Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Ai „cumpărat un automobil prin…

Ai „cumpărat un automobil prin procură”. Iată care sunt riscurile la care ești expus

Procura este un act care îi permite unei persoane să o reprezinte pe alta. În R. Moldova este răspândit fenomenul „cumpărării automobilului prin procură”. La întocmirea acestui act, persoana care a procurat autoturismul crede că a devenit proprietar, ceea ce nu este adevărat. Procura este limitată în termen și sunt frecvente cazurile în care persoanele, având termenul procurii expirat, nu găsesc proprietarul, nu pot face revizia tehnică și nici asigurarea de accidente a automobilului. Despre alte riscuri pe care le implică acest fenomen, dar și despre delegarea împuternicirilor ne-a comunicat notara Elena Mocanu, în cadrul sesiunii video a Clinicii Juridice a ZDG.

Procura este cel mai uzual act care justifică dreptul de a reprezenta interesele unei persoane. De regulă, aceasta se întocmește atunci când o persoană nu poate participa la întocmirea unui act juridic sau nu se poate adresa la anumite instituții, iar prin întocmirea unei procuri împuternicește un terț să-i reprezinte interesele. 

Spre deosebire de un contract, unde la întocmire participă două persoane, procura este un act unilateral. Este suficientă prezența reprezentatului, adică a persoanei care dorește să acorde împuterniciri unui terț. 

„Legea lasă un cerc foarte larg al procurilor care pot fi întocmite, fără a fi necesară autentificarea notarială”

De regulă, procura este cu titlu gratuit, deși nu este exclus ca împuternicirile să  fie executate oneros. În cazul dat, părțile ar trebui să întocmească suplimentar și un contract.  

„Forma autentică pentru procuri este obligatorie în cazurile prevăzute de lege. O procură trebuie să fie autentificată notarial atunci când actul care urmează a fi încheiat trebuie să îmbrace forma autentică. Deci, dacă am vorbi de contractul de vânzare-cumpărare al bunului imobil, un contract de ipotecă, un contract  de vânzare a unei părți sociale, procura trebuie să  fie autentificată notarial”, precizează notara Elena Mocanu. 

Legea lasă un cerc foarte larg al procurilor care pot fi întocmite în scris, fără a fi necesar să fie autentificate de notar. Cu toate acestea, notara menționează că unele autorități publice vor refuza să presteze servicii unei persoane care are o procură ce nu este autentificată notarial.

„Uneori se încearcă a se abuza de un drept prevăzut de lege și autoritățile întreprind eforturi pentru a nu se abuza de drepturile respective. De aceea, numărul procurilor autentificate notarial este mare”, menționează Elena Mocanu.

Conform legii, pot să autentifice procurile, acestea fiind echivalente cu cele autentificate notarial, și medicul-șef sau medicul de gardă în instituțiile de tratament, în cazul militarilor – de către comandantul unității militare, în cazul persoanelor care își ispășesc pedeapsa, procura poate fi autentificată de către șeful instituției respective. Procura pentru primirea salariului, a bursei, primirea corespondenței poate fi autentificată de către conducătorul instituției unde activează persoana. 

În cazul procurilor autentificate notarial, un exemplar al acestora se află la notar, iar persoana, oricând, în limitele termenului de păstrare, poate reveni la notar pentru a ridica copii.

Ce trebuie să conțină o procură? 

O procură ar trebui să conțină cât mai detaliat împuternicirile și drepturile reprezentantului. Există cazuri când persoanele contestă chiar și procurile eliberate celor apropiați. Procura este un act care se execută în timp, iar între timp pot interveni schimbări în relațiile personale sau  în percepția persoanelor. 

Elena Mocanu susţine că persoanele trebuie să fie prudente atunci când aleg reprezentantul. Împuternicirile și drepturile trebuie să fie indicate clar în textul procurii. Dacă procura va conține clauze care să-i ofere reprezentantului libera alegere, atunci acesta ar putea acționa în diferite moduri. 

„Pe de o parte, formula generală ne ajută să soluționăm situații imprevizibile la momentul întocmirii, pe de altă parte, aceasta creează și riscuri – împuternicirile efectuate de reprezentant nu coincid cu voința reprezentatului, atunci când a întocmit procura”, menționează notara. 

Legea prevede că procura poate fi revocată printr-o declarație înaintată reprezentantului. Totuși, toate actele semnate și acțiunile întreprinse până la emiterea acestei declarații rămân valabile, acestea nefiind opozabile terților.

