Principală  —  Ştiri   —   Biroul internațional pentru drepturile omului…

Biroul internațional pentru drepturile omului ODIHR: După doi ani de război, violența asupra civililor din Ucraina este o mare îngrijorare

Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al treilea an, suferința civililor ucraineni se agravează pe măsură ce atacurile militare continuă, de rând cu cazuri de tortură, detenție arbitrară și alte încălcări grave ale drepturilor omului, a anunțat Oficiul OSCE pentru Drepturi Democratice și Umane (ODIHR).

„Consecințele teribile ale acestui război pentru civili și în special pentru copii nu pot fi estimate”, a spus directorul ODIHR, Matteo Mecacci. „Pe măsură ce situația se deteriorează, oamenii nu au de ales decât să-și părăsească casele sau să rămână și să trăiască cu frică.”

ODIHR monitorizează încălcările dreptului internațional în Ucraina și impactul acestora asupra civililor și prizonierilor de război, începând cu 24 februarie 2022. Interviurile cu peste 330 de supraviețuitori și martori ai încălcărilor, atât în Ucraina, cât și în afara țării, demonstrează nerespectarea continuă manifestată de către Federația Rusă pentru principiile de bază stabilite în dreptul internațional umanitar și dreptul omului. Scopul final al acestei lucrări este de a contribui la asigurarea răspunderii pentru încălcările dreptului internațional.

Cele patru rapoarte de monitorizare publicate până în prezent oferă detalii despre încălcările pe teren, inclusiv atacuri deliberate împotriva civililor, detenție arbitrară, tortura, ucidere intenționată și dispariții forțate. Mulți supraviețuitori au spus ODIHR că arestarea lor arbitrară și teama de persecuții ulterioare au fost principalele motive pentru a părăsi orașele lor natale. Ei au vorbit și despre anxietatea lor față de familii și prieteni, în urma rapoartelor privind presiunile crescute pentru a dobândi cetățenia rusă și mobilizarea forțată. În același timp, rapoarte credibile despre transferuri forțate și deportări ale copiilor ucraineni continuă, atât în zonele ocupate ale Ucrainei, cât și de acolo către Federația Rusă și Belarus.

Sprijinul ODIHR pentru Ucraina a continuat în multe domenii, de la contribuția la o mai bună legiferare, prin combaterea traficului de persoane, până la creșterea implicării diasporei ucrainene în reconstrucția și dezvoltarea post-conflict. Ajutarea la consolidarea statului de drept a fost un element-cheie al sprijinului Oficiului, de exemplu prin asistarea a aproximativ două sute de judecători în eforturile lor de a judeca cazurile de crime de război în conformitate cu dreptul național și internațional. În ultimul an, ODIHR a colectat și date despre crimele motivate de ură care demonstrează impactul războiului dincolo de Ucraina, cu cazuri de persoane vizate pentru că vorbesc rusă sau ucraineană și atacuri asupra proprietății.

Dreptul internațional umanitar interzice tuturor părților în conflict să efectueze atacuri fără discriminare sau cele care vizează în mod deliberat civili și protejează populația civilă în orice moment de violență și tratament inuman. Numeroasele încălcări care au caracterizat războiul din Ucraina sunt contrare principiului fondator al OSCE de respectare a drepturilor omului ca o condiție prealabilă pentru securitatea întregii regiuni.