Principală  —  RECOMANDAT   —   Indexarea pensiilor și majorările de…

Indexarea pensiilor și majorările de salarii în 2024

În 2024, vor crește salariile mai multor categorii de salariați bugetari, însă majorările vor fi diferențiate. Astfel, pentru președintele Parlamentului și președintele Republicii Moldova, valoarea de referință de bază pentru calcularea salariului nu se va modifica, pentru cadrele didactice – va crește cu 21%, pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale – cu 30,5%, iar pentru personalul  Serviciului Fiscal de Stat și pentru angajații Serviciului Vamal – cu 38,9%. 

În 2024, salariul minim pe economie va fi majorat de la 4000 la 5000 de lei, iar salariul mediu pe economie prognozat este de 13 700 de lei – cu 2000 de lei mai mult decât în 2023. Pensia medie pentru limita de vârstă prognozată este de 3965 de lei, iar la 1 aprilie 2024 va avea loc indexarea pensiilor cu 6%.

Indexarea pensiilor cu 6%

Bugetul pentru pensii preconizat pentru anul 2024 este de 28 de miliarde de lei, cu o creștere de 11% față de anul 2023. În acest an, statul va achita pensii pentru limita de vârstă pentru 530 643 de pensionari, iar pensia medie va fi estimativ de 3965 de lei. La 1 aprilie 2024,  pensiile urmează a fi indexate cu 6%, conform datelor din Legea Bugetului. 

Indexarea pensiilor reprezintă o măsură realizată periodic pentru actualizarea cuantumului pensiei calculate, în vederea păstrării puterii de cumpărare a acesteia.

Salariul mediu pe economie prognozat pentru anul 2024

Mărimea salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2024 va crește cu 2000 de lei, de la 11 700 la 13 700 de lei. Salariul mediu lunar pe economie prognozat se utilizează pentru a determina plafonul bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, venitul lunar asigurat al salariaților rezidenți ai parcurilor IT, dar și pentru stabilirea valorii pagubelor  în cazul săvârșirii unor abateri legale. Salariul mediu lunar pe economie este ajustat anual, în conformitate cu principalii indicatori macroeconomici prognozați.

Salariul minim pe economie va fi majorat cu 25%

În 2024, salariul minim pe țară va crește de la 4000 la 5000 de lei. Acest lucru va genera beneficii salariale pentru circa 36 de mii de salariați din sectorul bugetar. Majorarea salariului minim pe țară este argumentată de necesitatea de a menține puterea de cumpărare a salariaților și de a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel regional și internațional în ceea ce privește utilizarea forței de muncă.

Salariul minim pe ţară se stabileşte anual de către Guvern şi reprezintă mărimea minimă a retribuţiei, în lei, pe care angajatorul este obligat să o plătească angajatului pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună). În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămână, salariul minim se calculează prin raportarea salariului minim lunar la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.

Potrivit autorităților, revizuirea salariului minim pe țară va determina creșteri salariale, inclusiv în sectorul real al economiei naționale, în particular, pentru activitățile economice în care se relevă o concentrare a angajaților cu „salarii mici”, conform datelor BNS, cum ar fi: activitățile de cazare și alimentație publică, unde 17,1% din angajați au salarii de până la 

4000 de lei, iar 23,7% – au salarii între 4000 și 5000 de lei sau activitățile de recreere, de agrement și artă, unde 19,9% din angajați au salarii de până la 4000 de lei, iar 16,0% – între 4000 și 5000 de lei.

Salariul minim pentru sectorul bugetar s-a dublat în ultimii doi ani. Începând cu anul 2023, Guvernul a unificat salariul minim, acesta fiind aplicat în aceeași mărime atât în sectorul bugetar, cât și în cel real. Retrospectiv, pentru anul 2022, mărimea salariului minim a crescut de la 2200 la 3500 de lei. Din 1 ianuarie 2023, salariul minim pe țară a fost majorat cu circa 12,5% – până la 4000 de lei, iar începând cu anul 2024, acesta va fi majorat cu 25% – până la 5000 de lei.

La 1 iulie 2023, 22 din cele 27 de state membre ale UE aveau un salariu minim național. Țările UE care nu au un salariu minim național sunt: Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia. Dintre cele nouă țări candidate și potențiale candidate la UE, șapte au un salariu minim național: Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Serbia, Turcia, Ucraina și Republica Moldova.

Majorări de salarii pentru angajații din sectorul bugetar

În 2024 vor crește salariile mai multor categorii de salariați bugetari. Majorările însă vor fi diferențiate, de la câteva procente la câteva zeci de procente. Creșterea de salarii se va face prin majorarea cu 10,5% comparativ cu anul 2023 a valorii de referință de bază pentru calcularea salariilor în sectorul bugetar: de la 1900 de lei la 2100 de lei.

Totuși, la o serie de categorii de bugetari majorarea valorii de referință va fi mult mai mare, iar la alți va rămâne neschimbată. De exemplu, pentru președintele Parlamentului, președintele Republicii Moldova, prim-ministru și deputați, valoarea de referință nu se va modifica şi va rămâne la nivelul actual – de 1400 de lei. 

Va fi majorată de la 1900 la 2300 de lei valoarea de referință de bază pentru calcularea salariului personalului didactic, științifico-didactic și personalului de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ, al conducătorilor (directorilor și directorilor adjuncți) instituțiilor de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic, al directorilor/directorilor adjuncți ai altor instituții de învățământ decât cele de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic. 

Pentru angajații din cadrul Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, personalul cu funcții de demnitate publică din cadrul Curții de Conturi și Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, valoarea de referință va fi modificată de la 1900 la 3000 de lei. 

Pentru personalul din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, cu excepția directorului și directorului adjunct, personalul din cadrul Agenției Achiziții Publice și Inspectoratului Control Financiar de Stat, personalul din cadrul Curții de Conturi, cu excepția celui cu funcții de demnitate publică, personalul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, valoarea de referință va fi modificată de la 1900 la 2500 de lei. 

Pentru personalul, inclusiv cu funcții de demnitate publică, al Serviciului Fiscal de Stat și al Serviciului Vamal, valoarea de referință va crește de la 1800 la 2500 de lei (cu 38,9% mai mult).

Pentru personalul din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, cu excepția celui care beneficiază de spor specific stabilit în Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru personalul din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune – de la 1900 la 2300 de lei.

Pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale, valoarea de referință de bază pentru calcularea salariilor va crește de la 3600 la 4700 de lei (cu 30,5% mai mult).

De la 3600 de lei la 4300 de lei (cu 19,4%) va crește valoarea de referință de bază pentru calcularea salariilor pentru judecătorii și procurorii care au promovat evaluarea externă conform Legii privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

Toată informația privind categoriile de bugetari și privind majorarea valorii de referință de bază pentru calcularea salariilor pentru fiecare categorie în parte o găsiți în Legea Bugetului de stat pentru anul 2024, publicată în Monitorul Oficial, disponibilă și on-line.