Principală  —  Investigatii  —  Ancheta   —   În ultimii 5 ani, niciun…

În ultimii 5 ani, niciun judecător nu a fost judecat

Beneficiază de imunitate, sunt respectabili, dar şi de temut, poartă haina onestităţii, dar fac parte din categoria celor mai corupte persoane din societate. Aceştia sunt judecătorii din R. Moldova.

252-judecatori(continuare din nr. trecut)

Cazul judecătorului Serghei Costin

De pe site-ul www.csm.md aflăm că, la 30 aprilie 2008, procurorul general a cerut acordul pentru pornirea urmăririi penale, percheziţionarea (corporală, a autoturismului şi la domiciliu) şi tragerea la răspundere penală a judecătorului Judecătoriei Bender, Serghei Costin. Judecătorul era suspectat de comiterea unor infracţiuni prevăzute de Codul Penal în art. 324 alin. (3) lit. a), «curupere pasivă”, comise de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere, şi art. 327 alin. (2) lit. b), «abuz de putere sau abuz de serviciu”, comise de o persoană cu înaltă funcţie. Conform sesizării Procuraturii Generale, judecătorul Serghei Costin a estorcat suma de 400 USD de la A.M. pentru emiterea şi eliberarea în regim de urgenţă a unei hotărâri privind divorţul acesteia cu V.M.

În cadrul şedinţei CSM din 15 mai 2008, acesta a constatat că ar fi suficiente temeiuri pentru pornirea urmăririi penale în privinţa judecătorului Costin. În legătură cu acest fapt şi-a dat acordul pentru pornirea urmăririi penale, percheziţionarea (corporală, a autoturismului şi la domiciliu) şi tragerea la răspundere penală a judecătorului Judecătoriei Bender, Serghei Costin. La 23 mai 2008, Costin anticipează evoluţiile legale în cazul său şi depune cerere de demisie din proprie iniţiativă.

La 5 iunie 2008, CSM a examinat cererea de demisie şi i-a propus preşedintelui R. Moldova «soluţionarea chestiunii cu privire la eliberarea lui Serghei Costin din funcţia de judecător al Judecătoriei Bender».

Ulterior, dosarul judecătorului a fost clasat de Procuratura Anticorupţie, pe motivul „lipsei elementelor constitutive ale infracţiunii”. Potrivit membrilor CSM, în prezent, Costin nu este angajat în sistemul justiţiei, dar a depus o cerere de a candida pentru funcţia de judecător în cadrul Judecătoriei Bender, anunţată vacantă.

La Procuratura Anticorupţie, care a investigat dosarul judecătorului Costin, ni s-a confirmat că „au lipsit elementele constitutive ale infracţiunii”. Preşedintele CSM, Nicolae Clima, solicitat de ZdG, a precizat că, în ultimii 5 ani, deşi au existat numeroase acorduri de suspendare a imunităţii unor judecători şi de iniţiere a urmăririi penale, niciun magistrat nu a fost judecat.

Cazul judecătoarei Daria Suşchevici

La 17 septembrie 2009, CSM a examinat o plângere colectivă despre comportamentul judecătoarei Daria Suşchevici, de la Judecătoria Centru din Chişinău. CSM a constatat că, prin petiţia din 03.09.2009, cetăţenii Ion Popuşoi, Valentin Leviţchi, Viorel Pascaru, Vitalie Morărescu, Tudor Spânu, Vladimir Romanişin, Vitalie Nicolaescu şi Iurie Straticiuc au reclamat comportamentul judecătoarei Daria Suşchevici în cadrul şedinţei din 20.05.2009 la examinarea acţiunii petiţionarilor către SRL „Mecontec ZZ” privind încasarea restanţelor la salariu în sumă de 173672,80 lei. La petiţia adresată CSM a fost anexată o USB flash Drive LG conţinând imprimarea convorbirilor ce au avut loc în cadrul şedinţei de judecată din 20.05.2009.

În urma descifrării imprimărilor, s-a constatat că judecătoarea Suşchevici, în cadrul acelei şedinţe de judecată, şi-a permis un comportament inadecvat, ce contravine normelor deontologice, stipulate în Codul de Etică al judecătorului. Astfel, CSM a constatat:

 • utilizarea unui limbaj primitiv, incult, inconsecvent şi agresiv cu o sfidare vădită a solemnităţii unei şedinţe de judecată;
 • atitudine părtinitoare în timpul desfăşurării procesului de judecată şi un comportament bazat pe prejudecăţi, care a oferit părţilor o interpretare de încălcare a drepturilor la un proces echitabil;
 • adresarea familiară (măi, Ioane, tu) şi cu aroganţă către părţi;
 • discreditarea reclamanţilor pe motiv social (muncitori simpli, care activează în domeniul construcţiilor);
 • exercitarea de presiuni asupra reclamanţilor, de la care cerea acceptarea unei tranzacţii de împăcare, cu ameninţarea că, în caz contrar, va emite o hotărâre superficială („trei cuvinte în cruce”), care va fi casată, cauza fiind restituită la rejudecare, iar reclamanţii urmând să suporte consecinţe neplăcute, inclusiv confruntându-se, o perioadă îndelungată de timp, cu imposibilitatea executării hotărârii;
 • discutarea, în şedinţa de judecată, a salariului său, a vieţii persoanale, exprimarea nemulţumirii faţă de activitatea sa în sistemul judiciar;
 • admiterea unor convorbiri telefonice personale de lungă durată în timpul şedinţei de judecată despre unele eventuale întâlniri cu diferite persoane;
 • discutarea în şedinţă a altor litigii, aflate în curs de examinare;
 • discutarea în şedinţă a situaţiei politice, sociale şi economice din ţară şi din lume.
 • CSM a constatat că, prin cele remarcate mai sus, judecătorul a generat reclamanţilor suspiciuni legate de profesionalismul judecătorului, imparţialitatea sa, denigrând substanţial imaginea publică a justiţiei.
 • Preşedintele CSM, Nicolae Clima, a dispus, la 12.09.2009, iniţierea unei proceduri disciplinare în privinţa judecătoarei Daria Suşchevici pe motivul încălcării grave a prevederilor Codului de Etică al Judecătorului, care stipulează că:
 • judecătorul îşi va exercita funcţiile nepărtinitor şi fără prejudecăţi, nu va manifesta atitudine preconcepută prin exprimare sau prin fapte şi nu-şi va permite cuvinte, fraze, gesturi sau alte acţiuni care ar putea fi interpretate ca semne de părtinire sau prejudecată;
 • va respecta egalitatea persoanelor în faţa legii, asigurându-le un tratament cuviincios prin apărarea demnităţii şi onoarei lor;
 • se va abţine de la orice comportament, acţiune sau manifestare care ar putea prejudicia încrederea publicului în sistemul judecătoresc;
 • va menţine ordinea şi atmosfera respectuoasă în şedinţele de judecată, asigurând disciplina şi solemnitatea desfăşurării procesului, fie în biroul său, fie în sala de judecată. El va da dovadă de demnitate, resprect şi răbdare faţă de participanţii la proces;
 • va avea un comportament oficial, sobru, politicos în comunicarea cu alte persoane.

Colegiul Disciplinar al CSM a decis pedepsirea judecătoarei Suşchevici printr-un avertisment. Acest lucru l-a confirmat şi judecătoarea, precizând că are un program de muncă foarte încărcat.

Preşedintele CSM, Nicolae Clima, susţine că acest caz nu este consumat, deocamdată. „Am contestat decizia Colegiului disciplinar. Să vedem ce va urma”, a precizat Clima.

(continuare în nr. următor)

Aneta GROSU