Principală  —  Investigatii  —  Ancheta   —   Primăria Chişinău, obligată prin judecată…

Primăria Chişinău, obligată prin judecată să vândă companiei Rogob terenul de 1,38 ha aferent magazinului UNIC

Compania producătoare de mezeluri Rogob, proprietara Magazinului Universal Central UNIC, încearcă să privatizeze terenul de 1,38 hectare aferent centrului comercial, apelând în instanţele de judecată. UNIC SA a acţionat în judecată Consiliul Municipal şi Primăria municipiului Chişinău după ce administraţia locală i-a respins solicitarea de a privatiza terenul aferent edificiului şi de a lua în arendă un alt teren din preajmă. Ambele terenuri aparţin municipalităţii, dar, de mai mulţi ani, sunt date în folosinţă Magazinului UNIC. Primele două instanţe de judecată au dat dreptate Centrului comercial UNIC, obligând Primăria Chişinău să vândă la preţ normativ, sub cel de piaţă, terenul care, potrivit ultimei evaluări, din 2009, valorează peste 28 de milioane de lei, fiind amplasat chiar în centrul Chişinăului, pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Acum dosarul se află în drum spre Curtea Supremă de Justiţie.

Terenul pe care UNIC SA solicită să-l privatizeze

Firma de Producţie şi Comerţ Rogob (Rogob SRL), unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din R. Moldova, a achiziţionat de la stat pachetul majoritar de acţiuni al Societăţii pe Acţiuni Magazinul Universal Central UNIC (UNIC SA) în aprilie 2016. Tranzacţia a fost făcută publică pe site-ul companiei pe 6 aprilie 2016, precizându-se că, în urma licitaţiei „cu strigare”, organizate de Agenţia Proprietăţii Publice pe 4 aprilie 2016, Rogob a achiziţionat un pachet de 68 174 de acţiuni, ceea ce constituie 85,45% din Magazinul Universal Central UNIC SA.

Cerere de privatizare a terenului la 10 zile de la privatizarea clădirii

La doar câteva zile după ce a preluat Magazinul UNIC, Rogob a demarat acţiunile de privatizare a terenului din jurul imobilului, cu o suprafaţă de 1,38 ha şi o valoare cadastrală estimată la 28 de milioane de lei. Pe 14 aprilie 2016, UNIC SA a depus la Primărie şi la Consiliul Municipal Chişinău (CMC) o cerere privind privatizarea terenului aferent şi transmiterea în arendă a unui alt teren, ambele amplasate pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 8. Pentru că Primăria nu i-a satisfăcut cererea, pe 31 octombrie 2016, UNIC solicită, într-o cerere prealabilă, urgentarea examinării problemei. Peste alte două luni, pe 29 decembrie 2016, UNIC SA cheamă în judecată CMC, cerând „constatarea neexaminării în termen a solicitării privatizării unui teren aferent şi darea în arendă a altui teren aferent”.

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, din 26 iunie 2017, au fost admise solicitările Magazinului UNIC, Primăria fiind obligată să transmită, în urma privatizării, în proprietatea UNIC SA, terenul de 1,38 ha din jurul magazinului şi să semneze contractul de locaţiune al celui de-al doilea teren, de 0,21 ha, amplasat pe aceeaşi adresă.

Terenul de 0,21 ha, amplasat între magazinul UNIC și str. Ismail, pe care UNIC SA vrea să-l ia în arendă de la Primăria Chișinău. În ultimii ani terenul s-a aflat în folosința UNIC-ului, aici funcționând o parcare cu plată

Curtea de Apel menţine decizia. Urmează Curtea Supremă

Reprezentanţii Primăriei Chişinău au contestat hotărârea primei instanţe, cerând anularea ei. În cadrul procesului de la Curtea de Apel (CA) Chişinău, reprezentantul Primăriei a menţionat că obligarea autorităţii publice de a transmite în proprietate privată terenul disputat şi de a da în locaţiune un alt teren „în virtutea unei hotărâri pronunţate de instanţa de judecată, va fi considerată ca o substituire a atribuţiilor autorităţilor publice, întrucât acordarea unui astfel de drept este luată, exclusiv, de organul abilitat cu aceste atribuţii prin lege”.

Reprezentanţii Primăriei Chişinău în acest proces au mai argumentat că instanţa de judecată poate obliga autorităţile administrative să se pronunţe asupra cererilor care le sunt adresate, dacă există un refuz nejustificat al administraţiei publice de a satisface o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege, dar că instanţa „nu va putea hotărî în privinţa conţinutului actului solicitat şi nici în privinţa condiţiilor în care autoritatea ar urma să soluţioneze cererea, deoarece s-ar încălca principiul separării puterilor în stat”.Prin decizia din 14 decembrie 2017 a judecătorilor Ion Muruianu, Valeriu Efros şi Nelea Budăi, şi CA Chişinău a dat câştig de cauză Magazinului UNIC în procesul contra Primăriei, menţinând astfel hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

Contactat de ZdG, reprezentantul Primăriei Chişinău în acest proces, Tudor Tofan, specialist principal în Direcţia Juridică, ne-a comunicat că va contesta decizia luată de CA Chişinău. „Decizia motivată vine de obicei într-o lună jumate-două. Nu am recepţionat-o încă şi de asta nici nu am contestat-o, dar cu siguranţă o vom contesta cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie”, ne-a declarat Tofan.

