Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Ar putea fi extins…

DOC Ar putea fi extins termenul pentru obținerea cetățeniei R. Moldova, din motive de securitate. „Din numărul total de solicitanți ai cetățeniei R. Moldova, peste 70% îi constituie cetățenii Federației Ruse”

Imagine-simbol

Termenul de prestare a serviciilor pentru determinarea apartenenței la cetățenia R. Moldova ar putea fi extins de la 20 de zile lucrătoare până la 6 luni, iar termenul pentru recunoașterea persoanelor drept cetățeni ai R. Moldova – din ziua adresării, la fel, până la 6 luni. Un proiect de Hotărâre de Guvern în acest sens a fost elaborat de către Agenţia Servicii Publice (ASP) și prezentat spre consultare publică de către Cancelaria de Stat.

Potrivit documentului, necesitatea elaborării rezultă din riscurile ce atentează la securitatea statului și a ordinii publice, provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, or, odată cu ridicarea stării de urgență, reglementările actuale nu asigură nivelul adecvat de siguranță în prevenirea cazurilor de recunoaștere a persoanelor cetățeni ai R. Moldova, în situațiile în care acestea prezintă pericol pentru securitatea națională și ordinea publică.

Situația geopolitică din regiune, generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a influențat sporirea numărului de persoane care aplică la cetățenia Republicii Moldova, în special cetățeni ai Federației Ruse și ai Ucrainei. În ultimii doi ani, din numărul total de solicitanți ai cetățeniei Republicii Moldova, peste 70% îi constituie cetățenii Federației Ruse și circa 20% cetățenii Ucrainei”, se precizează în proiect.

Mai mult, potrivit inițiativei, în perioada mai sus enunțată au fost identificate tentative de dobândire a cetățeniei R. Moldova prin fraudă, în baza documentelor de proveniență necunoscută.

Ni La Proiect Hg de Modif Hg 9… 65a548d19dd11 by Ziarul de Gardă on Scribd


Propunerile urmează a fi transmise până la data 25 ianuarie 2024, inclusiv în format electronic, la adresa de email: dan.susanu@asp.gov.md și diana.scurtu@gov.md.