Principală  —  IMPORTANTE   —   Testamentul. Cum se întocmește și…

Testamentul. Cum se întocmește și ce informații trebuie să conțină

foto simbol

Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață. Codul civil al R. Moldova recunoaște validitatea testamentelor scrise de mână de către cel care lasă moștenirea și care este numit „testator”, fără nevoia ca ele să fie autentificate de un notar sau mărturisite de cineva, notează animus.md.

Testamentele scrise de mână sunt gratuite, persoana are nevoie doar o foaie și un pix și se întocmesc rapid. Totuși, la scrierea lor, există riscul de a comite greșeli juridice, riscul mai mare de a fi implicați în litigii ulterioare, dar și riscul că moștenitorul nu va găsi testamentul întocmit. 

Cele mai simple formulări acceptate

În cazul în care testatorul dorește să lase averea unui singur mostenitor, în testamentul său el poate utiliza formulările:

„Eu, Ion Ionescu, institui ca unic moștenitor al meu pe Ana Ionescu

sau

Eu, Ion Ionescu, las tot ce îmi aparține dnei Ana Ionescu, care va fi unicul meu moștenitor”.

Urmează să indice în actul întocmit data și semnătura.

În cazul în care testatorul își dorește ca averea sa să rămână mai multor moștenitori, atunci în textul testamentului el poate utiliza formulările:

Eu, Ion Ionescu, institui ca unici moștenitori pe Ana Ionescu și pe Sandu Ionescu, fiecare cu o cotă succesorală de ½” sau „Eu, Ion Ionescu, las tot ce îmi aparține Anei Ionescu și lui Sandu Ionescu, fiecare primind jumătate”.

În document se va indica data și semnătura. 

Limba și datele de identificare

Pentru ca testamentul să fie considerat valabil, este important ca el să fie scris  „de mână” și semnat de către testator. Nu este permisă dactilografierea acestuia, imprimarea și semnarea lui, or un asemenea testament este nul. Nu este permis nici ca o altă persoană să scrie testamentul și testatorul doar să îl semneze, sau ca altcineva să îl semneze pe bază de procură.

Testamentul se scrie în limba pe care o cunoaște testatorul, însă, există un avantaj procedural ca el să scrie documentul în limba oficială a țării unde își are domiciliul.

Legea nu cere ca în testament să se indice data nașterii, codul personal sau domiciliul testatorului ori a moștenitorului desemnat. Totuși, indicarea lor ajută la identificarea mai bună a persoanei și va reduce riscurile unor litigii. Dacă testatorul nu este sigur de corectitudinea datelor personale ale moștenitorului, e mai bine să nu le indice. Cu toate acestea, el poate face referire la calitatea lor, spre exemplu: „soția Ana”, „nepoata Ana”.

Testatorul urmează să semneze testamentul așa cum o face în mod obișnuit, iar dacă semnătura actuală diferă de cea din buletinul de identitate, acesta urmează să scrie numele și prenumele lângă semnătură. Nu este nevoie ca pe testament să semneze vreun martor.

Conform legii, nu se cere ca testamentul să fie depus undeva, totuși, când apare posibilitatea, testatorul îl poate preda la păstrare unui notar pentru a fi găsit mai ușor după deschiderea moștenirii. Sau, se recomandă ca testatorul să pună testamentul într-un loc în care va fi găsit – spre exemplu, împreună cu certificatul de naștere sau buletinul de identitate. De asemenea, testamentul poate fi predat unei persoane de încredere, care îl va prezenta notarului ori moștenitorului după deschiderea moștenirii.

Termenul de valabilitate a testamentului

Valabilitatea testamentului este nelimitată în timp, până la decesul testatorului. Totuși, acesta poate fi revocat sau anulat la întocmirea unui nou testament. Chiar dacă testamentul făcut în trecut este autentificat notarial, el poate fi revocat prin testamentul mai nou, olograf, adică scris în întregime de mâna persoanei care lasă moștenirea.

Pentru aceasta e suficient ca în noul testament să fie scris:

Revoc toate testamentele făcute de mine anterior”.

În cazul în care testatorul a întocmit un testament dar s-a răzgândit, este suficient ca să îl rupă sau să meargă la notar să întocmească o revocare de testament, care va fi înregistrată și se va păstra pentru momentul deschiderii moștenirii.

Pentru situații mai complexe, se recomandă ca persoanele să se adreseze unui notar.

Pe lângă asistența calificată și personalizată, testamentul autentificat de notar se bucură de o prezumție de legalitate și, după deces, se execută printr-o procedură mai simplă.

Sursa: animus.md