Principală  —  IMPORTANTE   —   Experții Băncii Mondiale evaluează progresul…

Experții Băncii Mondiale evaluează progresul implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”

Un grup de experți ai Băncii Mondiale, condus de Smita Misra, specialist senior în domeniul apei și sanitației, se află, în perioada 15-26 aprilie curent, în R. Moldova, pentru a evalua progresul implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (SAASM). Activitatea are drept scop examinarea și analizarea stadiului actual al proiectului, identificarea eventualelor provocări și elaborarea unor recomandări pentru a asigura implementarea eficientă a acestuia, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Vizita de monitorizare a demarat la Guvernul R. Moldova, unde echipa Băncii Mondiale a avut o întrevedere cu secretara de stat a MIDR, Ana Mardare.

În cadrul întâlnirii, Smita Misra a apreciat eforturile depuse până în prezent  de MIDR pentru realizarea activităților proiectului și a evidențiat importanța continuării acestora pentru a asigura un acces sporit la apă potabilă și servicii de canalizare/sanitație pentru toți cetățenii R. Moldova.

Experta Băncii Mondiale a evidențiat, de asemenea, importanța asigurării sustenabilității proiectului pe termen lung și a implicării continue a tuturor instituțiilor responsabile pentru a garanta succesul acestuia.

La rândul său, Ana Mardare a spus că MIDR și Guvernul și-au asumat angajamentul de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din satele și orașele țării, iar accesul la apă potabilă și servicii de canalizare pentru toți cetățenii este o prioritate.

„Evaluarea experților Băncii Mondiale ne oferă oportunitatea de a ne alinia mai bine la cele mai bune practici internaționale și de a îmbunătăți eficiența proiectului nostru. Suntem recunoscători pentru asistența financiară, sprijinul și expertiza oferite de Banca Mondială în modernizarea sectorului de apă și sanitație”, a specificat Ana Mardare.

Agenda vizitei misiunii Băncii Mondiale cuprinde discuții punctuale cu reprezentanții echipei de implementare a proiectului SAASM, instituțiilor și autorităților publice locale pentru a obține o perspectivă amplă asupra proiectului și a impactului acestuia asupra comunităților.

În cadrul acestor întâlniri, vor fi abordate mai multe subiecte, cu accent pe managementul financiar, achiziții, aspecte de mediu și sociale. De asemenea, vor fi trecute în revistă subproiectele implementate, propunerile de îmbunătățire a legislației și pregătire a specialiștilor în domeniul alimentării cu apă și canalizării. Experții vor efectua și vizite de documentare în municipiile Comrat și Soroca.