Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Învățământul din R. Moldova în…

Învățământul din R. Moldova în cifre: școli, profesori, elevi, studenți, salarii și cheltuieli

La începutul anului de studii 2022/23 în Republica Moldova activau 1329 de instituții de învățământ (primar, secundar, profesional tehnic și superior) în care își fac studiile 437,2 mii de elevi și studenți și își desfășoară activitatea 33,8 mii de cadre didactice, conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS).

Cei mai numeroși sunt elevii instituțiilor primare și secundare – 334,5 mii de elevi, ceea ce constituie 76,5% din totalul elevilor și studenților în anul de studii 2022/23. Studenții au o pondere de 12,9%, iar elevii instituțiilor de învățământ profesional tehnic constituie 10,6% din totalul elevilor și studenților.

În instituțiile de învățământ primar și secundar și în cele de învățământ profesional tehnic își fac studiile mai mulți băieți decât fete, pe când în instituțiile de învățământ superior, ponderea fetelor este mai mare, conform datelor BNS pentru anul de studii 2022/23.

Cheltuieli pentru învățământ din bugetul public național

Pentru anul 2023, din bugetul național a fost preconizată alocarea mijloacelor bănești pentru învățământ în valoare de 17,8 miliarde de lei, cu 1,9 miliarde mai mult decât în 2022. Astfel, cheltuielile pentru educație ce revin unui locuitor în anul 2023 constituie circa 5500 de lei. Cei mai mulți bani sunt direcționați către școli, gimnazii și licee – 7,9 miliarde de lei, urmate de grădinițe – circa 5 milioane de lei.

Profilul cadrelor didactice

Din totalul cadrelor didactice, 82% sunt femei și 18% – bărbați. Cele mai multe cadre didactice (26,3 mii) își desfășoară activitatea în cele 1218 de instituții de învățământ primar și secundar. Instituțiilor de învățământ profesional tehnic și instituțiilor de învățământ superior le revin câte 3,7 mii de cadre didactice. 

După vechimea în muncă, 55,4% din personalul didactic angajat în instituțiile de învățământ primar și secundar are o vechime în muncă de 20 de ani și mai mult.

În mediul rural, cea mai mare pondere o au cadrele didactice cu vârste cuprinse între 50-59 de ani  – 29,7%, iar 22,5% dintre cadrele didactice au vârsta de peste 60 de ani. În mediul urban ponderea cea mai mare o are personalul didactic de 40-49 de ani – 28,8%, iar cadrelor didactice cu vârsta de 60 de ani și mai mult le revine o pondere de 18,9%.

Cei mai mulți profesori sunt cei de limbă și literatură română

Profesorii de limbă și literatură română și cei care predau limbi străine constituie 23% din totalul personalului didactic din instituţiile de învățământ primar şi secundar general – în anul de studii 2022/23 își desfășoară activitatea 2689 de profesori de limbă și literatură română și 2610 de profesori de limbi străine. Cei mai puțini la număr sunt profesorii de chimie – 789 de persoane și profesorii de geografie – 804 persoane.

Câștigul salarial mediu în învățământ

În anul 2022, câștigul salarial mediu lunar brut în învățământ a fost de 8417 de lei, ceea ce reprezintă 79,9% față de salariul mediu brut pe economie în același an (10529 de lei).