Principală  —  ZdG explică  —  Consultant social   —   În ce domenii se plătesc…

În ce domenii se plătesc cele mai mari salarii în R. Moldova

În anul 2020 salariul mediu lunar brut pe economie și sectorul bugetar a fost de 8 107,5 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de anul 2019.

Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în ultimul trimestru din 2020 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a constituit 8859,9 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de trimestrul precedent și cu 13,4% față de trimestrul IV din 2019.

Cele mai mari câștiguri salariale s-au înreegistrat în domeniile:

 • informații și comunicații – 20 310,8 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 16 006,0 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14 385,6 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5 141,8 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5 553,0 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6 310,0 lei.

Comparativ cu trimestrul IV din 2019, în ultimul trimestru din 2020 s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial în majoritatea activităților economice, cele mai semnificative fiind înregistrate în sănătate și asistență socială (32,9%) și învățământ (20,1%). Totodată, au scăzut câștigurile salariale în domeniul activități de cazare și alimentație publică, precum și în transport și depozitare.

Sursa: BNS

În sectorul bugetar în trimestrul IV din 2020 câștigul salarial mediu lunar a constituit 7949,3 lei ( cu 21,1% mai mult față de trimestrul IV din 2019), iar în sectorul economic (real) – 9198,9 lei ( cu 11,0% mai mult față de trimestrul IV din 2019).

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților
în trimestrul IV 20201,2
Biroul Național de Statistică informează că, câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare în anul 2020 a constituit 8107,5 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de anul 2019.

În trimestrul IV 2020 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a constituit 8859,9 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de trimestrul precedent și cu 13,4% față de trimestrul IV 2019.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul IV 2020 s-au înregistrat în activitățile:

informații și comunicații – 20310,8 lei;
activități financiare și de asigurări – 16006,0 lei;
producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
condiționat – 14385,6 lei.
Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

activități de cazare și alimentație publică – 5141,8 lei;
agricultură, silvicultură și pescuit – 5553,0 lei;
artă, activități de recreere și de agrement – 6310,0 lei.
Comparativ cu trimestrul IV 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

sănătate și asistență socială – cu 32,9%;
învățământ – cu 20,1%;
administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii – cu 19,8%;
artă, activități de recreere și de agrement – cu 19,6%.
Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

activități de cazare și alimentație publică – cu 6,7%;
transport și depozitare – cu 4,2%.
Comparativ cu trimestrul III 2020, în toate activitățile economice au fost înregistrate creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative s-au înregistrat în activitățile:

sănătate și asistență socială – cu 21,3%;
învățământ – cu 16,6%;
activități financiare și de asigurări – cu 13,5%.
Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2020, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul IV 2019

trimestrul III 2020

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

8 859,9

113,4

109,7

x

Agricultură, silvicultură și pescuit

5 553,0

105,0

105,1

62,7

Industrie – total

8 183,5

105,9

103,2

92,4

Industria extractivă

7 647,2

113,4

102,0

86,3

Industria prelucrătoare

7 422,7

104,4

102,9

83,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

14 385,6

106,4

104,3

162,4

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

8 197,6

115,0

106,6

92,5

Construcții

8 270,8

106,7

102,0

93,4

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

7 873,5

108,8

106,8

88,9

Transport și depozitare

6 982,4

95,8

102,0

78,8

Activități de cazare și alimentație publică

5 141,8

93,3

100,8

58,0

Informații și comunicații

20 310,8

115,5

112,1

229,2

Activități financiare și de asigurări

16 006,0

100,5

113,5

180,7

Tranzacții imobiliare

6 927,2

106,9

103,4

78,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

11 201,7

109,4

109,9

126,4

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 578,7

106,1

102,0

74,3

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

10 656,3

119,8

109,9

120,3

Învățământ

7 663,5

120,1

116,6

86,5

Sănătate și asistență socială

10 571,1

132,9

121,3

119,3

Artă, activități de recreere și de agrement

6 310,0

119,6

112,3

71,2

Alte activități de servicii

10 955,5

115,3

110,8

123,7

În sectorul bugetar în trimestrul IV 2020 câștigul salarial mediu lunar a constituit 7949,3 lei (+21,1% față de trimestrul IV 2019), iar în sectorul economic (real) – 9198,9 lei (+11,0% față de trimestrul IV 2019).

Indicele câștigului salarial real în anul 2020 față de anul 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 106,2%. Indicele câștigului salarial real în trimestrul IV 2020 față de trimestrul IV 2019 a fost de 112,3%.

Numărul mediu al salariaților a scăzut cu 1,8%

Numărul mediu al salariaților în trimestrul IV din 2020 față de trimestrul IV 2019 a scăzut cu 1,8%.

Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 24,5%;
 • transport și depozitare – cu 7,4%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport și industria prelucrătoare – cu câte 6,2% fiecare.
Sursa: BNS

Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul IV din 2020 față de trimestrul IV din 2019 s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii – cu 21,7%;
 • construcții – cu 4,2%;
 • informații și comunicații – cu 4,1%.