Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Elevii din cinci sate din…

Elevii din cinci sate din raionul Ialoveni vor trebui să meargă la liceu în alte localități. Cum explică Ministerul Educației decizia de a nu deschide clase de-a X-a

Sursa: ialovenionline.md

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță miercuri, 16 august, că susține decizia Comisiei raionale de admitere din Ialoveni de a nu deschide câte o clasă de a X-a în 5 instituții și de a desemna Liceul Teoretic „Aurel David”, din satul Bardar, și Liceul Teoretic Țîpala în calitate de instituții zonale „în care se recomandă încadrarea elevilor din celelalte instituții”, cu condiția asigurării transportării gratuite a elevilor de către autoritățile publice locale, în caz de necesitate. Reacție vine în contextul informațiilor apărute în spațiul public despre elevii din mai multe sate din Ialoveni care vor trebui să meargă la liceu în alte localități.

Potrivit MEC, pe data de 15 august 2023, Direcția generală educație Ialoveni a adresat Ministerului un demers prin care solicită opinia referitor la problema admiterii elevilor în învățământul liceal, sesiunea 2023. Demersul vizează 7 licee din raion care aveau un număr mic de cereri înregistrate pentru admitere în clasa a X-a:

 1. LT „Aurel David”, satul Bardar, care avea înregistrate 15 cereri; 
 2. LT „Dimitrie Cantemir”, satul Văsieni – 16 cereri;
 3. LT  Ruseștii Noi – 16 cereri;
 4. LT  Zîmbreni – 16 cereri;
 5. LT  Horești – 18 cereri;
 6. LT „Mihail Bârcă”, satul Mileștii Mici – 18 cereri;
 7. LT Țîpala – 17 cereri.

„Examinând situația cu privire la admiterea în instituțiile vizate, Comisia raională  de admitere în învățământul liceal a decis, la 15 august 2023, să desemneze LT „Aurel David”, satul Bardar ca instituție zonală pentru încadrarea elevilor din LT Ruseștii Noi și LT „Dimitrie Cantemir din Văsieni”. Un alt liceu –  cel din Țîpala, a fost propus ca instituție zonală pentru încadrarea elevilor din LT Horești și LT Zîmbreni 

Decizia Comisiei raionale de admitere este bazată pe prevederile Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal, adoptată în anul 2017. Punctul 14 din metodologie prevede deschiderea claselor liceale în instituțiile care au cel puțin două clase de a X-a”, explică MEC.

Metodologia prevede, cu titlu de excepție, că MEC poate accepta, la propunerea consiliilor raionale, organizarea învățământului liceal în baza unei singure clase de a X-a dacă instituțiile de învățământ din mediul rural întrunesc următoarele condiții:

 1. Decizia Consiliului raional privind excepția de deschidere a unei singure clase a X-a;
 2. Corespunderea numărului total de elevi solicitanți pentru admitere în învățământul liceal în sesiunea curentă cu numărul stabilit/ recomandat de MEC;
 3. Analiza perspectivelor demografice de organizare a învățământului liceal pentru următorii trei ani de studii (rețeaua de clase VII-IX);
 4. Gradul de asigurare cu resurse umane (cadre didactice calificate: formare inițială/ recalificare la disciplină, grad didactic);
 5. Gradul de asigurare cu resurse financiare și materiale necesare pentru organizarea procesului educațional conform prevederilor curriculare, în special a componentei practice a curricula școlare;
 6. Performanțe înregistrate de elevii din clasele gimnaziale/liceale la olimpiadele raionale și republicane la disciplinele școlare în ultimii trei ani de studii;
 7. Rata promovabilității în instituție pentru ultimele trei sesiuni de bacalaureat;
 8. Datele statistice privind organizarea învățământului liceal pentru ultimii trei ani;
 9. Instituția este inclusă în Lista localităților din zona de securitate (după caz).

În opinia Comisiei raionale de admitere, LT Ruseștii Noi, LT „Dimitrie Cantemir” din Văsieni,  LT  Horești, LT „Mihail Bârcă”, satul Mileștii Mici, LT Zîmbreni nu întrunesc condițiile prevăzute de Metodologie. 

Ministerul comunică că a examinat opinia Comisiei și a analizat următoarele date statistice:

DenumireNr de cereriRata de promovabilitate la BACMedia BAC din 2023Distanța față de instituția de alternativăNr candidaților la BAC 2021Nr candidaților la BAC 2022Nr candidaților la BAC 2023
LT Ruseștii Noi1675%7,414 km – Bardar221020
LT Dimitrie Cantemir1693,3%7,0812 km – Bardar61415
LT  Horești1887,5%6,28Țîpala – 12 km568
LT „Mihail Bârcă”1885,7%7,627 km – centru raional Ialoveni1107
LT Zîmbreni16100%6,93Țîpala – 12 km161120

„Analiza relevă că distanța pentru transportarea elevilor variază între 4 km și 12 km. Numărul elevilor este sub numărul recomandat de 22 de elevi în clasele din mediul rural. Rata de promovabilitate în 4 din cele 5 instituții vizate nu atinge 100%”, potrivit reprezentanților MEC.

La 25 mai, Consiliul Raional Ialoveni a emis o decizie potrivit căreia numărul limită pentru crearea unei clase de liceu era de 18 elevi. Decizia a stârnit nemulțumirea conducătorilor liceelor, primarilor și părinților elevilor din Văsieni, Ruseștii Noi, Bardar, Mileștii Mici, Țipala, Zâmbreni și Horești, a scris anterior postul public Moldova 1.

„Către Consiliul Raional am venit cu solicitarea de a interveni pentru a schimba criteriile de deschidere a claselor liceale pentru a putea păstra această instituție vitală și importantă. Am solicitat să fie diminuat numărul necesar pentru înmatriculare și, totodată, am solicitat să fie respectat regulamentul și regulile stabilite cu referire la înmatricularea copiilor, pentru că la Ialoveni a fost emisă o circulară prin care se interzicea înmatricularea în etapa a doua a elevilor în ciclul liceal”, a explicat Sergiu Candu, primar de Văsieni.

Consiliul Raional Ialoveni și-a revizuit decizia în data de 10 august. Consilierii au votat pentru stabilirea unui număr de 15 elevi pentru formarea unei clase de liceu.

„Am avut o adresare din partea primarilor de la șapte instituții, și am avut adresări ale părinților. Am examinat la Comisia pentru Educație și ei au venit cu propunerea să modifice decizia Consiliului Raional ca să se poată deschide clasă liceală în liceu cu un număr de 15”, a spus Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni.

Decizia, însă, nu va mai fi pusă în aplicare. Marți dimineață, managerii instituțiilor au fost convocați de către Consiliul Raional într-o ședință. Directorilor li s-a prezentat procesul-verbal cu privire la admiterea în învățământul liceal.

Șeful Direcției Educație din Ialoveni, Ion Scutaru, susține că managerii celor șapte instituții ar fi admis abateri în procesul de admitere. Mai exact, liceele ar fi primit cereri de admitere la liceu de la mai mulți elevi în etapa a II-a de admitere, însă acest lucru este interzis în urma unei decizii locale.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a precizat pentru Moldova 1 că decizia finală privind deschiderea claselor de liceu aparține Consiliului Raional și a recomandat administrației raionale să „analizeze foarte atent fiecare situație individual” și, în baza metodologiei aprobate de minister, să se pronunțe. În data de 17 august, Consiliul Raional Ialoveni urmează să publice decizia pe care a luat-o în ședința de marți dimineață, mai menționează sursa citată.