Principală  —  Blog  —  Cititorul de gardă   —   CITITORUL DE GARDĂ / Salariile…

CITITORUL DE GARDĂ Salariile mici din agricultură generează pensii la fel de mici pentru cei care îmbătrânesc muncind în domeniul agricol

Imagini de la protestul din august 2020

Acum câteva săptămâni, Gheorghe Agapi, din satul Ursoaia, raionul Căușeni, un cititor fidel al ZdG, ne-a contactat pentru a-și spune povestea vieții sale care, după cum spune chiar el, nu a însemnat nimic mai mult decât multă muncă în special agricolă. Gheorghe Agapi ne-a spus că, în R. Moldova, cei care muncesc în agricultură, asigurând pâinea cea de toate zilele, se aleg cu cele mai mici salarii printre angajații din economie, iar în consecință primesc și cele mai neînsemnate pensii. 

Gheorghe Agapi este indignat de faptul că, la pensionare, agricultorilor li se calculează un stagiu de muncă „sezonier”, deseori din calcule fiind excluse perioadele reci ale anului, când nu sunt desfășurate lucrări agricole.

„Nimeni nu ține cont de faptul că în lunile de primăvară-toamnă, munca agricultorilor este uneori din zori până noapte târziu, și fără zile de odihnă”, ne povestește cititorul ZdG, indignat și de faptul că agricultorii ar fi nedreptățiți și atunci când pensiile lor sunt recalculate sau indexate.

ZdG a adresat un demers în adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), solicitând răspunsuri la întrebările cititorului ZdG. Din răspunsul CNAS cu referire la  mecanismul de calculare a pensiilor pentru persoanele care activează în domeniul agricol aflăm că „sistemul public de asigurări sociale are la bază principiul contributivităţii,  conform căruia bugetul de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public, iar drepturile de  asigurări sociale se determină în baza contribuţiilor de asigurări sociale plătite”. 

Potrivit CNAS, pensia este un drept bănesc acordat persoanelor, indiferent de tipul de activitate a  persoanei (de bază, prin cumul sau prestări servicii). Astfel, stagiul de cotizare însumează toate perioadele de activitate în care persoana achită  contribuţii de asigurări sociale şi perioade necontributive, dar care se includ în stagiul  de cotizare (perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, perioada în care  asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de  şomaj, etc.). 

„Pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de  muncă, perioada de activitate cu caracter sezonier se include în stagiul de cotizare,  considerându-se un an de cotizare, cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nu fie  mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. Pentru anul 2022, suma constituie 1200 lei”, explică CNAS în răspunsul său către ZdG, precizând că, în cazul în care suma anuală a contribuţiilor achitate este mai mică decât suma  anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul  de cotizare se calculează proporţional sumei achitate. 

CNAS mai explică și faptul că venitul mediu lunar asigurat se calculează din suma contribuţiilor plătite de către plătitorii de contribuţii (persoane fizice/juridice) prin împărţirea la numărul total  de luni de cotizare (achitare de contribuţii). 

Totodată, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă se determină reieșind din venitul  mediu lunar asigurat și stagiul de cotizare realizat de către solicitant pe parcursul vieţii.

„Astfel, deoarece salariul persoanelor angajate în agricultură este mic şi suma  contribuţiilor de asigurări sociale achitate, la fel, este mică, respectiv şi pensia  determinată este mai mică”, punctează CNAS. 

Cu referire la procedura de indexare a pensiilor, CNAS amintește că procesul de indexare a pensiilor are loc anual, la 1 aprilie, în scopul  majorării pensiilor şi susţinerea financiară a tuturor beneficiarilor din sistemul public  de asigurări sociale, inclusiv a agricultorilor. Coeficientul de indexare constituie creșterea anuală a indicelui  prețurilor de consum pentru anul precedent anului indexării şi se stabilește de către  Guvern.