Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   CSM - aviz negativ proiectului…

CSM – aviz negativ proiectului de hotărâre a Guvernului privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor

Captură de ecran/Facebook

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au avizat negativ, în ședința din 20 mai, proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

Pentru aviz pozitiv proiectului de lege „cu propunerile pe care le-au expus membrii CSM” au votat președinta CSM Nina Cernat și membrii Ion Guzun și Alexandru Postică.

„Un avizat la lege nu se dăm negativ sau pozitiv dar cu recomandări și opinii de modificare, excludere sau susținere”, a spus membrul non-judecător Ion Guzun.

Unul dintre membrii CSM a avertizat că ar exista riscul ca „odată la fiecare patru ani să avem o evaluare externă a judecătorilor”.

„Comisia de la Veneția a recomandat statului să instituie garanții constituționale precum că acest exercițiu va fi unic. Văd la articolul 2 că evaluarea reprezintă un exercițiu unic a fost indicat la nivel de lege și nu văd un proiect de modificare a Constituției în care să fie expres prevăzut acest lucru. Prin urmare, cred că aprobare legii respective nu corespunde spiritului recomandării Comisiei de la Veneția. Riscăm să introducem un precedent periculos și odată la fiecare patru ani să avem o evaluare externă a judecătorilor. De aceea, cu toată stima eu am să votez împotriva avizării acestui proiect de lege pentru că consider că poate fi efectuată această evaluarea așa cum a recomandat Comisia de la Veneția numai dacă se instituie mecanisme de protecție care asigură că acest mecanism va fi unic”, a afirmat magistratul Sergiu Caraman.

Președinta interimară a CSM Nina Cernat a subliniat că în proiect este indicat că „prezenta lege își încetează acțiunea la data respingerii de către Curtea Supremă de Justiție a ultimei contestații depuse (…)”.

„Comisia de la Veneția a indicat că statul ar trebui să fortifice organele sale interne care să evalueze activitatea, profesionalismul și integritatea judecătorilor și procurorilor. Mai mult, un alt aspect care a fost indicat în opinia Comisiei de la Veneția și eu nu l-am găsit în lege și poate ar trebui de indicat – audierile candidaților în ședință publică și cererile candidaților ca audierile să se desfășoare în ședință închisă. Comisia a recomandat ca deciziile Comisiei de evaluare de respingere a acestor cereri să poată fi contestate la CSM sau la CSP, iar în lege nu am văzut asemenea reglementări (…)”, a spus judecătoarea Maria Frunze.

Potrivit proiectului de hotărâre supus avizării, subiecții evaluării vor fi:

  • judecătorii care au exercitat funcția de președinte și vicepreședinte a judecătoriilor, inclusiv cei care au asigurat interimatul acestor funcții pentru o perioadă mai mare de un an, începând cu 1 ianuarie 2017, inclusiv cei care le exercită la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  • judecătorii curților de apel, în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  • procurorul general, adjuncții acestuia, procurorii șefi ai secțiilor Procuraturii Generale, inclusiv cei care au ocupat aceste funcții sau care au asigurat interimatul acestora pentru o perioadă mai mare de un an, începând cu 1 ianuarie 2017, inclusiv cei care le ocupă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  • procurorii care au exercitat funcția de procuror-șef al unei procuraturi și de adjunct al procurorului-șef al unei procuraturi, inclusiv interimatul acestor funcții pentru o perioadă mai mare de un an, începând cu 1 ianuarie 2017, inclusiv cei care le exercită la data intrării în vigoare a prezentei legi;
  • procurorii procuraturilor specializate;
  • judecătorii și procurorii prevăzuți la literele a) – e) care sunt suspendați din funcție;
  • candidații la funcțiile vacante din Procuratura Anticorupție și din Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate și Cauze Speciale.

nu-386-mj-2023 by Ziarul de Gardă on Scribd