Principală  —  Blog  —  Cititorul de gardă   —   Cititorul de Gardă / Unde…

Cititorul de Gardă Unde pot apela după ajutor copiii străzii?

ZdG a fost apelat, acum câteva zile, de Elena Graur, din Chișinău. Elena ne-a spus că citește ZdG și vrea să ne comunice un subiect dureros, de care se ciocnește periodic. „La magazinul de produse alimentare de lângă casa în care locuiesc, întâlnesc deseori adolescenți (sigur că nu au vârsta majoratului) care se apropie timizi și cer ceva de mâncare. Unii spun chiar că nu au nevoie de bani, că li-i foame și roagă să-i cumperi ceva, cât de puțin”, ne-a povestit cititoarea. Elena Graur ne întreabă ce fel de servicii sociale destinate copiilor funcționează în R. Moldova și cum ar putea fi informați acești adolescenți despre disponibilitatea unor astfel de servicii. „Poate ar trebui tipărite niște pliante cu informații accesibile unor astfel de copii? Și maturii, care îi întâlnesc și vor să-i ajute, ar trebui să cunoască adresele instituțiilor unde astfel de persoane ar primi ajutor”, explică cititoarea ZdG.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale oferă informații despre următoarele servicii sociale, destinate copiilor.

Serviciul social „Asistenţa parentală profesionistă” este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist. Serviciul este prestat cel mult până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar dacă beneficiarul urmează studii liceale, până la finalizarea acestora, dacă nu este posibilă (re)integrarea acestuia în familie.

Scopul serviciului este de a oferi copilului îngrijire și educație într-un mediu familial substitutiv – în familia unui asistent parental profesionist, pentru o perioadă determinată de timp. Îngrijirea și educarea trebuie să corespundă cu necesitățile individuale ale copilului și să fie însoțită de facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului.

Casa de copii de tip familial” este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte-educator pentru o perioadă determinată de timp. Îngrijirea și educarea trebuie să corespundă cu necesitățile individuale ale copilului și să fie însoțită de facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului. În casa de copii de tip familial pot fi plasaţi în acelaşi timp de la trei copii până la șapte copii. Copiii pot beneficia de acest serviciu până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar dacă sunt încadrați în sistemul educațional (licee, instituții de învățământ profesional tehnic sau superior), până la finisarea studiilor, fără a depăși vârsta de 23 de ani.

Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc” este un serviciu social specializat de plasament temporar pentru creşterea şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc. Beneficiarii acestui serviciu sunt copiii cu vârsta între 10-18 ani, iar în cazul fraților – și copiii de cel puțin 6 ani. Serviciul poate fi prestat de structurile teritoriale de asistență socială sau de prestatori privați acreditați în acest scop. Acesta își propune asigurarea condițiilor favorabile de îngrijire, educație și dezvoltare a copilului beneficiar conform particularităților sale individuale, într-un mediu de viață apropiat celui familial ideal. În acest sens, casele comunitare asigură găzduirea, întreținerea, alimentarea copiilor beneficiari și le oferă suport în procesul educațional, consiliere și reabilitare psihosocială, îndrumare și oportunități de petrecere a timpului liber și orientare profesională.

Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți” este un serviciu social specializat de îngrijire pentru o perioadă determinată a copiilor separați de părinți, inclusiv a victimelor violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, dar și a copiilor cu dizabilități accentuate și medii, cu vârsta între 4 și 18 ani. Scopul acestui serviciu social este protecţia copilului separat de părinți şi (re)integrarea familială şi/sau incluziunea comunitară şi socială. Pentru aceasta, sunt asigurate condiții prielnice de îngrijire, educație și dezvoltare a copilului, potrivit nevoilor sale individuale, se promovează dezvoltarea abilităților și deprinderilor copilului, necesare pentru o viață independentă și se asigură accesul copilului la serviciile comunitare.

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un serviciu social specializat, axat pe asigurarea bunăstării copilului prin susţinerea familiei în dezvoltarea rezilienţei pentru a depăşi situaţiile de dificultate și în vederea reintegrării copilului în familie. Serviciul acordă sprijin familial primar și secundar, ținându-se seama de necesitățile fiecărei familii. Suplimentar, familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar li se poate acorda ajutor bănesc pentru o perioadă determinată de timp, în scopul asigurării condiţiilor minime pentru creşterea copilului şi/sau încadrarea acestuia în procesul educaţional.