Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   „Vecinul meu este fumător, iar…

„Vecinul meu este fumător, iar fumul de țigară pătrunde în apartamentul meu”. Cum să te protejezi atunci când legea nu te protejează?

În R. Moldova, fumatul este interzis în spațiile publice. Legea nu conține prevederi exprese referitoare la spațiile private. În aceste condiții, o parte dintre locuitorii blocurilor de locuit devin fumători pasivi pentru că vecinii lor fumează la geamuri, iar fumul de țigară pătrunde în apartamentele lor. De regulă, persoanele se plâng că petițiile adresate autorităților nu au vreun efect, motivul fiind lacunele din legislație. Specialiștii consideră că modificarea legii este necesară, însă chiar și în condițiile reglementărilor insuficiente în legislație, oamenii trebuie să-și apere drepturile: să se adreseze la poliție, să prezinte probe video și audio sau chiar să cheme martori care să confirme încălcarea legii. De asemenea, aceștia se pot adresa Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP) sau pot căuta soluții prin intermediul asociațiilor de coproprietari în condominiu (ACC). Despre aplicabilitatea Legii cu privire la controlul tutunului am discutat cu Andrei Domenco, avocat în cadrul biroului „BV Partners”.

„Eu și familia mea am devenit fumători pasivi”

„Prin intermediul Programului de stat „Prima casă” ne-am văzut visul realizat și am procurat un apartament. Vecinul meu, care locuiește cu un etaj mai jos, este fumător cu vechime. El fumează în bucătăria sa. Atunci când acesta deschide geamul, fumul de țigară din apartamentul său se ridică în sus și intră în locuința mea. În perioada caldă a anului, bucătăria mea este invadată de fum de țigară, care intră pe geam. Așa eu și familia mea am devenit direct fumători pasivi”, relatează Ivan Vlas, din Chișinău.

El spune că în apartamentul vecinului său aerul este greoi, iar fumul de țigară este îmbibat în pereți, inclusiv în pereții comuni. Chiar dacă a încercat de mai multe ori să discute amiabil cu vecinul său, toate încercările au eșuat.

„În urma multiplelor sesizări și petiții adresate organelor de drept și autorităților publice privind intervenirea în cazul meu și aplanarea cauzei și/sau atragerea la răspundere a vecinului care încalcă flagrant drepturile și libertățile fundamentale ale omului consfințite de Constituție, am primit doar răspunsuri lipsite de rezultat și imposibilitatea de a interveni. Cum să le mai demonstrez autorităților că aceasta este o problemă gravă?”, se întreabă Ivan Vlas.

Se interzice fumatul în spațiile publice închise

Andrei Domenco, avocat

Fiecare proprietar trebuie să se folosească de apartament, conform destinației. Orice relație de vecinătate presupune că dreptul unei persoane se termină acolo unde începe dreptul alteia.

„Legea privind controlul tutunului se aplică ori de câte ori survin încălcări din partea persoanelor fizice sau juridice. Pe larg, efectele acesteia au fost resimțite cu patru-cinci ani în urmă, când reglementările au suprimat, în cadrul restaurantelor și cafenelelor, drepturile persoanelor de a fuma în mod deschis acolo unde își doreau”, a precizat Andrei Domenco.

Legea privind controlul tutunului interzice fumatul în toate spațiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, în toate spațiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învățământ, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente, în raza de 10 metri de la intrarea deschisă în spațiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun și la locurile de muncă, de la ferestrele deschise şi de la locurile/instalațiile de captare a aerului pentru spațiile publice închise şi pentru locurile de muncă, în parcurile de distracții şi pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în piețe şi alte spații publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen, sub acoperișul stațiilor de transport public, în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport private în care se află minori.

Angajatorii, proprietarii sau managerii spațiilor publice, ai locurilor de muncă pot amenaja locuri speciale pentru fumat în spații deschise sau semideschise, amplasate astfel încât să nu permită pătrunderea fumului ori a aerosolului de produs din tutun sau de produs conex în spații publice închise sau semiînchise și la locurile de muncă.

