Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Concursuri anunțate de CSM: Transfer…

Concursuri anunțate de CSM: Transfer temporar la Curtea de Apel Chișinău pentru 17 funcții de judecător și concurs pentru 33 de posturi în toate instanțele de apel

Sursa: csm.md

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat marți, 6 februarie, anunțarea concursului pentru suplinirea, prin transfer, a posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Totodată, a fost anunțat concurs pentru suplinirea a 33 de posturi vacante de judecător la curțile de apel, sau care pot deveni vacante în următoarele șase luni: Curtea de Apel Chișinău – 21 de posturi vacante, Curtea de Apel Bălți – 6 posturi, iar la Curtea de Apel Cahul și Comrat – câte trei.

În prezent, la Curtea de Apel Chișinău sunt 17 posturi de judecători, devenite vacante în perioada 2020-2024, în care nu au fost organizate concursuri. Totodată, în acest an, patru judecători urmează să atingă plafonul de vârstă.

„Acest exercițiu este similar transferului la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în care noi, luând în considerare volumul de lucru și numărul mai mic de judecători în funcție la acea instanță, am decis să-i transferăm temporar la CSJ. În acest context, consider că este imperios ca noi, drept soluție intermediară, să decidem ocuparea prin transfer temporar a 17 funcții la Curtea de Apel Chișinău”, a afirmat membrul CSM Ion Guzun.

Magistrații au la dispoziție 14 zile pentru a depune cererea pentru transfer.

Pe lângă cele 17 posturi vacante la Chișinău, la Curtea de Apel Bălți sunt 5 posturi vacante, iar la Curtea de Apel Cahul și Curtea de Apel Comrat – 3 posturi. Potrivit legii, pentru a accede în funcția de judecător la curțile de apel, candidatul urmează să fie evaluat de Comisia Vetting.

„Deocamdată, procesul de vetting este în plină desfășurare în raport cu judecătorii și candidații la funcția de judecător al CSJ. La curțile de apel încă nu a ajuns procesul respectiv. După cum am putut vedea, deși procesul de evaluare a început, în paralel am anunțat concursuri și încă mai expediem dosare la Comisia Vetting. Ca să nu avem o situație similară și în cazul instanțelor de apel, să avem o certitudine privind numărul candidaților care urmează să fie evaluați de Comisie, propun să anunțăm din timp concursul, ca să vedem cine dintre colegii de la prima instanță doresc să participe la concurs. Propun să anunță concurs pentru toate funcțiile vacante de judecător la curțile de apel. Termenul pentru depunerea dosarelor să fie de 30 de zile (…)”, a propus președintele interimar al CSM Sergiu Caraman.

Ion Guzun a menționat că la Curtea de Apel Bălți un judecător va atinge plafonul de vârstă, în 2024.

Legea cu privire la statutul judecătorului prevede că „Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul pentru funcțiile vacante de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței, de regulă, de două ori pe an, iar pînă la anunțarea concursului, publică pe pagina sa web oficială informația cu privire la toate funcțiile de judecător vacante sau care pot deveni vacante în următoarele 6 luni. Toate funcțiile de judecător anunțate vacante sau care pot deveni vacante se scot la următorul concurs”. Judecătorii sunt numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.

La 2 februarie, Curtea de Apel Chișinău a fost gazda discuțiilor publice cu membrii CSM.

„Judecătorii au scos în evidență volumul enorm al dosarelor aflate pe rolul curților de apel din țară în perioada anului 2023”, se menționează într-un comunicat de presă publicat de CSM.

În anul 2023, au fost pe rol 43 176 de dosare, evoluția volumului total al dosarelor fiind în creștere continuă comparativ cu anii precedenți, dintre care 47% cauze civile, 8% contencios administrativ, 18% cauze penale, 3% cauze comerciale, 27% cauze contravenționale și 21% dosare în materia judecătorului de instrucție.  

Pe parcursul anului 2023, Curtea de Apel Chișinău a soluționat circa 30 502 cauze, dintre care 14 065 de cauze civile, 6 301 cauze penale, 5 027 de dosare în materia judecătorului de instrucție, 5 109 cauze contravenționale, volumul total de dosare pendinte al Curții ajungând la un număr de 12 674.

„Situația este îngrijorătoare pe motiv că, la moment, Curtea de Apel Chișinău activează cu un număr de doar 61% din numărul judecătorilor care ar urma să examineze cauzele civile și penale. Din numărul de 57, cât ar trebui să fie, activează doar 35 de judecători. Având în vedere că în anul 2024 patru judecători vor atinge vârsta de pensionare, numărul de judecători se va micșora la 54% din numărul real necesar.

Această penurie de judecători creează incomodități participanților la proces, care sunt în situația să aștepte soluțiile adoptate pe dosare o perioada mai îndelungată, dar, totodată, poate conduce și la scăderea calității actului judecătoresc emis. Deși capacitatea maximă pe care o invocă judecătorii ar fi de 1200 de dosare și anume că fiecărui judecător să îi fie atribuit un număr de 400 de dosare, iar împreună în colegiu să examineze nu mai mult de 1200 de dosare pe an, la moment această cifră este de trei ori mai mare, unui judecător de la Curtea de Apel Chișinău în anul 2023 fiindu-i atribuit în medie 1166 dosare.

Soluțiile care se impun la moment și vor fi examinate de Consiliul Superior al Magistraturii sunt anunțarea de urgență a concursurilor de transfer temporar, dar și permanent la Curtea de Apel Chișinău, re-examinarea Regulamentului cu privire la distribuirea aleatorie a dosarelor pentru a evita blocajul în partea ce ține de repartizarea dosarelor. La fel, părților se recomandă să găsească soluții de mediere a litigiilor în procedurile civile, or, marea parte a proceselor țin de încasarea sumelor de mică valoare.