Principală  —  Ştiri   —   (FULL VIDEO) Demnitarii se arată…

(FULL VIDEO) Demnitarii se arată neputincioși când gardienii dau afară presa

Angajații de la Serviciul Pază de Stat au interzis reporterului Ziarului de Gardă să intre într-o instituție publică la Cere­mo­nia fes­tivă de înmâ­nare a Pre­mi­u­lui Naţio­nal, la care participa premierul Pavel Filip și mai mulți miniștri.

Sursa Video: www.ZdG.md

Inițial aceștia spuneau că reporterul nostru nu a fost acreditat, dar au refuzat să prezinte lista cu cei acreditați și nu au chemat organizatorii pentru a clarifica situația. Deoarece mai mulți jurnaliști au putut trece prin simpla indicare a numelui pe o listă, reporterul a protestat în fața Palatului Republicii, unde avea loc evenimentul.

Niciunul dintre demnitarii care au fost înștiințați despre această interdicție nu a intervenit și nu a facilitat accesul pentru presă. Printre ei se numără: Gheorghe Brega, viceprim-ministru, Corina Fusu, ministra Educației, Victor Zubcu, ministrul Tineretului și Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe și alți invitați.

Premiile Naționale se acordă anual de Guvern, ca semn de gra­ti­tu­dine pen­tru rezul­ta­tele obţi­nute în diverse arii de acti­vi­tate, inclu­siv: cer­ce­tare, dezvol­tare teh­no­lo­gică și cul­tu­rală. Selec­ta­rea lau­rea­ţi­lor se face prin vot secret de către o comi­sie for­mată din Prim-ministrul R. Mol­dova, mini­ş­tri şi con­du­că­tori ai insti­tu­ţi­i­lor de resort, oameni de cre­a­ţie şi repre­zen­tanţi ai mediu­lui aca­de­mic.

Reporterul ZdG, Ghenadie Brega, nu este lăsat să intre la decernarea Premiului Național, transmite http://unimedia.info