În hotărârea CA Chişinău se mai spune că, ulterior adresării în judecată, pe 11 ianuarie 2017, UNIC SA a primit răspunsul Primăriei prin care era informată că cererea prealabilă nu poate fi satisfăcută deoarece terenul solicitat pentru privatizare este exploatat în comun de doi coproprietari.

Proces cu Primăria şi cu „vecinii” de la Avent SRL

Pe 1 aprilie 2016, cu trei zile înainte ca Rogob să achiziţioneze pachetul majoritar al UNIC SA, prin decizia CMC, SRL Avent, proprietara unor clădiri din vecinătatea Magazinului UNIC, situate pe str. Mitropolit Varlaam, a primit în arendă două loturi de pământ cu suprafaţa de 0,0927 ha şi de 0,0193 ha. În baza acestei decizii a CMC, pe 16 iunie 2016, Primăria Chişinău şi SRL Avent au semnat un contract de arendă.

După ce a fost cumpărat de Rogob, în septembrie 2016, UNIC a acţionat în judecată Primăria şi CMC şi a solicitat anularea contractului de arendă încheiat cu Avent SRL, invocând faptul că o parte din terenul dat în arendă acestei firme se suprapune cu terenul pe care UNIC SA îl avea în folosinţă şi pe care îşi manifestase intenţia de a-l privatiza. Ulterior, şi Oficiul Teritorial Chişinău (OTC) al Cancelariei de Stat a solicitat acelaşi lucru în instanţă. În martie 2017 cele două cauze au fost conexate, iar în noiembrie 2017 Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a admis solicitările UNIC SA şi ale OTC al Cancelariei de Stat, anulând decizia CMC şi contractul de arendă a celor două loturi, de 0,0927 ha şi 0,0193 ha, semnat de Primăria Chişinău cu Avent SRL.

Terenul din spatele magazinului UNIC, cu intrare din str. Mitropolit Varlaam

Reprezentanţii Avent ne-au declarat că au atacat cu apel hotărârea instanţei, fiind deja programată prima şedinţă la CA Chişinău. Totodată, Ludmila Ţurcan, fostă fondatoare a firmei Avent SRL, mama actualei fondatoare, Ecaterina Ţurcan, susţine că terenul la care pretinde UNIC SA ar trebui vândut de municipalitate prin intermediul unei licitaţii la care să participe toţi doritorii. „Trebuie numai prin licitaţie. Noi nu am putut privatiza aici 7-8 ari de sub clădire, dar ei vor un hectar şi jumătate. Nouă nu ne-a dat Primăria, au spus că în centru nu se fac privatizări. Am solicitat arendă pentru 25 de ani, dar au făcut comisii şi au spus că ne dau numai pe 10 ani. Cum poate o justiţie independentă să dea asemenea indicaţii Primăriei?”, se întreabă Ludmila Ţurcan. Aceasta mai spune că, după ce UNIC a fost preluat de Rogob, reprezentanţii Avent şi cei ai Rogob s-au întâlnit de mai multe ori la Primărie şi au discutat despre construirea în comun a unei parcări multietajate pe str. M. Varlaam, în spatele Magazinului UNIC, doar că, în paralel, proprietarii Centrului comercial UNIC au demarat procesele de judecată, iar înţelegerile în privinţa construcţiei parcării au picat. „La primărie aşa era ideea – să dea pământul în arendă. După darea în exploatare a parcării, poţi să privatizezi. Dar dacă mai întâi privatizezi, pe urmă cine poate să-ţi spună să faci parcare? Peste 5 ani, eu pot face aici biserică, pot să mai fac un „univermag”, pentru că e privat. Când era Chirtoacă, el tot era la curent şi avea o poziţie fermă: arendă şi privatizare numai după construcţia parcării multietajate. Sunt două decizii ale CMC, care spun că aici trebuie să fie parcare multietajată”, susţine Ludmila Ţurcan, făcând trimitere la o decizie din 2002, „cu privire la aprobarea schemei complexe pentru amplasarea staţiilor de spălat automobile şi a parcărilor cu multe nivele în municipiul Chişinău”, şi la o altă decizie din 2010.

Contactaţi pentru a-şi expune punctul de vedere, reprezentanţii Companiei Rogob ne-au comunicat, prin vocea juristului companiei şi a coordonatorului pentru comunicare, că au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti un răspuns complet la întrebările noastre. ZdG rămâne în continuare deschis să afle şi să publice în unul din numerele viitoare ale ziarului poziţia oficială a Companiei Rogob.