Publicitate
Publicitate

Dreptul vecinătății, raporturile civile cu privire la influența admisibilă

În cazul în care o persoană încalcă aceste prevederi, ea este sancționată în conformitate cu prevederile Codului Contravențional. Chiar dacă legea nu stabilește expres dacă o persoană are sau nu dreptul de a fuma pe propriul balcon, astfel încât mirosul de fum să pătrundă în apartamentele vecine, avocatul Andrei Domenco recomandă locatarilor să pună în aplicabilitate nu doar reglementările Legii respective.

Survine și dreptul vecinătății, raporturile civile cu privire la influența admisibilă sau inadmisibilă a fumului. Orice bloc locativ are o ACC care, la rândul său, are un regulament intern al blocului locativ. Acesta prevede anumite drepturi și obligații ale locatarilor”, susţine avocatul, menționând că ACC-urile ar putea include în regulamentul intern prevederi ce se referă la permisiunea sau interzicerea fumatului în anumite spații, iar locatarii să fie obligați să-l respecte. Chiar dacă și aici apare problema că persoanele care nu respectă regulamentul stabilit urmează a fi sancționate, în baza Legii, de agenții constatatori, avocatul menționează că acesta este un drept al locatarilor de care aceștia ar putea face uz.

Legea trebuie modificată

Ar fi bine ca legiuitorul să prevadă expres că proprietarilor spațiilor private le este strict interzis să fumeze în aceste spații, dacă fumul deranjează vecinii.

„Eu consider necesar de a pune în discuție niște amendamente, astfel încât legea expres să prevadă că unui locatar al unui duplex sau al unui complex locativ să-i fie interzis fumatul la balcon. Chiar dacă el fumează în spațiul său privat, fumul, până la urmă, îl expiră în spațiul public, fum care este inhalat de vecini”, menționează Andrei Domenco.

Totodată, sancțiunile ar trebui să fie mai dure, consideră avocatul, deoarece amenzile derizorii, consideră el, nu vor motiva persoanele să respecte întocmai prevederile legale.

ANSP, executorii judecătorești și petiția colectivă

Persoanele care atestă încălcări ale legii urmează să sesizeze poliția. De asemenea, ar fi bine ca acestea să aibă fotografii sau materiale video în calitate de probe care demonstrează că persoana încalcă prevederile legale.

Sunt unii agenți constatatori care spun că nu pot atrage la răspundere persoana, deoarece aceasta se află într-un spațiu privat”, spune avocatul. Totuși, în cazul dat pot fi sesizate și alte instituții.

Persoanele se pot adresa către ANSP cu solicitarea de a constata prezența fumului de țigară care vine din alt apartament. În cazul în care răspunsul este evaziv, Andrei Domenco recomandă contestarea lui în instanță. De asemenea, în cazul în care există hotărâri judecătorești similare în care instanța a dispus sancționarea persoanei care încalcă legea, acestea urmează a fi anexate la adresările înaintate.

Ivan Vlas a apelat la un executor judecătoresc care a constatat faptul că în apartamentul lui pătrunde fum de țigară. El a inițiat și o petiție colectivă care este semnată de 730 de persoane prin care cere interzicerea fumatului în spații închise sau spații private închise, în spații închise care sunt în imediata apropiere de un alt spațiu închis unde se folosește fereastra pentru captarea aerului pentru spațiile închise şi pentru locurile de muncă sau odihnă, la balcon sau în propria locuință, cu ferestrele deschise, în timpul orelor de masă şi odihnă.

Cu toate acestea, avocatul Andrei Domenco menționează că orice neînțelegere urmează a fi discutată, în primul rând, în mod amiabil între vecini și trebuie depuse toate eforturile pentru a încerca soluționarea acesteia, deoarece adresarea în instanță implică timp și multe cheltuieli.

În 2020, ANSP informa că în R. Moldova se estimează că peste 5200 de persoane decedează în fiecare an din cauza fumatului activ și a celui pasiv. Un sfert din populația R. Moldova fumează activ, inclusiv 43,5% bărbați și 5,6% femei.

Publicitate
Publicitate