Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Drepturile avertizorilor de integritate. Cum…

Drepturile avertizorilor de integritate. Cum pot fi dezvăluite practicile ilegale?

La 22 iunie 2023 a fost promulgată noua Lege privind avertizorii de integritate. Respectiv, în 27 octombrie 2023 vor intra în vigoare noile prevederi care vin să ajusteze unele deficiențe, lacune și viduri normative din Legea cu privire la avertizorii de integritate. Noua lege va eficientiza modalitățile de dezvăluire a încălcărilor legii și va descuraja încălcările legii, explică Ada Șimon, șefa Direcției gestionarea și investigarea cererilor din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. 

Legea nouă spune că „avertizor de integritate” este persoana fizică care efectuează o avertizare de integritate sau dezvăluie public informații referitoare la încălcările legii, obținute în context profesional. 

Prin „context profesional” se subînțeleg activitățile profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul entităților publice și private, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi răzbunări în cazul dezvăluirii acestora. Respectiv, avertizor de integritate poate fi angajatul din sectorul public și privat.

Spre exemplu, un avertizor de integritate poate dezvălui situații în care s-au făcut angajări fictive  în câmpul muncii sau în care o entitate a desfășurat achiziții publice, fără a respecta prevederile legale sau a pus în circulație unele produse alimentare cu termenul expirat. Printre încălcările care pot fi dezvăluite sunt folosirea de către instituțiile medicale a unor echipamente medicale și produse farmaceutice cu termenul expirat sau spargerea sistemelor informaționale și divulgarea datelor cu caracter personal.

Care este modalitatea dezvăluirii practicilor ilegale?

„Noua lege prevede trei modalități ale avertizărilor de integritate, adică dezvăluirea unor informații obținute în context profesional, referitoare la încălcări ale legii care amenință ori prejudiciază drepturile unei persoane sau interese ocrotite de lege, înregistrată în Registrul dezvăluirilor privind încălcări ale legii”, menționează Ada Șimon.

Astfel, dezvăluirile pot fi comunicate autorității externe de examinare prin comunicarea verbală sau scrisă a oricăror informații referitoare la o încălcare a legii care amenință sau prejudiciază interese ocrotite de lege, făcută din cadrul unei entități publice sau private, prin intermediul canalelor externe de raportare.

Prin intermediul canalelor interne de raportare, avertizorii de integritate pot comunica informațiile angajatorului, indiferent dacă este o entitate publică sau privată. De asemenea, dezvăluirile pot fi făcute public.

„Dezvăluirea unei încălcări a legii se face în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, fiind semnată de angajat, sau prin comunicarea acesteia la liniile telefonice anticorupție ale angajatorilor, ale autorității competente ori prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau printr-o întâlnire față în față, la cererea angajatului”, a explicat reprezentanta Oficiului Avocatului Poporului. 

Dezvăluirea se întocmește prin completarea de către angajat sau, după caz, de către operatorul liniei telefonice, a chestionarelor de dezvăluire internă sau externă de încălcare a legii, prevăzute la anexele numărul unu și numărul doi ale Legii privind avertizorii de integritate. Dezvăluirea de încălcare a legii se înscrie în Registrul dezvăluirilor privind încălcările legii ținut de angajatori și de autoritatea competentă, al cărui model este prevăzut în anexa trei a Legii. 

„Angajatul care efectuează o dezvăluire de încălcare a legii poate alege o modalitate de raportare a acesteia, luând în considerare unele aspecte cum ar fi  existența riscului de răzbunare, în cazul raportării prin intermediul canalelor interne de raportare, imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare. Aceasta și oferă angajatului statutul de avertizor de integritate”, a precizat Ada Șimon.

În lipsa unui canal intern de raportare, în cazul persoanelor juridice de drept privat cu mai puțin de 50 de angajați, persoana care efectuează o dezvăluire de încălcare a legii va utiliza canalul extern. Clauzele de confidențialitate și secretul profesional dintre angajator și angajat nu împiedică dezvăluirile privind încălcările legii. În același timp, în cazul funcțiilor elective, procedura dezvăluirii interne de încălcare a legii nu se aplică.

 Care sunt drepturile avertizorilor de integritate?

Însăși decizia angajatului de a face o avertizare de integritate constituie în sine un drept, dar nu o obligație a acestuia. Avertizorul de integritate are dreptul de a alege canalul de raportare care dorește să-l utilizeze, dar și modalitatea de dezvăluire a practicilor ilegale. Totodată, acesta are dreptul de a solicita păstrarea confidențialității datelor sale de către autoritatea responsabilă de examinarea dezvăluirilor și de către autoritatea de protecție. La fel, avertizorul de integritate supus răzbunării are dreptul să solicite protecție de la angajatorul său atunci când a înregistrat o dezvăluire internă și de la Avocatul Poporului – atunci când a înregistrat o dezvăluire externă sau publică. 

Cum sunt protejați avertizorii de integritate? 

În cazul dezvăluirilor interne, protecția avertizorilor de integritate este asigurată de către angajator, iar în cazul dezvăluirilor externe și publice – de către Avocatul Poporului, la cererea acestora. 

„Angajatorul întreprinde acțiuni cu caracter administrativ în vederea încetării răzbunării împotriva angajatului căruia i s-a conferit statutul de avertizor de integritate, precum și orice alte măsuri necesare pentru asigurarea protecției acestuia în calitate de avertizor de integritate”, a menționat Ada Șimon.

Conform reglementărilor din Legea nouă, Avocatul Poporului, în calitate de autoritate ce asigură protecția avertizorilor de integritate, recepționează și examinează cererile de protecție ale avertizorilor de integritate și contribuie la apărarea acestora prin reprezentarea avertizorilor de integritate în instanțele de judecată, precum și în alte autorități publice, în vederea apărării drepturilor legitime ale acestora, întreprinde alte măsuri de protecție adaptate la Legea cu privire la Avocatul Poporului.

Atunci când este în pericol – să anunțe autoritățile

Atunci când este în pericol, avertizorul de integritate trebuie să informeze autoritățile responsabile de examinarea dezvăluirilor: dacă a făcut o dezvăluire internă, urmează urgent să anunțe angajatorul său, dacă a făcut o dezvăluire externă sau publică – să anunțe Avocatul Poporului prin orice mijloc de comunicare existent. Persoana poate să se prezinte la Oficiul Avocatului Poporului pentru a primi asistența informațională corespunzătoare și a depune o cerere de acordare a protecției, prezentând materialele de care dispune – copia  cotorului care atestă faptul înregistrării dezvăluirii informației.

Oficiul Avocatului Poporului a elaborat și lansat aplicația „Depune o cerere on-line pentru solicitarea protecției de către avertizorul de integritate”, destinată persoanelor care doresc să solicite protecție și care poate fi accesată la adresa http://ombudsman.md/avertizari-de-integritate/.

Potrivit raportului anticorupție pentru anul 2022, pe parcursul anului, în adresa Avocatului  Poporului au parvenit 7 cereri de solicitare a protecției, în calitate de avertizori de integritate, de la angajați ai Procuraturii Generale, ai Inspectoratului Național de Probațiune, ai Autorității Naționale de Integritate, precum și din partea unor avocați din cadrul Uniunii Avocaților și din partea unei angajate a unui centru de plasament al persoanelor refugiate.

Acest articol a fost realizat grație suportului poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui articol este responsabilitatea Ziarului de Gardă și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.