Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Starea de Urgență și creditele…

Starea de Urgență și creditele bancare

„Bună ziua, ZdG! Am luat credit de la o companie de microcreditare. În perioada stării de urgență am scris cerere, solicitând companiei să nu perceapă dobânzi pe perioada stării de urgență. Compania m-a informat că, în luna iunie, urmează să achit plata care trebuia să o achit în această lună, iar adițional, urmează să achit și dobânda pentru lunile aprilie și mai. Stimată redacție, vă rog, luminați-mă, cum se numește „susținerea” pe care o acordă această companie clienților săi pe perioada pandemiei?”, a scris o cititoare către Ziarul de Gardă.

ZdG a discutat cu avocatul Vlad Vlaicu, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, despre modul de achitare a ratelor, dobânzilor și penalităților la creditele contractate de persoanele fizice în perioada stării de urgență. 

Vlad Vlaicu, avocat, conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova

Dobânzile trebuie achitate

„Oamenii confundă penalitățile de întârziere cu dobânzile. Majoritatea instituțiilor financiare în această perioadă nu calculează penalități de întârziere, însă ratele la credite și dobânzile, urmează să fie achitate ulterior”, susţine avocatul. Vlad Vlaicu, avocat, conferențiar universitar la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Conform Codului Civil, fiecare persoană care a contractat un credit are obligația de a achita ratele creditului, dobânzile și alte plăți care sunt expres prevăzute în contractul de împrumut.

„Într-adevăr, pe perioada stării de urgență, pentru unii achitarea acestor plăți a devenit imposibilă, din cauza micșorării veniturilor”, a precizat Vlad Vlaicu.

Guvernul sau Banca Națională a Moldovei (BNM) nu au emis vreo decizie în care să indice că ratele la credite nu se aplică în perioada stării de urgență. Și deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) nu se referă la penalități și la dobânzi bancare. Totuși, BNM și Ministerul Finanțelor au solicitat băncilor să examineze individual dacă au sau nu posibilitatea să ajute oamenii care au contractat credite. 

Băncile decid de sine stătător cum își susțin clienții

„Astfel, Comitetul executiv al BNM a emis, la 17 martie 2020, o hotărâre prin care permite băncilor să decidă independent cum să-și susțină clienții în perioada stării de urgență. Hotărârea le permite băncilor licențiate să acorde înlesniri la plata creditelor pe care le-au contractat persoanele fizice până la 31 mai 2020. Decizia BNM nu se referă, însă, la creditele noi acordate în perioada stării de urgență”, a precizat avocatul.

„Astfel, majoritatea băncilor au luat decizia de a amâna achitarea ratelor la credit și a dobânzilor, fără să aplice penalități de întârziere în această perioadă sau comisioane pentru achitarea anticipată a creditelor. Unele bănci au amânat achitările în mod automat, însă altele vor decide amânarea doar după ce oamenii vor depune o cerere electronică și vor cere amânarea plăților. Chiar dacă persoanei i se calculează penalitatea în perioada stării de urgență, instituția financiară nu comite nicio încălcare, deoarece nu este nicio prevedere care ar interzice acest lucru”, a explicat Vlad Vlaicu.

Acesta afirmă că atunci când persoana a contractat un credit și are un cont de card pe care îi este transferat salariul, banca poate reține din veniturile care vin pe card suma plăților aferente creditului contractat.

Publicitate
Publicitate

Ce decizii au luat băncile din R. Moldova pentru a-și susține clienții?

Moldova-Agroindbank a amânat până la 31 mai 2020 plata ratelor și dobânzilor la credite. Sumele datorate pentru lunile martie, aprilie și mai, curent, vor fi transferate  pentru luna iunie, iar banca nu va percepe nicio penalitate și/sau dobândă de întârziere. Astfel, în iunie, clienții vor avea 2 opțiuni: ori vor achita sumele ratelor la credit și dobânzile acumulate pentru perioada martie-iunie, ori vor depune o cerere de modificare a graficului de rambursare pe care îl vor conveni cu banca.

Mobiasbanca a anulat toate penalitățile calculate începând cu 19 martie și până la 31 decembrie curent pentru creditele de consum percepute de persoanele fizice care nu pot achita rata la credit. Deci, pentru sumele datorate de persoanele fizice în această perioadă, banca nu va percepe nicio penalitate și/sau dobândă de întârziere. De asemenea, banca a decis amânarea plăților la ratele curente la credite, inclusiv a dobânzilor și comisioanelor, până la 31 mai curent. Oamenii vor putea achita într-o singură tranșă plățile calculate pentru perioada martie – mai 2020 în luna iunie, sau, le vor putea achita treptat, până la 30 septembrie curent.

Victoriabank va aplica amânarea plății ratelor la creditele de nevoi personale pe un termen de până la 3 luni, doar în cazul în care persoana va solicita în mod direct, printr-o cerere scrisă, această amânare. Clienții pot cere amânarea plății ratelor de credit, a dobânzii, a comisioanelor aferente creditului, care au fost puse spre plată până la 31 mai curent. Aceste sume vor fi distribuite și achitate treptat în perioada mai-iulie 2020.

Moldindconbank a amânat plata creditelor, inclusiv a dobânzilor, pentru persoanele fizice, până la data de 31 mai curent, fără ca să calculeze penalități pentru întârzierea sau pentru neachitarea creditelor în perioada respectivă. 

FinComBank a comunicat că nu calculează penalități pentru întârzierea sau neplata creditelor până la 31 mai 2020, iar pentru plățile acumulate până pe 31 mai banca nu percepe comisioane suplimentare.

Ce decizii au luat instituțiile de microcreditare?

PrimeCapital a anulat penalitățile la plățile pentru credit în perioada de carantină.

IuteCredit a decis ca, începând cu 20 martie curent, fiecare client să-și poată modifica graficul de rambursare, să suspende plata lunară fără ca să i se calculeze penalități pentru cel mult 64 de zile. Suspendarea se va efectua treptat, inițial pentru 17 zile, ulterior pentru 30 de zile și în final pentru încă 17 zile. Aceste amânări se fac la cererea clientului.

„În acest context, oamenii trebuie să dea dovadă de bună credință și să achite plățile pe care sunt obligați să le facă, iar în cazul în care nu au posibilitatea să o facă, să ia legătura cu instituția financiară și să găsească un numitor comun pentru executarea acestor obligații”, a precizat Vlad Vlaicu.

El a explicat că contractele de împrumut sunt contracte civile și se negociază între părți. În perioada de pandemie, oamenii ar putea renegocia contractul cu instituția financiară, în ceea ce priveşte majorarea termenului de plată, spre exemplu, sau majorarea sau micșorarea ratei. Condițiile renegocierii sunt la discreția părților.

Parlamentul R. Moldova a instituit stare de urgență până la 15 mai curent.

Pentru conformitate, Corina Șeremet
Publicitate
Publicitate