Procura se revocă în cazul în care aceasta a fost autentificată la notar, prin adresarea la notar cu o cerere în care este indicat că persoana dorește să revoce procura. Legea prevede că reprezentatului îi revine obligația să informeze persoanele terțe și autoritățile cu care reprezentantul său ar fi putut intra în relații. Dacă procura este în forma unui înscris, unica modalitate este să informeze reprezentantul, autoritățile și organele unde pot fi prezentate asemenea procuri. 

Persoanele folosesc procura pentru a legaliza vânzarea autoturismului

„Este important să ne determinăm în privința persoanei care ne va reprezenta interesele, deoarece efectele în rezultatul actelor încheiate se produc pentru reprezentat. Nu au fost rare situațiile în care cu autoturismul s-a întâmplat un accident, iar persoana care se afla la volan a fugit. Poliția va căuta proprietarul. Dacă șoferul avea doar procură, poliția va căuta proprietarul care trebuie să aducă dovezi că nu el a fost la volan atunci când s-a produs accidentul”, menționează notara.

În R. Moldova este destul de răspândit fenomenul „procurării mijloacelor de transport prin procură”. Adică, în loc să încheie un contract de vânzare-cumpărare a autoturismului, proprietarul întocmește o procură pe numele cumpărătorului. Persoanele achită costul integral al autoturismului, însă nu devin proprietari ai acestuia.

„Deprinderea se transformă într-un stil de viață. Este o deprindere nu de un an și nu de doi, iar persoanele folosesc acest mecanism pentru a legaliza vânzarea autoturismului. Prin emiterea procurii nu are loc vânzarea autoturismului”, spune Elena Mocanu. 

Nici cumpărătorul nu devine proprietar. Mai mult, atât el, cât și reprezentantul, se supun mai multor riscuri.

Riscuri: citație la SFS sau decesul proprietarului

„Procura îi permite reprezentantului să decidă ce să facă cu autoturismul. Atunci când acesta a vândut autoturismul și a obținut un venit, reprezentatul, adică proprietarul automobilului se poate trezi cu o citație de la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) cu solicitarea de a achita impozitul pe venit din vânzarea bunului”, susţine Elena Mocanu.

Ea spune că sunt riscuri și pentru reprezentant, care, având o procură, crede că este proprietar al autoturismului, deşi nu este adevărat. Dacă proprietarul autoturismului decedează, procura eliberată de el nu mai poate fi utilizată. Dacă nu există un contract de vânzare-cumpărare, ci doar o procură, moștenitorii pot să nu recunoască faptul că, de facto, autoturismul aparține persoanei care l-a cumpărat.

„Aș elibera o procură atunci când eu personal nu pot face anumite lucruri: fie când nu pot fizic participa la semnarea unor acte sau la îndeplinirea anumitor acțiuni, fie că nu am cunoștințe suficiente. În rest, aș încerca să particip personal. Chiar și dacă aș elibera o procură, aș verifica ceea ce s-a făcut în numele meu. Nu aș elibera procuri persoanelor pe care nu le-aș cunoaște. Procura este un instrument bun pentru delegarea împuternicirilor. De asemenea, există și contractul de mandat, unde este și semnătura reprezentantului, iar acțiunile pe care le va întreprinde acesta sunt detaliate”, a menționat Elena Mocanu. 

Cetățenii R. Moldova aflați în străinătate pot întocmi procura la notarul de la locul de trai, cu condiția că aceasta va fi apostilată pentru a fi recunoscută în R. Moldova. De asemenea, procura poate fi întocmită la Consulatele R. Moldova, consulul fiind împuternicit să autentifice procurile.

„Încheierea contractului de vânzare este cea mai sigură soluție”

Elena Mocanu recomandă persoanelor care au vândut sau au cumpărat un autoturism să semneze un contract de vânzare-cumpărare. Acesta nu trebuie neapărat autentificat notarial. Ar fi suficient ca el să fie semnat, iar în text să fie specificate toate condițiile. 

„Un asemenea contract ar fi o probă și o garanție pentru cumpărător că el a încheiat contractul, a achitat banii, vânzătorul nu are obiecții față de cumpărător. Este important ca în contract să fie fixată starea tehnică a autoturismului, pentru ca peste o anumită perioadă să nu apară pretenții referitor la calitatea bunului vândut. Lucrul acesta poate fi înscris în contract și atunci te protejezi de orice pretenții legate de calitatea bunului care pot apărea după încheierea contractului. Încheierea contractului este cea mai sigură soluție”, menționează Elena Mocanu.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în 2019, în R. Moldova erau înmatriculate 648.780 de autoturisme, cu aproape 32.000 mai multe decât în 2018.