria locu­ință de pe strada Alec­san­dri”.